Barnens lördag
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Pargas stadsbibliotek / Pargas bibliotek
Bibliotekets adress : 
Strandv. 28
21600
Bibliotekets telefonnummer : 
0404 354 5284
Bibliotekets e-postadress : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-kod : 
FI-Parga
FO-nummer : 
0136082-5
Ansvarsperson : 
Karolina Zilliacus
Telefonnummer : 
040 488 5878
E-post : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Projektbeskrivning : 

Barnens lördag

Pargas bibliotek kommer under nästa år att satsa på barn- och ungdomsverksamhet. Satsningen kommer att gälla dels en ökad anskaffning av barn- och ungdomslitteratur eftersom statistiken visar att anskaffningen är lägre än utlåningen, dels programverksamhet för barnfamiljer.

Skolorna i Pargas satsar detta skolår på läsning och läsinspiration. Biblioteket samarbetar med skolorna i satsningen. Skolorna har även organiserat föräldraträffar som behandlat betydelsen av läsning och av att läsa för sina barn. Bibliotekets personal har medverkat vid träffarna.

Samarbetet med skolorna löper väl och biblioteket vill nu satsa på kontakten till familjerna och barnen även efter skoltid.

Målet är att organisera programverksamhet för barn och familjer, t.ex. på lördagar varannan månad. Programmet kan vara varierande och rikta sig till barn i olika åldrar och också till deras föräldrar, men genomgripande teman skall alltid vara läsning, mediekunnighet och bibliotek.

Evenemangsupplägget planeras under våren 2014 och förverkligas fr.o.m. hösten 2014.

Konceptet fortsätter etter försöksperioden inom ramen för bibliotekets egen budget.

Egenfinansieringsdel är planeringen av evenemanget.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Barnens lördag har förverkligas i biblioteket sedan våren 2014 och har fortsatt efter det. Som program har  ordnats bl.a. teater, internationell träff, sagoläsning, programmeringskurs.

Projektet har varit lyckat och biblioteket som träffpunkt för barn och föräldrar har etablerats under denna tid. Det har kommit förfrågningar och idéer på programpunkter vilket är ett bra bevis på det.

Fortsatta åtgärder: 

Barnens lördag har vunnit fotfäste i samhället och kommer därför att fortsätta. För arrangemanget samarbetar biblioteket med olika aktörer

Projektet börjar : 
01/04/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 000
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€4 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 000
Egen finansiering: 
€500

Statistik:
Antalet evenemang: 
10kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
500henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 500

Grunderna för statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhetsutveckling 2014.