Cykla för läsning i skärgården
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
blanka.fi
Kimitoöns kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Tullbacksvägen 7a
25900
Kirjaston puhelin : 
02-4260 266
Kirjaston sähköposti : 
bibliotek.dalsbruk@kimitoon.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kimto
Y-tunnus : 
01 338 33-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Sjöblom
Puhelin : 
02-4260 267
Sähköposti : 
eija.sjoblom@kimitoon.fi
Hankkeen tavoite: 

Bibliotekslådcykeln skall informera om biblioteken i bygden, vilka tjänster vi erbjuder.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Anskaffas två lådcyklar

Berättas om bibliotekets tjänster genom att cykla i skärgården

Kuvaus : 

Blankabiblioteken består sedan 2009 av biblioteken i Pargas stad och Kimitoöns kommun. Till Pargas stad hör förutom själva Pargas kommundelarna Iniö, Houtskär, Korpo och Nagu. Kimitoöns kommun består av Dragsfjärd, Hitis, Kimito och Västanfjärd.

Områdets befolkning mångdubblas under sommaren av sommargäster och turister. Under sommarmånaderna händer det mycket i kommundelarna. Det finns daghem, olika slag av äldreboende, gästhamnar, simstränder, torg- och sommartorgsverksamhet. Dessutom ordnas det en mängd olika festivaler, kulturdagar och –veckor, marknader, idrotts- och andra evenemang i alla kommundelar under sommaren. Till allt detta tänker vi oss att vår mobila biblioteksmarknadsförare skulle nå.

Bibliotekslådcykeln skall informera om biblioteken i bygden, vilka tjänster vi erbjuder.  Att vi förutom det traditionella materialet, har trådlösa nät, kunddatorer, möjlighet till utskrifter, digitaliseringsstudio. Speciellt tänkte vi marknadsföra våra e-media, e-böckerna och deras tillgänglighet, Pressdisplay, Zinio. Personen som marknadsför behöver en pekplatta med uppkoppling som hen kan förevisa bibliotekstjänsterna på. Bibliotekscykeln kunde också  besöka daghem för sagostunder eller ordna sagostunder i gästhamnar. Äldreboenden kunde även få besök av bibliotekscykeln. Utlåning av material från cykeln hade vi inte tänkt oss, men material till förevisning kan finnas med.

För detta behöver vi två lådcyklar, en till Pargas och en till Kimitoön. Cyklarna har vi tänkt beställa av en lokal företagare i Korpo, som tillverkar cyklar. Dessutom cykelhjälmar, ”synlighetsvästar”, regnkläder, reservdäck, verktyg, första hjälp-väska.

Fem av biblioteken detta gäller är enmansbibliotek vilket betyder att vi behöver anställa två personer, en till Pargas och en till Kimitoön, som kan utföra detta under sommarmånaderna.

Vi behöver också trycka en del broschyrer och annat informationsmaterial att dela ut.

Beroende på hur försöket utfaller kan man säkert tänka sig att fortsätta med konceptet flera somrar. Bibliotekscyklarna kan säkert användas för punktinsatser vid andra tillfällen och evenemang i kommunerna under hela året.

I framtiden kan de ekologiska bibliotekscyklarna också användas för boktransporter till posten, boken kommer-verksamhet, biblioteksbesök till skolor, daghem, lekparker, äldreboende m.m.

Tidtabellen för projektet: Anskaffning av material och planering från hösten 2015, bibliotekscyklarna i verksamhet sommaren 2016. Projektet avslutas 31.12.2016.

Vi anhåller om 13200€ för projektet. Som egen finansieringsdel räknas personalens planeringstid.

Budget

2 st cyklar      á     3,000                                           6 000€

utrustning:

cykelhjälmar, reflexvästar, regnkläder           250€

 övrigt material:  tryckalster,  Ipad x2               1 500€                           

 Löner                                                                           6 000€

Resekostnader,  transport                                   750€                        

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pargas stadsbibliotek
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Pargas stadsbibliotek

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Till Blankabiblioteken köptes två lådcyklar, en till Pargas och en till Kimitoön. Med i planerandet av lådcyklarnas utseende var Kimitoöns marknadsföringsprojekts grafiska planerare som, förutom planeringen, också var med i inköpsprocessen. Med cyklarna vill man göra reklam för biblioteken och då specifikt för bibliotekens e-material.

Rätt tidigt kom man på att det inte är bra med en helt utomstående person som trampar cykeln utan det bör vara en som känner biblioteket och kan beskriva dess tjänster.

Både i Pargas och på Kimitoön har cykeln använts av bibliotekets ordinarie personal och till sysslan anställda.

De båda cyklarna utrustades med iPad med internetanslutning så att man kan förevisa bibliotekets e-material. I cykelns låda finns även övrigt biblioteksmaterial. Till cykeln införskaffades även cykelpump, regnponcho, hjälm m.m.

Pargas cykel rörde sig i Korpo, Norrskata och Nagu och Kimitoöns i Kimito, Dalsbruk och Västanfjärd. Cyklarna besökte bl.a. Norrskatadagarna, Konstens Natt i Kimito och September Open i Dalsbruk.

Skärgårdens sommartorg är omtyckta samlingsplatser där även lådcyklarna aktivt deltog. Med cykeln kördes även bibliotekets post och vid vackert väder cyklade man för att synas ute i vimlet.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lådcykeln är ett glatt blickfång som väcker positiv nyfikenhet och munterhet, cyklisterna har fått många kommentarer bl.a. har några frågat om man får köpa glass eller öl ur lådan. Många har också varit intresserade av cykelns tekniska funktioner, pris och vikt. Cykeln är en förträfflig öppning för en diskussion.

Jatkotoimenpiteet: 

I framtiden kommer lådcykeln att användas så mycket som möjligt i marknadsföringen av biblioteken. Vid alla lämpliga tillfällen skall de användas för postleveranser, besöka daghem och åldringshem och t.o.m. för att åka på lunch.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 533
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 033


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 500

Ansökan fyller villkoren ställda med UKM brev OKM/18/691/2014.