Biblioteket och skolan / Kirjasto ja koulu
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Stadsbiblioteket i Kristinestad Kristiinankaupungin kirjasto
Kirjaston osoite : 
Salutorget 1
64100
Kirjaston puhelin : 
06 2216279
Kirjaston sähköposti : 
leena.eranen@krs.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Krisi
Y-tunnus : 
0216509-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Eränen
Puhelin : 
06 2216279
Sähköposti : 
leena.eranen@krs.fi
Kuvaus : 

Skolklasser har blivit aktivare att anlita biblioteket och det framförs också önskemål och idéer vad skolor och biblioteket tillsammans kan åstadkomma. Aktiviteten har ökats tack vare våra tidigare projekt. För biblioteket är det ytterst viktigt att svara på dessa önskemål och förverkliga mångsidiga bibliotekstjänster som skulle inspirera skolelever – med tanke på att framtidens vuxna kunde uppleva biblioteket positivt och attraktivt och en plats att trivas på. Biblioteket gör med skolan samarbetsplaner, t.ex temadagar, sagostunder, läscirklar, gemensamma utställningar och workshops samt program enligt elevernas egna idéer. Biblioteket kan skaffa egna bibliotekskassar, pennor osv. Biblioteket behöver också surfplattor för att undervisa användning av bibliotekets helt förnyade webbsidor som erbjuder mera möjligheter för kunder. Dessutom kan eleverna undervisas i användningen av Boksampo. För att samarbetet kunde vara så mångsidigt och omfattande som möjligt skall en arbetstagare anställas för projektet, åtminstone för ett par månader.

Aiempien hankkeidemme seurauksena ovat koululuokat aktivoituneet kirjaston käytössä, minkä ansiosta kouluilta tulee toivomuksia ja ideoita yhteistyömuodoista kirjastolle. Kirjaston kannalta on erinomaisen tärkeää hyödyntää tilanne ja pyrkiä tarjoamaan mahdollisimman monipuolista koululaisia inspiroivia kirjastopalveluja – kirjaston houkuttelevuutta voidaan näin lisätä ja aikuistuvat nuoret kokevat kirjaston myönteisenä, hyödyllisenä ja viihtyisänä paikkana. Kirjasto tekee koulun kanssa yhteistyösuunnitelmia, joihin sisältyvät esim. teemapäivät, satuhetket, lukupiirit, yhteiset näyttelyt ja työpajat sekä koululaisten omat ideat. Oppilaita varten hankittaisiin oman kirjaston kirjastokasseja, kyniä yms.  Kirjasto tarvitsee käyttöönsä tablettitietokoneita, joiden opetuskäyttö on ensiarvoista koska kirjaston verkkosivut on uudistettu ja ne ovat hyödynnettävissä nyt paljon monipuolisemmin. Lisäksi voidaan käyttää ja ohjata Kirjasampo/Boksampo –sivuston hyödyntämiseen. Jotta yhteistyö olisi mahdollisimman monipuolista ja kattavaa, tulisi hanketta varten palkata työntekijä, ainakin muutamaksi kuukaudeksi.

Aiemmat hankkeet: 

mediefostran 2013

läsfrämjandet 2014

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Palkattu projektivastaava vajaaksi neljäksi kuukaudeksi. Hankeavustuksella hankittu kirjastolle yksi tablettitietokone opetuskäyttöön.

Järjestetty teemapäiviä, jolloin oppilaat ovat pareittain suorittaneet tiedonhakutehtäviä. Kaikkien ryhmien tehtävät olleet erilaisia ja vaatineet erilaisten lähteiden käyttöä, kuitenkin pääsääntöisesti kirjaston kirja-aineistoa. Oppilasryhmille järjestetty kirjallisuusesittelyä ja lukuvinkki-tilaisuuksia. Kirjastokäynnit kouluista laajentuneet ja lisääntyneet hankkeen myötä! Projektinvetäjä on koululla opastanut kirjaston e-aineiston käyttöä yläkoululaisille ja lukiolaisille.

Hankkeen toteuttaminen on aktivoinut kouluja kirjastopalveluiden käytössä, kirjasto mukana aktiivisena toimijana opetustyötä tukemassa. Oppilaat hakeutuvat kirjastoon myös vapaa-ajallaan entistä enemmän.

Jatkotoimenpiteet: 

Pyritään jatkamaan yhteistyötä ja laajentamaan sekä monipuolistamaan kirjastopalveluiden hyödyntämistä opetuksen tukena. Laajentunut kohderyhmä huomioidaan, kahden kieliryhmän lisäksi maahanmuuttajat.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€25 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€29 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 876
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 876
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
7kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
146henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000