Biblioteksutveckling i Larsmo 2016-2017
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Larsmo kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Videvägen 2 D
68570
Kirjaston puhelin : 
06 7857266
Kirjaston sähköposti : 
bibl.larsmo@larsmo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lars
Y-tunnus : 
0180857-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Beatrice Villman
Puhelin : 
06 7857266
Sähköposti : 
beatrice.villman@larsmo.fi
Hankkeen tavoite: 

Projektets målsättning är att öka tillgängligheten för bibliotekets kunder genom att införa meröppet.

Självbetjäning på Bosund bibliotek, Risö skolbibliotek och Holm skolbibliotek gör att eleverna och lärarna kan låna även när bibliotekets personal inte är på plats.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Biblioteket följer upp utnyttjandet av meröppet genom att statistikföra antalet inloggningar under meröppet.

Biblioteket kommer att utvärdera meröppettiderna.

Biblioteken kommer att följa upp utlåningen på Bosund bibliotek, Risö skolbibliotek och Holm skolbibliotek.

Kuvaus : 

Larsmo huvudbibliotek kommer att flytta in i nya utrymmen 2017. Huvudbibliotekets nyttoyta kommer nästan att dubbleras vilket möjliggör nya verksamhetsformer. Under de närmsta åren planeras nya och utvidgade verksamhetsformer: -författarbesök, föreläsningar och skolning i det nya konferensutrymmet -omfattande utställningar och workshops -självbetjäningsautomat -öppna magasin, ökad tillgänglighet för kunderna -meröppet, kunderna skall ha tillgång till delar av biblioteket även utanför öppettiderna -bättre möjlighet att ta emot skolklasser och ge undervisning i biblioteksanvändning Vi strävar till öppna ytor för ett attraktivt och tillgängligt bibliotek! Projekt 1 Det mest omfattande projektet är att förverkliga meröppet i delar av/hela det nya huvudbiblioteket i Larsmo. Byggandet av Centrumhuset i Larsmo har påbörjats och där kommer det nya huvudbiblioteket i Larsmo att fungera från år 2017. För att kunna förverkliga meröppet i biblioteket krävs en omfattande apparatur och kringutrustning, såsom åtminstone inloggningssystem för kunderna till biblioteket, utlånings- och returneringsstationer samt utrustning för kameraövervakning. Vi önskar förnya vår utrustning till det nya huvudbiblioteket samt även införa självbetjäning på våra andra bibliotek. Beräknade omkostnader för projektet: Förnyande av självbetjäningsautomat, inkl. specialbord 10.000 € Internetdatorer och självbetjäningsdatorer till övriga bibliotek (Bosund bibliotek, Risö-, Holm- och Näs skobibliotek) 8.000 € Utrustning och tekniska lösningar för genomförande av meröppet vid nya huvudbiblioteket 20.000 € Sammanlagt: 38.000 € Projekt 2 Bokkarnevalen 2017 och författarbesök Bokkarnevalen är en kunskapstävling där samtliga elever från Larsmo fyra skolor för elever i årskurs 1-6 deltar. Bokkarnevalen är en uppskattad tävling i frågesportsform. Vi har ordnat den tidigare och responsen från skolorna har varit mycket positiv. I samband med Bokkarnevalen vill vi från bibliotekets sida gärna erbjuda ett författarbesök med en författare som eleverna läst i Bokkarnevalen. Beräknade omkostnader för projektet: Bokkarnevalen, personalkostnader 1500 € Materialkostnader 2000 € Övriga kostnader (bokpris till vinnande lag, tröstpris 1000 € Resekostnader 500 € Sammalagt 5.000 € Författarbesök: Arvoden till författaren, 3 heldagar enligt Läscentrums rekommendationer 1200 € Hotellövernattningar, 2 st 250 € Dagtraktamenten till författaren 120 € Personalkostnader, interna: 430 € Sammanlagt: 2000 € Ansökt belopp totalt 45.000 €

Eftersom vi inte har något författarbesök under hösten 2016, avser vi i använda en liten del av det beviljade bidraget 1100 € för barnteaterbesök.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Larsmo huvudbibliotek har flyttat in i nya utrymmen 2017. Huvudbibliotekets nyttoyta har dubblerats vilket möjliggör nya verksamhetsformer. Vi har skapat ett öppet, attraktivt och tillgängligt bibliotek!

Projekt 1 Det mest omfattande projektetet var att förverkliga meröppet i hela det nya huvudbiblioteket i Larsmo. Det nya  huvudbiblioteket i Larsmo att fungerar från februari 2017 i nya centrala utrymmen. För att kunna förverkliga meröppet i biblioteket krävdes en omfattande apparatur och kringutrustning såsom inloggningssystem för kunderna till biblioteket, utlåningsstationer samt utrustning för kameraövervakning. Tack vare understöd från Regionförvaltningsverket kunde vi förverkliga det. Vi kunde även förnya vår utrustning till det nya huvudbiblioteket samt även införa självbetjäning på tre andra bibliotek. 

Projekt 2. Eftersom vi inte har något författarbesök under hösten 2016, använde vi enligt överenskommelse en liten del av det beviljade bidraget 1100 € för barnteaterbesök.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Genomförande av meröppet har varit uppskattat av kunderna. Huvudbiblioteket är öppet 30 timmar per vecka med personal och 40 timmar per vecka meröppet.  Barngrupper väljer ofta att utnyttja meröppet på förmiddagarna och kunder som vill utnyttja biblioteket när det är lugnt utnyttjar meröppet på kvällen.

Vid Bosund bibliotek, Risö skolbibliotek och Holm skolbibliotek har även självbetjäningsautomater tagits ibruk som uppskattas av lärare och elever. De kan utnyttja biblioteken även när bibliotekspersonal inte är på plats.

Jatkotoimenpiteet: 

Vi kommer att utvärdera och utveckla meröppet enligt kundernas önskemål.  Vi kommer även att följa upp inloggningar under meröppettiderna.

På biblioteken med självbetjäningsautomater kommer vi att informera om möjligheten att låna utanför bibliotekens öppettider och följa med om utlåningen ökar.

Lisätietoa: 

Regionförvaltningsverkets medel möjliggjorde att Larsmo huvudbibliotek kunde ta ibruk meröppet.  Dessutom kunde Bosund bibliotek, Risö skolbibliotek och Holm skolbibliotek ta i bruk självbetjäning.

Projektet fortsätter genom att vi utvärderar och utvecklar meröppet samt genom att vi utbildar och utvärderar användningen av självbetjäningsautomaterna.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€45 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€55 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
480henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000

För att förverkliga meröppet i det nya huvudbibliotek och för författarbesök. Se promemoria: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/motiveringspromemoria-2016.

 
okm
avi