Förbättrad tillgång till digitala tjänster
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Lukas-biblioteken genom Raseborgs stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Raseborgsvägen 8
10600
Kirjaston puhelin : 
019-2892950
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@raseborg.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rapo
Y-tunnus : 
0131297-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Heidi Enberg
Puhelin : 
019-2892952
Sähköposti : 
heidi.enberg@raseborg.fi
Kuvaus : 

Lukas-biblioteken tog i bruk utlåningen av e-böcker 2013. Huvudsakligen anlitas två olika leverantörer för detta. Elib från Sverige erbjuder mest svenska e-böcker och ellibs från Finland mest finska e-böcker. Böckerna från elib går att ladda ner hemifrån, men för att kunna ladda ner ellibs böcker måste låntagaren komma till biblioteket. Detta gör att tillgången till finska e-böcker är mycket sämre än tillgången till svenska e-böcker.

Avtalet med elib kommer också att ändra inom snar framtid och hur detta inverkar på utlåningen av svenska e-böcker borde utredas.

Med projektmedel finansieras

a) utredningsarbetet för ibruktagandet av ett system, där ellibs e-böcker går att ladda ner hemifrån samt vilka förändringar det nya avtalet med elib orsakar

b) anskaffningen och installationen av behövlig mjukvara.

Biblioteket står för 10 % av kostnaderna som uppstår kring detta projekt.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 950
Oma rahoitus yhteensä: 
€550
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi