Datorer för sökning i bibliotekskatalogen
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kimitoöns kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Tullbacksvägen 7a
25900
Kirjaston puhelin : 
02-4260 266
Kirjaston sähköposti : 
bibliotek.dalsbruk@kimitoon.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Kimto
Y-tunnus : 
01 338 33-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Sjöblom
Puhelin : 
02-4260 267
Sähköposti : 
eija.sjoblom@kimitoon.fi
Kuvaus : 

Biblioteken i Kimitoöns kommun har 2 datorer som kunderna kan boka för användning. Dessa datorer är i flitig användning. Biblioteken saknar datorer som kunder använder enbart för att söka i bibliotekets katalog. Då kunden vill söka i katalogen hänvisas de till dessa kunddatorer som oftast är upptagna. Detta leder till bibliotekspersonalen oftast gör sökningen i katalogen.

Understöd söks för att köpa in 3 st datorer ( ett till varje bibliotek) som i första hand skall användas för sökning i bibliotekskatalogen. Syftet är att lära kunderna att själva använda katalogen och att de har möjlighet att göra sökningar som de kanske inte vill att personalen skall känna till. Datorerna är också till hjälp vid undervisning av skolelever.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Bibliotekens kunddatorer är fortfarande populära och mycket använda trots att det blir allt vanligare med egna bärbara datorer och olika mobila enheter. Speciellt under sommarhalvåret är skärgårdsbibliotekens kunddatorer i flitig användning.

Samtidigt blir det allt vanligare att kunderna tar initiativ och vill göra sina sökningar själv i vår katalog, för att hitta det material de är intresserade av. Om kunddatorerna varit upptagna har det hittills då inte varit möjligt att göra dylika sökningar.

Nu har vi skaffat dedikerade datorer till alla betjäningspunkter inom Kimitoöns bibliotek (Dalsbruk, Hitis, Kimito och Västanfjärd) specifikt för sökningar i vår katalog. De nya datorerna fungerar också som ett viktigt hjälpmedel i vår biblioteksundervisning för skolorna

Aloituspäivämäärä : 
30/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 400
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 532
Oma rahoitus yhteensä: 
€132
Muualta saatu avustus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 400

Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012 Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland: utlåtande

 
okm
avi