Bibliotek för alla - Kaikkien kirjasto
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Stadsbiblioteket i Kristinestad
Bibliotekets adress : 
Salutorget 1
64100
Bibliotekets telefonnummer : 
06 2216279
Bibliotekets e-postadress : 
leena.eranen@krs.fi
ISIL-kod : 
FI-Krisi
FO-nummer : 
0216509-5
Ansvarsperson : 
Leena Eränen
Telefonnummer : 
06 2216279
E-post : 
leena.eranen@krs.fi
Projektets målsättning: 

Alla skall trivs på biblioteket.
Kaikki viihtyvät kirjastossa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Feedback av kunderna, deltagarnas aktivitet.

Palaute asiakkailta, osallistujen aktiivisuus.

Projektbeskrivning : 

Biblioteket har en stark social betydelse. Tack vare våra tidigare projekt har ungdomarna hittat biblioteket och träffas där gärna. Biblioteket vill nu anställa en ungdom för att hålla brädspelklubbar för andra ungdomar och barn. Det skulle hjälpa också inflyttade barn och ungdomar träffa andra inför gemensamt intresse.

Den största läsargruppen är dock fortsättningsvis vuxna, seniorer och pensionärer som regelbundet besöker biblioteket för att låna böcker. För dem är den sociala funktionen särskilt viktig eftersom alla inte hör till Facebook-grupper men ändå gärna vill diskutera sina angelägenheter, bekymmer samt glädjeämnen med andra.

Biblioteket har utmärkta möjligheter att sammanställa och erbjuda material i anslutning till vardagen som besökarna kan bekanta sig med. Syftet med projektet är att små grupper samlas på biblioteket och att det finns färdigt sammanställda materialpaket: livskvalitet, vardagens bekymmer, hälsa och sjukdomar, vardagens utmaningar samt betraktande av vardagen med hjälp av skönlitteraturen. Målet är att skapa en process av växelverkan som ökar resurserna och där likasinnade personer kan dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Önskemål om ett forum av detta slag har ofta framförts. Tröskeln för att delta skulle vara låg och inga förhandskrav finns.

Med tanke på genomförandet är det viktigt att samla täckande och noggrant övervägda materialpaket, föreläsarna skulle anlitas också. De begränsade resurserna försvårar genomförandet och därför skulle det vara viktigt att anställa en vikarie som hjälper till med biblioteksuppgifterna. Detta möjliggör en bra planering och beredning vid sidan av den övriga biblioteksverksamheten.

För anställning av en vikarie samt föreläsarna och spelklubb-dragare krävs tilläggsfinansiering och den egna finansieringsandelen består av lönerna för arbetstagarna i projektet.

6-7 temakvällar med grupper, spelklubben 1-2 ggr/månad. Löner för föreläsaren och klubbdragaren 3500 €. Lönen för vikarien 5000 €. Tilläggsmaterial-anskaffning 800 €. Rese-ersättningar 700 €. Perioden 01.04.2017-31.3.2018.

Kirjastolla on vahva sosiaalinen merkitys : nuoret tapaavat toisiaan mielellään kirjastossa löydettyään kirjaston edellisten hankkeittemme myötä ja seurauksena. Kirjasto haluaa tässä vaiheessa palkata koululaisen tai opiskelijan pitämään lautapelikerhoja lapsille ja nuorille. Se auttaisi myös maahanmuuttaja-lapsia tapaamaan muita lapsia ja nuoria yhteisen harrastuksen parissa.

Suurin lukijaryhmä on kuitenkin edelleen aikuiset, seniorit ja eläkeläiset, jotka käyvät ja lainaavat säännöllisesti. Heidän kohdallaan korostuu myös sosiaalinen funktio, kaikki eivät kuulu Facebook-ryhmiin, mutta haluavat jakaa ja keskustella asioistaan, huolistaan ja murheistaan sekä ilonaiheistaan.

Kirjastolla on mahdollisuus koota erilaisiin arkipäivän teemoihin liittyvää aineistoa ja siten esim. pienissä ryhmissä kokoontua ja helpottaa ihmisten arkea. Hankkeen tarkoituksena on koota aineistopaketteja; elämänlaatu, arkipäivän huolet, terveys ja sairaudet, arkiset haasteet sekä elämän tarkastelu kaunokirjallisuuden avulla yms. Tarkoituksena on luoda voimavaroja lisäävä vuorovaikutusprosessi, jossa samanhenkiset ihmiset voivat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Tällaista foorumia on toivottu useasti. Osallistumisen kynnys olisi matala eikä ennakkovaatimuksia ole.

Toteuttamisen kannalta on tärkeää koota kattavia ja tarkkaan harkittuja aineistopaketteja sekä kutsua luennoitsijoita/aiheiden alustajia.  Rajalliset resurssit vaikeuttavat toteuttamista, joten olisi tärkeää voida palkata sijainen avustamaan kirjastotehtävissä. Tämä mahdollistaa hyvän suunnittelun ja valmistelun muun kirjastotoiminnan ohessa.

Hankkeen toteuttamiseen vaadittavan sijaisen palkkaaminen sekä luennoitsijat ja pelikerhojen ohjaajan palkkaus vaativat lisärahoitusta ja oma rahoitusosuus muodostuu hankkeeseen osallistuvien työntekijöiden palkoista.

6-7 aihekohtaista kokoontumista, pelikerho 1-2 krt/kk. Palkat luennoitsijoille ja kerho-ohjaajalle 3500 €. Sijaisen palkkaus 5000 €. Tarvikkeiden hankinta 800 €. Matkakorvaukset 700 €. Toteutus 01.04.2017-31.3.2018.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Biblioteket har en stark social betydelse. Tack vare våra tidigare projekt har ungdomarna hittat biblioteket och träffas där gärna. Biblioteket vill nu anställa en ungdom för att hålla brädspelklubbar för andra ungdomar och barn. Det skulle hjälpa också inflyttade barn och ungdomar träffa andra inför gemensamt intresse.

