Boksampo möter de unga
Vuoden 2015 OKM-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Boksampo-logo, kifi, Harri Oksanen
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 235, Kirjastonkatu 13
65101
Kirjaston puhelin : 
358 6 325 3521
Kirjaston sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Mikola
Puhelin : 
+358 40 169 4438
Sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ruotsinkielinen nuorten Sivupiiri sisältöineen ja kehittää palvelun jatkon turvaamiseksi ratkaisu ruotsinkielisten nuortenkirjavinkkien keräämiseen ja tallentamiseen. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjallisuusvinkkien ja arvostelujen määrät

Kuvaus : 

TILANNE

Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto on koordinoinut, kehittänyt palvelua ja tuottanut sisältöä Boksampoon vuodesta 2010 lähtien. Kirjastot.fi on tehnyt strategisen linjauksen, jolla erillisiä keskitettyjä verkon sisältöpalveluja yhdistetään. Nuorten kirjallisuuden verkkopalvelu Sivupiiri integroidaan osaksi Kirjasampo-kokonaisuutta ja Sivupiiri toteutetaan myös ruotsinkielisenä.

Kaksikieliset maakuntakirjastot Kokkola, Porvoo, Turku ja Vaasa kokoontuivat syyskuun lopulla kartoittamaan ruotsinkielisen sisällöntuotannon tilannetta kirjastoissa.  Ruotsinkielisten sisältöjen tuotantoon suunnatut resurssit Suomessa ovat vähäiset ja yhteistyötä pidetään tärkeänä.  Vaasan kaupunginkirjasto ottaa vastuun Sivupiirin ruotsinkielisen sisällön toteutuksesta.

TOIMENPITEET

Ruotsinkielinen nuorten Sivupiiri

Boksammon ruotsinkieliseen Sivupiiriin – osuvaa nimeä mietitään - tulevat samat elementit kuin on Boksammon etusivulla mutta ne kohdistuvat vain nuorten aineistoon.  Haku ja kansikuvahaku ovat aikuisille ja nuorille yhteiset, nuorten osion kirjallisuusesittelyt, arvostelut, kirjahyllyt ja videot tehdään nuortenkirjoista ja ne hyödyntävät Boksammon teos- ja kirjailijatietoja.  Boksammossa on tällä hetkellä yli tuhat suomenruotsalaista kirjailijaa ja noin 6 000 suomenruotsalaista teosta.  Lisäksi on luonnollisesti runsaasti ruotsinkielistä aikuisten, nuorten ja lasten käännöskirjallisuutta tekijätietoineen. 

Kirjaston tekemät nuorten kirjallisuusvinkit

Kirjasampo-Boksampo toteutti kyselyn kirjastojen henkilökunnalle keväällä 2013.  Eniten toivottiin hyvien perussisältöjen ja helppokäyttöisyyden lisäksi suositteluja samanlaisista kirjoista ja monipuolisia kirjavinkkejä.  Sivupiirin sisältö perustuu kirjastoammattilaisten ja kirjavinkkareiden tekemiin vinkkeihin, joita nuoret arvostelevat ja kommentoivat.

Koska Sivupiirin kaltaista ruotsinkielistä aineistoa ei ole ennestään olemassa, on ruotsinkielisten vinkkien ja arvostelujen kerääminen aloitettava kuin olisi kyse uudesta palvelusta.  Porvoon kaupunginkirjasto – Uudenmaan maakuntakirjasto on lupautunut tekemään yhteistyötä Vaasan kaupunginkirjaston kanssa lasten- ja nuorten vinkkien tuottamisessa ja tarvittaessa sivuston testaamisessa ja kehittämisessä.

Nuorten lukijoiden tekemät kirja-arvostelut ja teoskommentit

Nuoret lukijat ja koululuokat kirjoittavat arvostelunsa ja kommenttinsa verkkolomakkeella Kirjasampo-Boksammon nuortensivustolle teostietojen yhteyteen.  Jotta ruotsinkielisiä arvosteluja saadaan kerättyä, Vaasan kaupunginkirjaston pedagoginen informaatikko toteuttaa yhteistyön soveltuvien koululuokkien kanssa.  Kirja-arvostelujen kirjoittaminen suoraan verkkosivulle sopii luontevaksi osaksi koulujen kirjallisuudenopetusta ja se vahvistaa nuorten kiinnostusta ja kykyä lukemiseen ja tekstin tuottamiseen.

