AXdAX
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Pedersöre kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Vasavägen 1
68910
Yhteyshenkilön nimi : 
Solveig Lund
Puhelin : 
06-7850 277
Sähköposti : 
solveig.lund@pedersore.fi
Hankkeen tavoite: 

Tema 4 Kvalitet, genomslagskraft och innovationer
Biblioteket tillsammans med andra aktörer i Kulturhuset AX vill vi ge möjlighet för hemmavarande som har svårt att ta sig till biblioteket att ta del av bibliotekets tjänster och kulturutbud genom att ordna transport till AX. Genom samarbete med alla dessa parter kan vi få ihop ett paket som är attraktivt för målgruppen, som på detta sätt skulle få tillgång till ett mångsidiga bibliotekstjänster, varierat kulturutbud och social samvaro.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Statistik över besöken till AX: hur många, vem od
Kundenkäter
Ifall konceptet tas väl emot är planen att AXdAX blir permanent verksamhet

Kuvaus : 

Våren 2018: planering (undersökning av målgruppen och dess storlek, hur nå målgruppen, program, upphandling av transporter)

1.9.2018 - 31.5.2019 en gång per månad ordnas transport till AX där olika programpunkter kring vissa teman ordnas

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Restaurang / kafe, HVC, apotek som finns i samma hus
Aloituspäivämäärä : 
02/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Statsunderstöd kan inte användas för att ordna transport till biblioteks- och kulturtjänster. Det är kommunen som ansvarar för tillgängligheten för alla invånare.

 
okm
avi