Bokprat på finska
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Pargas stadsbibliotek
Bibliotekets adress : 
Strandvägen 28
21600
Bibliotekets telefonnummer : 
044-358 5880
Bibliotekets e-postadress : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-kod : 
FI-Parga
FO-nummer : 
0136082-5
Ansvarsperson : 
Karolina Zilliacus
Telefonnummer : 
040-4885878
E-post : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Projektets målsättning: 

Blankabiblioteken vill ändå erbjuda de finskspråkiga barnen samma service som de svenska får.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

...

Projektbeskrivning : 

Pargas stad och Kimitoön är tvåspråkiga kommuner med svenska som majoritetsspråk. Blankabiblioteken sköter med egen personal bokprat på svenska för skolbarn i kommunernas skolor. Resurser för bokprat på finska finns inte inom den egna personalen. Blankabiblioteken vill ändå erbjuda de finskspråkiga barnen samma service som de svenska får. I samarbete med föreningen Kirjan talo (Åbo) kunde de finskspråkiga skolbarnen i Blankabibliotekens område få ta del av bokprat. För de små finska skolorna skulle det gälla samtliga barn i åk 1-6, de större skolorna skulle få bokprat i åk 5 / 5-6. Statsunderstöd söks för köp av bokprat via Kirjan talo, 1600 euro.

Bokpratet genomförs under hösten 2013–våren 2014.

Samarbetspartner/s: 
Kimitoöns kommun, Kirjan talo
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Blankabiblioteken (biblioteken i Pargas stad - Pargas, Nagu, Korpo och på Kimitoön - Kimito, Dalsbruk).

 Planering och koordinering gjordes av Laura Naukkarinen (Kimitoön), Helena Järnström, Eva Myrberg (Pargas).

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Genom föreningen Kirjan talo fick vi kontakt med "ordkonstdiversearbetare" Veera Vähämaa som jobbar inom Sanataidekoulu Kratti (en av Kirjan talos medlemsföreningar). Vera åtog sig att resa runt i biblioteken i Pargas stad och Kimitoöns kommun för att förverkliga bokpratet på finska. På förhand fick vi en litteraturlista över böcker Veera ville prata om. För att böckerna i våra bibliotek skulle räcka till för utlåning beslöt vi att det är bättre att dela upp lektionerna till våren och hösten. Det lyckades t.o.m. att ordna bokprat för flera årskurser än vad vi i först hade planerat; i Nagu och Korpo fick alla finskspråkiga elever från klass 3 uppåt bokprat, i Pargas klasserna 4-6, i Dalsbruk klasserna 5-6, i Kimito klasserna 5-9. Veera höll sammanlagt 18 lektioner för 283 barn under våren och hösten 2014. Veeras lektioner var inte enbart bokprat utan också "skapande verksamhet" tillsammans med barnen. Projektet kan därför sägas ha överträffat våra förväntningar. Eleverna blev märkbart inspirerade och böckerna på Veeras litteraturlista mycket utlånade. I Pargas ordnades också en dockteaterföreställning på finska inom ramen för projektet.

 

Fortsatta åtgärder: 

Veera Vähämaa sade sig vara intresserad av fortsatt samarbete med oss. Inom Blankabiblioteken har vi idagens läge inte personal eller tid för samma utförande utan extra medel. För de finskspråkiga barnen i våra kommuner skulle det vara ytterst viktigt att planera någon årligen återkommande läsfrämjande satsning, gärna i samarbete med utomstående professionella aktörer.

Projektet börjar : 
01/09/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€1 300
Egen finansiering: 
€300
Budget sammanlagt: 
€1 600
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€1 600
Egen finansiering: 
€300
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
18kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
283henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 300

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013