Ett rum för alla, Korsnäs bibliotek för alla
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Korsnäs kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Silverbergsvägen 9
66200
Kirjaston puhelin : 
06-3479140
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@korsnas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-KORSA
Y-tunnus : 
0179699-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Carola Bäckström
Puhelin : 
06-3479140
Sähköposti : 
carola.backstrom@korsnas.fi
Hankkeen tavoite: 

Målsättningen är att öppna upp bibliotekslokalen för en mångsidig användning också utanför öppethållningstiden. Målgrupper är allt från barn till äldre. En mångsidig palett av kulturyttringar erbjuds för alla intresserade. Samarbetsparter är alla intresserade aktiva, organisationer och grupper. Målsättningen är att fylla den fina grundrenoverade bibliotekslokalen med liv och aktiviteter.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Indikatorer är om den nya verksamheten lyckas locka många deltagare som visar ett kontinuerligt intresse. Ett resultat är att kulturutbudet på orten utvidgas och det skapar välmående för invånarna.

Det vill säga: antal deltagare är en indikator och någon form av resultat är en annan indikator.

Kuvaus : 

Konkreta åtgärder: ett stickcafé för yngre pensionärer och andra intresserade, biblioteket står för litteraturinslag. Dramagrupper för småbarn och äldre. För de yngre i form av lek, med dramaintresserad lärare som ledare, de äldre sätter upp en pjäs som spelas inför publik, i biblioteket, med en professionell teaterarbetare som ledare. Bibliotekslokalen inspirerar barnen, till exempel kan den runda barnbokshyllan tjäna som scen för dockteater. Fotografering med mobil och utställning i galleriet och/eller på barnens utställningsvägg. Filmvisning i samarbete med till exempel Vasa Wildlife festival. Författarbesök. Kulturevenemang. Ordkonst, Korsnäs i framtiden för skolelever. Filma lämpliga delar av verksamheten för bibliotekskanalen. Hobbyverksamhet i bibliotekets galleri, så som bokvikning eller annat.

Biblioteket bjuder årligen systematiskt in alla grupper och föreningar minst en gång och ordnar program, information om verksamheten, presentation av nytt material. Sådana grupper är Vänstugan, Silvergruppen, Marthaföreningen, Träffpunkt Spiron för daglediga, Pensionärsföreningen och museiföreningarna. Visa vad biblioteket kan göra för respektive förening. Dela ut material och bjuda på servering, en liten kostnad för biblioteket. Informera om biblioteket som en naturlig plats för möten, både formella och informella sådana.

Satsning på högklassiga utställningar i det nya galleriet.  Marknadsföra biblioteket som en plats för distansarbete.

 

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Korsnäs kommunbliotek har lämnat in tre ansökningar gällande arrangemang av olika program på biblioteket.  Projektet Lässidan har prioriterats av RFV. Se också motiveringspromemoria, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/motiveringspromemoria-2017.