Ylläpito

Pohja-aineiston keräämisellä käynnistetään Sivupiirin ruotsinkielinen sisällöntuotanto, josta muodostuu kirjastoille toimiva käytänne sekä sisällöntuotantoon että sisältöjen hyödyntämiseen.  Lisäksi kehitetään ratkaisut jatkuvaan artikkelisisällön ja kirjavinkkien tuottamiseen, käyttäjien tuottaman sisällön valvontaan ja moderointiin, markkinointiin, kouluyhteistyöhön ja tekniseen kehittämiseen, mm. uutuuslistojen tai aiheen ja ikäluokan mukaisten vinkkilistojen toteuttamiseen.

Ruotsinkielisen Sivupiirin kehitystyön ohella Vaasan kaupunginkirjastossa huolehditaan Boksammon aikuisten vinkeistä, ruotsinkielisestä sisällöntuotannosta, BTJ:n ruotsinkielisten uutuuskirjojen käsittelystä, markkinoinnista mm. ruotsinkielisten koulujen äidinkielen opettajille ja vinkkien kirjoittamiseen osallistuvien kirjastojen koulutuksesta.

TAVOITE

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ruotsinkielinen nuorten Sivupiiri sisältöineen ja kehittää palvelun jatkon turvaamiseksi ratkaisu ruotsinkielisten nuortenkirjavinkkien keräämiseen ja tallentamiseen. 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto, Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, Kirjastot.fi

Aiemmat hankkeet: 

Kitka, Boksampo, Boksampo aidosti kaksikieliseksi, Kirjasammon kirjailijat kuosiin, Lasten- ja nuortenkirjailijat Kirjasampo-Boksammossa

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa Kirjasampo – Boksampoon ruotsinkielinen nuorten Sivupiiri sisältöineen ja kehittää ratkaisu ruotsinkielisten nuortenkirjavinkkien keräämiseen ja tallentamiseen.  Syyskuussa 2015 kaksikielisten maakuntakirjastojen yhteistyökokouksessa päätettiin verkkopalvelun nimeksi Sidospår.

Ruotsinkielisen nuorten kaunokirjallisuusverkkopalvelun suunnittelu alkoi syyskuussa 2014 kaksikielisten maakuntakirjastojen tulevan yhteistyön valmistelulla.  Teeman tai ajankohtaisen aiheen mukaisia lasten- ja nuortenkirjallisuuden kirjahyllyjä tehtiin säännöllisesti syksystä 2014 alkaen.  Hyllyt ovat selailtavissa Kirjahyllyt-välilehdellä ja ne on linkitetty Genre-selailuun osioihin lastenkirjallisuus ja nuortenkirjallisuus.

Vaasan kaupunginkirjaston edellisessä hankkeessa v. 2014 täydennettiin lasten- ja nuortenkirjailijoiden tietoja ja sisällöntuotantoa jatkettiin tässä hankkeessa, keskittyen ruotsinkieliseen sisältöön.  Lastenkirjailijoiden määrä nousi 5606 > 6299 ja nuortenkirjailijoiden määrä nousi 2020 > 2303.

Kirjasammossa on tällä hetkellä 38 837 lastenkirjaa ja 12 475 nuortenkirjaa.  Vuotta 2000 vanhemman ruotsinkielisen nuortenkirjallisuuden sisällönkuvailua jatkettiin Vaasan kaupunginkirjaston omasta kokoelmasta.  Puuttuvia kuvaustekstejä ja asiasanoja tallennettiin. Samalla skannattiin kansikuvat ja ne asiasanoitettiin.  BTJ:n toimittamat uutuuslistat käsiteltiin päivittäin karsien uusintapainokset, korjaten ontologian ulkopuoliset asiasanat ja lisäten mahdollisesti puuttuvat kuvaustekstit sekä kansikuvat.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden koti- ja ulkomaisia palkintosarjoja täydennettiin eri lähteistä.  Tällä hetkellä palkintosarjoista löytyy yli 1 200 palkittua teosta tai kirjailijaa.

Porvoon kaupunginkirjastossa kirjoitettiin asiantuntijapalveluna nuortenkirjavinkkejä ja ne tallennettiin teostietoihin, jolloin ne näkyvät suoraan kyseisen teoksen kuvailutiedoissa, mutta ovat myös erikseen löydettävissä Sidospår-haulla.  Vinkkejä kirjoitettiin valmiiksi yli vuoden tarpeisiin.  Näistä ajankohdan tai teeman mukaan valittu kirjavinkki nostetaan etusivulle viikoittain otsikolla Veckans vink. 

Verkkosivun ohjeet ja infotekstit käännettiin.

Hankejakson aikana (syksystä 2014 vuoden 2015 loppuun) tuotettiin sisältöä Sidospårin taustalle tietokantaan.  Eri toimijatahojen aikatauluista ja muista sitoumuksista johtuen verkkopalvelun julkistaminen siirtyi helmikuuhun 2016.  Osa julkaisujärjestelmän toiminnoista, tiedottaminen ja opastus pystyttiin toteuttamaan vasta julkistamisen jälkeen ja niiden selvitys toteutuu jatkorahoituksen osuudessa 31.7.2016 mennessä.

Jatkorahoituksen selvitys:

Boksampo möter de unga -hankkeen tavoitteena oli toteuttaa Boksampoon ruotsinkielinen nuorten verkkopalvelu.  Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuotettiin ruotsinkielistä sisältöä verkkopalveluun, jonka nimeksi tuli Sidospår.  Jatkorahoituksen osuudessa toteutettiin käyttöliittymätoiminnot tietokannan ulkopuolisine sisältöineen ja aloitettiin tiedottaminen ja opastus kirjastoille ja äidinkielen opettajille.

 Kohderyhmänä nuoret

Sidospår-osio Boksampo.fi:ssä julkistettiin helmikuussa 2016. Sivun tärkein säännöllisesti vaihtuva elementti on Veckans vink – erikoiskirjastonhoitajan kirjoittama nuorten kirjavinkki.  Vinkkejä on hankkeen ensivaiheessa kirjoitettu Porvoon kaupunginkirjastossa yli vuoden tarpeisiin.  Sivun oikeaan palstaan nostetaan vinkkiin liittyvää kirjallisuutta, siellä on myös linkki Sidospårin Facebook-sivulle.  Keskellä esitellään ajankohtaiset nuorten uutiset ja tapahtumat, nuorten kirjallisuuden kirjahyllyt sekä kirjallisuusvideoiden nostot Yle arkivetista ja Kirjastokaistalta.

Genre-osioon Finlandssvensk skönlitteratur on lisätty linkki Finlandssvensk ungdomslitteratur, sisältö jota usein kysellään kaksikielisten kirjastojen asiakaspalveluissa kun koululaisilla on lukutehtäviä.  Suomenruotsalaista nuortenkirjallisuutta on noin 100 teosta.  Genreen Ungdomslitteratur on lisätty 27 nuorten kirjahyllyä ja linkkejä eri kirjallisuudenlajeihin.  Nuorten kirjallisuutta Sidospårissa on yli 12 000 teosta.

Nuorille kohdennettuja kirjahyllyjä on tehty esimerkiksi aiheista unga män läser, klassiker och kultböcker för gymnasiepojkar, verklighetsbaserade verk, grafiska romaner tai regnbågshyllan.  Bokhyllor-välilehdelle on lisätty kirjahyllyhaku, jossa voi tehdä hakuja hyllyn nimen, kuvaustekstin tai artikkelin perusteella.

Eri aiheen mukaisia nuorten kirjahyllyjä on tällä hetkellä noin 50, lisäksi on kirjailijaan tai kirjallisuuspalkintoon liittyviä, esitelmien pohjaksi sopivia hyllyjä lähes 20.

Kohderyhmänä lapset

Hankkeen aikana päätettiin toteuttaa Sivupiiriin ja Sidospåriin nostoja myös lastenkirjoista.  Lähinnä suositteluja, joita aikuiset tarvitsevat etsiessään sopivaa luettavaa lapsille.  Genreen Barnlitteratur on lisätty 34 lastenkirjoista tehtyä kirjahyllyä ja linkkejä eri kirjallisuudenlajeihin kuten koskettelukirjoihin tai loruihin.  Genreen Finlandssvensk skönlitteratur on lisätty linkki finlandssvensk barnlitteratur, jossa on 135 suomenruotsalaista lasten romaania, 86 kuvakirjaa, 37 satukirjaa, 23 novellia sekä sarjakuvia ja runokirjoja.  Lasten kirjallisuutta Sidospårissa on noin 39 000 teosta.

