Äldreomsorg på distans
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pargas stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Strandvägen 28
21600
Kirjaston puhelin : 
044-3585 880
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parga
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Kuvaus : 

Pargas stad är en vidsträckt skärgårdskommun. I Pargas bor många åldringar hemma både ute på öarna och i periferibyarna. Den kommunala servicen ligger ofta utom räckhåll och avståndet till det lokala biblioteket är långt. Behov av service på distans för de äldre blir därför allt viktigare. Det vore önskvärt att kunna erbjuda service för dem i deras hemmiljö. Regelbundet program per distans utgör ett välkommet innehåll i vardagslivet. Bibliotekets virtuella hembesök kunde erbjuda dem detta som en del av deras veckoprogram.

 Virtu-projektet (=Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands) är en servicemodell för skärgårdsområden. Den grundar sig på virtuell teknologi och möjliggör kontakt mellan de äldre, deras anhöriga och t.ex. kommunens tjänstemän. Projektet startade 2010 och våren 2012 fick Pargas bibliotek en förfrågan av stadens hemtjänst och yrkeshögskolan Novia om att delta i projektet.  En gång i veckan erbjuder biblioteket, med hjälp av videokonferensteknik, virtuella läsupplevelser till de, som deltar i projektet.  I detta nu sker kontakten via apparatur i utrymmen, som tillhandahålls av stadens hemtjänst. Novias andel i projektet fortsätter och de sköter om kundernas apparatur. Biblioteket har inte tidigare sökt eller erhållit medel för verksamheten. För att i fortsättningen kunna erbjuda service åt de äldre och upprätthålla läsestunderna via Virtu behöver biblioteket själv den audio-visuella utrustning, som är en förutsättning för att upprätthålla kontakten med de äldre. Förutom läsecirklar kunde biblioteket då i realtid erbjuda virtuellt deltagande i övriga kulturevenemang (författarbesök mm). Utrustningen går att flytta och är enkel att använda. Också de äldre har utan problem lärt sig använda sina apparater. Virtu kunde även användas för möten och konferenser mellan de olika biblioteken i staden.

Samarbetspartners är Pargas stads hemtjänst, Yrkeshögskolan Novia, Pargas stadsbibliotek

Pargas stad anhåller om 7 200 € för projektet Äldreomsorg på distans

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

 Pargas stads hemtjänst, Yrkeshögskolan Novia

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Presentation av projektet på Undervisning- och kulturministeriets biblioteksdagar 2013

https://prezi.com/dyamsrl8ynde/aldreomsorg-pa-distans/?utm_campaign=shar...

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Paraisten kaupunki on saaristokunta ja vanhuksia asuu pitkien matkojen päässä saarilla. Kotipalvelun aloittama Virtu-kokeilu  innoitti myös kirjastoa kokeilemaan yhteydenpitoa tarjoamalla virtuaalisia lukutuokioita vuonna 2012. Kaupungin sosiaalipuolen Virtu-projekti päättyi 2013. Laitteet jäivät kuitenkin käyttöön vanhuksille.

2013 päätimme hakea omalle lukuprojektillemme ”Äldreomsorg på distans” rahoitusta vuodelle 2013-2014.

Projektin pääsimme aloittamaan vasta 2013 marraskuussa saatuamme viimein laitteen jonka avulla yhteydenpito kotona asuviin vanhuksiin sekä mm. Iniön palvelutaloon onnistui.

Mukana on ollut vaihteleva määrä osallistujia. Vielä Virtu-projektissa  mukana olleista kuitenkin muutama jäi pois syystä tai toisesta. Jotkut eivät enää halunneet käyttää laitetta ollenkaan väsymyksen, sairauden tms. takia.

Lukutuokioita on pidetty kerran viikossa ja lukutuokion pituus on ollut 40-45 minuuttia. Yhteensä lukutuokioita pidettiin 24 kertaa ja yhteensä osallistujia oli 64 henkilöä.

Laite on ollut sijoitettuna yhteen työhuoneeseen. Laitteen vuokrasimme Videra Oy:ltä.

Lukutuokioihin osallistuneista muutama oli sitoutuneita ja osallistuivat miltei jokaiseen lukutuokioon. Iniön palvelutalo oli mukana 6 kertaa. Ongelmana palvelutalon osallistumisessa oli laitteen liian herkkä äänentoisto joten hälyäänet haittasivat vanhusten keskittymistä.  Yksin kotona asuvat vanhukset pystyivät paremmin keskittymään lukutuokioon.

Kaikki osallistujat olivat ruotsinkielisiä. Kirjallisuus painottui saaristoaiheisiin. Paikallishistoria koettiin kiinnostavaksi aiheeksi.

Yhteistyötä teimme kaupungin sosiaalipalvelun kanssa sekä amk Novian kanssa. Novia ehdotti yhteisessä kokouksessa  syyskuussa 2014 mm. että olisimme ottaneet Ahvenanmaan vanhuksia samaan projektiin, mutta se olisi vaatinut pitempää projektia.

Jatkotoimenpiteet: 

Mahdollisesti jatkamme toimintaa edelleen. Laitevalikoima on lisääntynyt vuodesta 2012, jolloin kaupunki tilasi laitteet Videralta, joten ehkä nyt löytyisi parempia vaihtoehtoja nykyiselle laitteelle.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 108
Oma rahoitus yhteensä: 
€608
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
24kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
64henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 500

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013