Bokprat på finska
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pargas stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Strandvägen 28
21600
Kirjaston puhelin : 
044-358 5880
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parga
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Puhelin : 
040-4885878
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Hankkeen tavoite: 

Blankabiblioteken vill ändå erbjuda de finskspråkiga barnen samma service som de svenska får.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

...

Kuvaus : 

Pargas stad och Kimitoön är tvåspråkiga kommuner med svenska som majoritetsspråk. Blankabiblioteken sköter med egen personal bokprat på svenska för skolbarn i kommunernas skolor. Resurser för bokprat på finska finns inte inom den egna personalen. Blankabiblioteken vill ändå erbjuda de finskspråkiga barnen samma service som de svenska får. I samarbete med föreningen Kirjan talo (Åbo) kunde de finskspråkiga skolbarnen i Blankabibliotekens område få ta del av bokprat. För de små finska skolorna skulle det gälla samtliga barn i åk 1-6, de större skolorna skulle få bokprat i åk 5 / 5-6. Statsunderstöd söks för köp av bokprat via Kirjan talo, 1600 euro.

Bokpratet genomförs under hösten 2013–våren 2014.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kimitoöns kommun, Kirjan talo
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Blankabiblioteken (biblioteken i Pargas stad - Pargas, Nagu, Korpo och på Kimitoön - Kimito, Dalsbruk).

 Planering och koordinering gjordes av Laura Naukkarinen (Kimitoön), Helena Järnström, Eva Myrberg (Pargas).

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Genom föreningen Kirjan talo fick vi kontakt med "ordkonstdiversearbetare" Veera Vähämaa som jobbar inom Sanataidekoulu Kratti (en av Kirjan talos medlemsföreningar). Vera åtog sig att resa runt i biblioteken i Pargas stad och Kimitoöns kommun för att förverkliga bokpratet på finska. På förhand fick vi en litteraturlista över böcker Veera ville prata om. För att böckerna i våra bibliotek skulle räcka till för utlåning beslöt vi att det är bättre att dela upp lektionerna till våren och hösten. Det lyckades t.o.m. att ordna bokprat för flera årskurser än vad vi i först hade planerat; i Nagu och Korpo fick alla finskspråkiga elever från klass 3 uppåt bokprat, i Pargas klasserna 4-6, i Dalsbruk klasserna 5-6, i Kimito klasserna 5-9. Veera höll sammanlagt 18 lektioner för 283 barn under våren och hösten 2014. Veeras lektioner var inte enbart bokprat utan också "skapande verksamhet" tillsammans med barnen. Projektet kan därför sägas ha överträffat våra förväntningar. Eleverna blev märkbart inspirerade och böckerna på Veeras litteraturlista mycket utlånade. I Pargas ordnades också en dockteaterföreställning på finska inom ramen för projektet.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Veera Vähämaa sade sig vara intresserad av fortsatt samarbete med oss. Inom Blankabiblioteken har vi idagens läge inte personal eller tid för samma utförande utan extra medel. För de finskspråkiga barnen i våra kommuner skulle det vara ytterst viktigt att planera någon årligen återkommande läsfrämjande satsning, gärna i samarbete med utomstående professionella aktörer.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€1 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€300
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
18kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
283henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 300

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013

 
okm
avi