 Kirjahyllyjä lasten vanhemmille ja varhaiskasvatuksen opettajille on tehty otsikolla Sagostund.  Pedagoginen informaatikko on laatinut Sidospåriin lyhyen ”satutuokion” tietystä aiheesta.  Mukana on muutama kirja ja siihen liittyvä taustateksti. Tarkoituksena on tarjota vanhemmille apua ja ohjeistusta hankalan tai mielenkiintoisen aiheen käsittelyyn yhdessä lapsen kanssa.  Tällä hetkellä on valmiina 11 eri aiheista Sagostundia.

Kohderyhmänä äidinkielen opettajat

Sidospårin kirjahyllytoiminto soveltuu erinomaisesti äidinkielen lukulistojen laatimiseen.  Opettaja voi hakea Sidospårin sisällöistä sopivia teoksia.  Saatavuuden omasta kirjastosta voi tarkistaa suoraan teossivulla, johon on kytketty Kirjastot.fi:n Monihaku.  Valitut kirjat siirretään lukulistaan Kirjahylly-toiminnolla.  Opettaja voi kirjoittaa lukulistan alkuun ohjeistusta oppilaille teosten valintaan ja otsikoida hyllyn niin, että se löytyy myös kirjahyllyhaulla.  Kun opettaja valitsee luettavia kirjoja, näkyy jokaisen teoksen kohdalla, jos joku toinen opettaja on valinnut sen omaan listaansa.  Näin voi saada hyviä vinkkejä vastaavan ikäisille oppilaille muualla valituista vaihtoehdoista.  Valmiin lukulistan verkko-osoitteen opettaja jakaa luokalle.

 Oppilas tutustuu Sidospårin lukulistan teoksiin klikkailemalla auki teosten sisällönkuvailuja, kirjailijaesittelyjä, teoksista kirjoitettuja vinkkejä tai muiden kommentteja.  Saatavuus-linkistä hän näkee välittömästi jos kirja on lainassa, jolloin on helppo etsiä listalta toinen mielenkiintoinen luettava.  Lopuksi oppilas voi kirjoittaa oman kommenttinsa teostietojen yhteyteen joko nimellään, nimimerkillä tai luokan yhteisellä tunnuksella.  Sidospår tarjoaa sekä opettajalle että oppilaalle lukulistan kaikki vaiheet kätevästi yhdessä verkkopalvelussa ja omalla laitteella.

 Jatkosuunnitelmat

 Sidospårin kirjahylly-toiminnon käyttämistä lukulistojen luomiseen esiteltiin helmikuussa 2016 Vaasan Tieto- ja viestintätekniikan seminaarissa, jolloin 61 opettajaa osallistui perehdytykseen.  Varsinainen pedagogisten informaatikkojen työ Borgaregatans skolan kanssa alkaa syyslukukaudella 2016.  Borgaregatans skolassa on vuosiluokat 7.-10. ja siellä on noin 350 oppilasta.  Pedagogiseen työhön hankittiin viisi iPadia.  Laitteet mahdollistavat sen, että oppilaat pääsevät pienryhmissä kokeilemaan Sidospårin käyttöä suorittamalla pedagogisten informaatikkojen laatimia Sidospår-tehtäviä.  IPadit ovat nuortenosaston käytössä muun ajan, jolloin opastuksia voidaan pitää myös lasten- ja nuortenosastolla asiakaspalvelun ohessa.

Sidospåria on esitelty Svenskt samarbete -kokouksessa kaksikielisille kirjastoille, Porvoon ja Vaasan maakuntakirjastokokouksissa alueiden kirjastoille ja Biblioteken.fi:lle.  Esittelyt kouluissa ja vanhempainilloissa alkavat syksyllä.  Yle Österbottenin kanssa on suunniteltu tuottaa koululaisten itse tekemiä kirjavinkkivideoita Sidospårin etusivulle.  Yhteistyötä Svenskt samarbete -ryhmän kanssa jatketaan ja sitä laajennetaan maakuntakirjastojen lisäksi halukkaisiin kunnankirjastoihin.

 Hankkeessa on keskitytty sisällöntuotantoon ja käyttöliittymän toimintoihin, varsinaista kirjallisuustoimittajaa ei Sidospårissa toistaiseksi ole.  Svenskt samarbete -ryhmässä on käyty alustavia keskusteluja vastuiden jakamisesta muutaman kirjaston kesken.  Suunnittelu jatkuu syyskokouksessa, jonka ajankohta on syyskuun lopulla Finlands svenska biblioteksdagar i Ekenäs yhteydessä.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€45 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€18 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€63 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€63 188
Oma rahoitus yhteensä: 
€18 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€45 000
 
okm
avi