Ett synligt bibliotek
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ingå kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Ola Westmans allé 1
10210
Kirjaston puhelin : 
09 29515350
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@inga.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Inkoo
Y-tunnus : 
0126293-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Maria Tverin
Puhelin : 
09 29515357
Sähköposti : 
maria.tverin@inga.fi
Hankkeen tavoite: 

Att skapa ett synligare bibliotek och marknadsföra de olika tjänster vi erbjuder.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Feedback av bibliotekskunder.

Kuvaus : 

Ingå bibliotek flyttar till nyrenoverade, större utrymmen i Kommungården år 2014.  

Ingå bibliotek satsar samtidigt på ett nytt visuellt uttryck och marknadsföring av biblioteket och dess tjänster. Följande punkter ingår i projektplanen:

- Eftersom bibliotekets användare ibland har svårigheter att känna igen personalen anskaffas åt alla anställda personliga arbetsvästar. En leverantör anlitas för att planera och trycka upp en logo till västarna. Västarna anskaffas i enhetliga färger. Personalen kommer att dagligen använda arbetsklädsel. 

- Satsning på tryckalster: egna bokmärken, layoutbotten, stolpreklamer etc. En reklambyrå anlitas för att göra layout och tryck.

 - En elektronisk infotavla anskaffas till biblioteket. Genom infotavlan får kunder information om olika händelser och evenemang i biblioteket och i kommunen.  

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Ingå biblioteks image har höjts markant som en del av det här projektet. Och, precis som vår strävan var, har vi blivit synligare.

Vi har införskaffat två infoskärmar, den ena med hjälp av stödpengar, den andra med bibliotekets egna medel. På dem informerar vi om bibliotekets öppettider, aktuella föreläsningar och utställningar. Vi har också låtit trycka upp marknadsföringsmaterial, såsom bokmärken och tygkassar.

Ingå kommun har satsat och anställt en informatör som även arbetar för biblioteket och har utformat den grafisk designen och layoutat materialet. Han har även designat en egen logotyp för Ingå bibliotek som används i marknadsföringssammanhang.

Biblioteket har samarbetat med en lokal marknadsföringsbyrå som har tryckt materialet. Via dem har vi även införskaffat reklampelare och olika informationsskyltar. Marknadsföringsbyrån har även tryckt upp individuella namnskyltar som är en del av bibliotekspersonalens arbetsuniform. På dem står våra namn och vilka språk vi behärskar. I projektansökan skrev vi att vi planerade att skaffa västar åt personalen, men vi enades om den här lösningen i stället.

Som en del av projektet införskaffade vi också en projektor. Den kan användas för att spela upp videoinstallationer och andra konstprojekt, samt under spelkvällarna i serien Game Night som Ingå bibliotek ordnar i samarbete med ungdomsväsendet i kommunen.

Projektet var såtillvida problematiskt att stora delar av personalen byttes ut under projektets gång. Men tack vare att vi fick förlängt vår användningstid av resurserna lyckades vi ro i land projektet med huvudet högt.

Allt det här har bidragit till att ge Ingå bibliotek ett helt nytt visuellt intryck. För två år sedan, 2014, flyttade vi till nya utrymmen i Kommungården i Ingå. Biblioteket är nu ett luftigt, vitt och modernt utrymme som får besökare att förundras över att en så pass liten ort som Ingå kan stoltsera med ett bibliotek av den här kalibern.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Se beskrivning av verksamheten och projektutvärdering.

Jatkotoimenpiteet: 

Tack vare infoskärmarna kan vi nå ut till bibliotekets och kommungårdens besökare på ett sätt som aldrig går med en traditionell plansch. Vi kommer även att börja visa information om Ingå kommuns biograf och vilka filmer den visar. Konstutställningar och seminarier kommer i ännu högre grad att lyftas fram här på innovativa sätt. Vår logotyp har fallit i god jord bland biblioteksbesökarna och pryder allt marknadsföringsmaterial vi skapar. Med hjälp av tygkassar och bokmärken kan vi både informera om bibliotekets öppettider och marknadsföra oss. Projektorn gynnar både oss och kommunens invånare, som kan avnjuta kultur och skapa kulturyttringar på ett nytt sätt.

Lisätietoa: 

Under rubriken Understöd som beviljats valde jag att skriva in alla tjänster som reklambyrån bidrog med under ämnesraden Köp av tjänster. Här ingår alltså material som ställningar, infopelare, bokmärken, tygkassar, etc.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 800
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500

Grunderna för statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhetsutveckling 2014, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/grunderna-för-statsunderstöd-för-de-allmänna-bibliotekens-verksamhetsutveckling-2014

 
okm
avi