Den största läsargruppen är dock fortsättningsvis vuxna, seniorer och pensionärer som regelbundet besöker biblioteket för att låna böcker. För dem är den sociala funktionen särskilt viktig eftersom alla inte hör till Facebook-grupper men ändå gärna vill diskutera sina angelägenheter, bekymmer samt glädjeämnen med andra.

Biblioteket har utmärkta möjligheter att sammanställa och erbjuda material i anslutning till vardagen som besökarna kan bekanta sig med. Syftet med projektet är att små grupper samlas på biblioteket och att det finns färdigt sammanställda materialpaket: livskvalitet, vardagens bekymmer, hälsa och sjukdomar, vardagens utmaningar samt betraktande av vardagen med hjälp av skönlitteraturen. Målet är att skapa en process av växelverkan som ökar resurserna och där likasinnade personer kan dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Önskemål om ett forum av detta slag har ofta framförts. Tröskeln för att delta skulle vara låg och inga förhandskrav finns.

Med tanke på genomförandet är det viktigt att samla täckande och noggrant övervägda materialpaket, föreläsarna skulle anlitas också. De begränsade resurserna försvårar genomförandet och därför skulle det vara viktigt att anställa en vikarie som hjälper till med biblioteksuppgifterna. Detta möjliggör en bra planering och beredning vid sidan av den övriga biblioteksverksamheten.

För anställning av en vikarie samt föreläsarna och spelklubb-dragare krävs tilläggsfinansiering och den egna finansieringsandelen består av lönerna för arbetstagarna i projektet.

6-7 temakvällar med grupper, spelklubben 1-2 ggr/månad. Löner för föreläsaren och klubbdragaren 3500 €. Lönen för vikarien 5000 €. Tilläggsmaterial-anskaffning 800 €. Rese-ersättningar 700 €. Perioden 01.04.2017-31.3.2018.

Kirjastolla on vahva sosiaalinen merkitys : nuoret tapaavat toisiaan mielellään kirjastossa löydettyään kirjaston edellisten hankkeittemme myötä ja seurauksena. Kirjasto haluaa tässä vaiheessa palkata koululaisen tai opiskelijan pitämään lautapelikerhoja lapsille ja nuorille. Se auttaisi myös maahanmuuttaja-lapsia tapaamaan muita lapsia ja nuoria yhteisen harrastuksen parissa.

Suurin lukijaryhmä on kuitenkin edelleen aikuiset, seniorit ja eläkeläiset, jotka käyvät ja lainaavat säännöllisesti. Heidän kohdallaan korostuu myös sosiaalinen funktio, kaikki eivät kuulu Facebook-ryhmiin, mutta haluavat jakaa ja keskustella asioistaan, huolistaan ja murheistaan sekä ilonaiheistaan.

Kirjastolla on mahdollisuus koota erilaisiin arkipäivän teemoihin liittyvää aineistoa ja siten esim. pienissä ryhmissä kokoontua ja helpottaa ihmisten arkea. Hankkeen tarkoituksena on koota aineistopaketteja; elämänlaatu, arkipäivän huolet, terveys ja sairaudet, arkiset haasteet sekä elämän tarkastelu kaunokirjallisuuden avulla yms. Tarkoituksena on luoda voimavaroja lisäävä vuorovaikutusprosessi, jossa samanhenkiset ihmiset voivat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Tällaista foorumia on toivottu useasti. Osallistumisen kynnys olisi matala eikä ennakkovaatimuksia ole.

Toteuttamisen kannalta on tärkeää koota kattavia ja tarkkaan harkittuja aineistopaketteja sekä kutsua luennoitsijoita/aiheiden alustajia.  Rajalliset resurssit vaikeuttavat toteuttamista, joten olisi tärkeää voida palkata sijainen avustamaan kirjastotehtävissä. Tämä mahdollistaa hyvän suunnittelun ja valmistelun muun kirjastotoiminnan ohessa.

Hankkeen toteuttamiseen vaadittavan sijaisen palkkaaminen sekä luennoitsijat ja pelikerhojen ohjaajan palkkaus vaativat lisärahoitusta ja oma rahoitusosuus muodostuu hankkeeseen osallistuvien työntekijöiden palkoista.

6-7 aihekohtaista kokoontumista, pelikerho 1-2 krt/kk. Palkat luennoitsijoille ja kerho-ohjaajalle 3500 €. Sijaisen palkkaus 5000 €. Tarvikkeiden hankinta 800 €. Matkakorvaukset 700 €. Toteutus 01.04.2017-31.3.2018.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Opiskelija palkattu pitämään lautapelikerhoja lapsille ja nuorille, valitettavasti riittävää kiinnostusta ei kerhoja kohtaan ollut. Opiskelijan avustuksella voitiin suunnitella ja toteuttaa teematapahtumia, joihin kutsuttiin mm. kirjailijoita. Tapahtumat olivat suosittuja ja niitä toivottiin järjestettäväksi lisää.

Fortsatta åtgärder: 

Pyritään toteuttamaan asiakkaiden esittämiä toivomuksia resurssien puitteissa.

Projektet börjar : 
03/04/2017
Projektet avslutas : 
31/03/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 000
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€12 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 309
Egen finansiering: 
€2 000
Extern finansiering: 
€2 300
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
6kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
93henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Understödet får användas för en föreläsare och en klubbledare. Se också motiveringspromemoria, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/motiveringspromemoria-2017.