Digitalisering i biblioteket
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kronoby kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Kyrkvägen 6
68500
Kirjaston puhelin : 
06 8343445
Kirjaston sähköposti : 
bibl.kronoby@kronoby.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Krono
Y-tunnus : 
0180065-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Bodil Eriksson
Puhelin : 
06 8343445
Sähköposti : 
bodil.eriksson@kronoby.fi
Kuvaus : 

Vi vill vara ett bibliotek i tiden. Ett bibliotek som erbjuder användarna mångsidig service, service av olika slag och bästa möjliga service. Det har ofta kunnat ske genom ibruktagande av ny teknik. Vårt dilemma är ofta tillkortakommanden när det gäller resurser, dvs. resursbrist både vad gäller medel och personal.

Vi vill ytterligare bredda vårt serviceutbud genom att erbjuda kommuninvånarna möjligheter till digitalisering av olika sorters material, såsom c-kassetter och vhs-videon till modernare format. Detta för att kunna säkra materialets användbarhet och beständighet.

För att förverkliga digitaliseringen i biblioteket behövs lämpligt utrymme, apparatur, program och personalutbildning.

Aiemmat hankkeet: 

2012, 2011, 2007, 2006   Resebidrag för internationella möten och konferenser

2011                                    Läsfrämjande projekt  Från ordsmakare till bokslukare

                                            (€5000)

2007                                    Läsfrämjande projekt  Bokmärken & Hundöron  (€3000)

2006                                    Understöd för kundterminaler och förbättrande av

                                             datakommunikation (€1800)

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vi inledde planeringen kring mitten av april. Vi beslöt att först av allt göra ett studiebesök. Studiebesöket gick till vår grannstad Karleby. Bodil, Marit, Johan och Linnéa, som utsetts till projektledare besökte Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotek. Vi blev mycket väl mottagna och fick en utförlig presentation av verksamheten och den elektroniska apparatur man använder sig av där. Vi beslöt kolla upp tillgång och priser på nätet, begärde offert och anskaffade småningom så gott som hela maskinparken. Vi beslöt i ett tidigt skede placera digitaliseringspunkten i Nedervetil bibliotek, som ligger centralt i kommunen. Planering av utrymmet och ommöbleringen, som blev rätt omfattande, gjordes. Anskaffning av nytt bord och golvskärmar för att avskärma digitaliseringshörnan var nödvändigt. El-installationer och nätverksdragningar gjordes. Den tekniska apparaturen testades. Manualer utarbetades av projektledaren; dessa plus apparaterna testades av försökskanin. Information om tjänsten sattes in på bibliotekets hemsida och ett informationtillfälle för pressen kunde äntligen hållas den 21 november. Redan följande dag gjordes de första bokningarna! I vår nyöppnade digitaliseringshörna finns nu utrustning för digitalisering som alla med lånekort i Kronoby avgiftsfritt kan använda sig av. Vid digitaliseringspunkten finns möjligheter att överföra material från VHS-kassetter och VHS-C-kassetter till DVD-skivor, överföra material från c-kassetter till en CD-skiva eller ett USB-minne, överföra material från vinylskivor till en CD-skiva eller ett USB-minne och skanna bilder, diabilder och filmnegativ. Vi är mycket glada över att kunna erbjuda kommuninvånarna denna service!

Aloituspäivämäärä : 
15/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
16/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 689
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 055
Muualta saatu avustus: 
€5 000


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Perustelumuistio, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi