Boklust
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Korsnäs kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Silverbergsvägen 9
66200
Kirjaston puhelin : 
06-3479140
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@korsnas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Korsa
Y-tunnus : 
FO-0179699-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Carola Bäckström
Puhelin : 
06-3479140
Sähköposti : 
carola.backstrom@korsnas.fi
Kuvaus : 

Samarbete med skolorna och deras lärare kring allas regelbundna biblioteksbesök och en större satsning på inspirerande presentation av böcker och deras innehåll, för att väcka intresse för litteratur. Stöda skolornas återupplivande av "En kvart om dagen"-varianter som vill inarbeta läsvana, även i samarbete med hemmen. Temakvällar i biblioteket kring barns läsning och barnlitteratur med inbjudna gästföreläsare, för lärare, föräldrar och bibliotekspersonal. Författarbesök till skolorna. Särskilt uppmärksamma den rikssvenska författaren Britt G. Hallqvists jubileumsår 2014. Författaren Carita Nyström leder kreativt skrivande om lästa böcker. Eleverna skriver boktips på bibliotekets webbsida.

Verksamheten bedrevs intensivt under höstterminen 2014. Bibliotekschefen deltog i Läsmöten, RFV:s seminarium om läsfrämjande med prof. William Brozo. Samarbete etablerades med en tidigare lågstadielärare som samarbetspart.  Sagostund för de lägsta årskurserna i biblioteket och de fick se sagodansteater om Rut och Rosa. Tack vare projektet fanns det ekonomiska möjligheter att transporter alla barn till biblioteket två gånger under hösten. Ett nytt grepp introducerades: vi höll bokryggspoesi för årskurserna 2-6, alla skolor. Barnen besökte biblioteket och gjorde bokryggsdikter som fotograferades med skolornas surfplattor, för att göra det hela ännu intressantare. Biblioteket skrev ut alla elevers bokryggsdikter på papper och  sammanställde en utställning som är månadens utställning i biblioteket i december.Bokryggsdikterna ges till upphovsmännen/kvinnorna då utställningen är över. Samtidigt tävlade man om bästa bokryggsdikt, fyra priser utdelades i samband med en bokfest, som avslutade projektet. Författaren Carita Nyström utsåg vinnarna och berättade om att man kan skriva egna dikter, nu då inspirationen finns. Bokryggspoesiprojektet var mycket omtyckt av barnen. Författarbesök av Oa Lönnbäck till alla skolor, även en kvällsföreläsning för vuxna under rubriken Läs med ditt barn och du blir smartare.Sagostund med bokpratare Gunhild Berger,  på nordiska biblioteksveckan, kura gryning, sagor för de yngre och Tove Jansson-tema för de äldre. Författaren Peter Gissy från Sverige besökte skolorna i november, barnen förberedda genom att läsa inlånade klassuppsättningar med Gissys böcker. 

Samtliga elever har under hösten besökt biblioteket minst tre gånger. De har träffat två författare och en bokpratare. Omtyckt projekt och gott samarbete med skolor och lärare. Förhoppningen är att grunden nu lagts till ett intensivare samarbete och större aktivitet, ett ökat läsintresse hos eleverna.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Korsnäs kby skola och förskola, Thommy Bergström, 06-3641055

Molpe skola, Jan-Henrik Häggdahl, 06-3476670

Taklax skola, Iris Bäck-Sjökvist, 06-3644204

författare Carita Nyström, tel. 050-5620788

Aiemmat hankkeet: 

Läsdagboken under hösten 2013. Om att läsa och skriva, om berättande och om att skriva om det lästa. Tre föreläsare besöker alla skolor.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Biblioteksbesök för alla årskurser under hösten, åtminstone tre besök, transport bekostad av projektmedel, delvis, ett viktigt mål för projekt Boklust. Samarbete med lärare, bokryggspoesi, nytt koncept i vårt bibliotek, väldigt omtyckt. Två författarbesök, Peter Gissy och Oa Lönnbäck (manliga förebilder) och en bokpraterska, Gunhild Berger. Sagodans för de yngsta, inkl. dagis och förskola. Antal evenemang räknat per typ av evenemang, dvs alla gjort bokryggspoesi, räknat som ett evenemang, även om barnen var indelade i grupper och tre skolor fick samma undervisning, dvs antalet evenemang var i praktiken fler.

Jatkotoimenpiteet: 

Fortsatt aktivering av samarbetet med skolorna, med hjälp av extern finansiering. Uppmärksamma temadagar. Fortsatt samarbete med en tidigare lärare. Besök av läsambassadör under nästa läsår. Ansökan om läsprojekt inlämnad.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 287
Oma rahoitus yhteensä: 
€525
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
900henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500
 
okm
avi