Datorer för sökning i bibliotekskatalogen
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kimitoöns kommunbibliotek
Bibliotekets adress : 
Tullbacksvägen 7a
25900
Bibliotekets telefonnummer : 
02-4260 266
Bibliotekets e-postadress : 
bibliotek.dalsbruk@kimitoon.fi
ISIL-kod : 
Fi-Kimto
FO-nummer : 
01 338 33-7
Ansvarsperson : 
Eija Sjöblom
Telefonnummer : 
02-4260 267
E-post : 
eija.sjoblom@kimitoon.fi
Projektbeskrivning : 

Biblioteken i Kimitoöns kommun har 2 datorer som kunderna kan boka för användning. Dessa datorer är i flitig användning. Biblioteken saknar datorer som kunder använder enbart för att söka i bibliotekets katalog. Då kunden vill söka i katalogen hänvisas de till dessa kunddatorer som oftast är upptagna. Detta leder till bibliotekspersonalen oftast gör sökningen i katalogen.

Understöd söks för att köpa in 3 st datorer ( ett till varje bibliotek) som i första hand skall användas för sökning i bibliotekskatalogen. Syftet är att lära kunderna att själva använda katalogen och att de har möjlighet att göra sökningar som de kanske inte vill att personalen skall känna till. Datorerna är också till hjälp vid undervisning av skolelever.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Bibliotekens kunddatorer är fortfarande populära och mycket använda trots att det blir allt vanligare med egna bärbara datorer och olika mobila enheter. Speciellt under sommarhalvåret är skärgårdsbibliotekens kunddatorer i flitig användning.

Samtidigt blir det allt vanligare att kunderna tar initiativ och vill göra sina sökningar själv i vår katalog, för att hitta det material de är intresserade av. Om kunddatorerna varit upptagna har det hittills då inte varit möjligt att göra dylika sökningar.

Nu har vi skaffat dedikerade datorer till alla betjäningspunkter inom Kimitoöns bibliotek (Dalsbruk, Hitis, Kimito och Västanfjärd) specifikt för sökningar i vår katalog. De nya datorerna fungerar också som ett viktigt hjälpmedel i vår biblioteksundervisning för skolorna

Projektet börjar : 
30/04/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 400
Egen finansiering: 
€0
Budget sammanlagt: 
€2 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€2 532
Egen finansiering: 
€132
Extern finansiering: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 400

Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012 Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland: utlåtande