Förbättrande av kundtjänst i bokbussen och biblioteket
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
foto Helena Höglund-Rusk
Korsnäs kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Silverbergsvägen 9
66200
Kirjaston puhelin : 
06-3479140
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@korsnas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Korsa
Y-tunnus : 
FO-0179699-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Carola Bäckström
Puhelin : 
06-3479140
Sähköposti : 
carola.backstrom@korsnas.fi
Kuvaus : 

För att förbättra bibliotekets internetförbindelser och kundtjänst i bokbussen ansöks om 5000 euro i bidrag. Korsnäs kommunbibliotek samarbetar med Närpes stadsbibliotek kring bokbusstjänster till Närpes stadsbibliotek. Korsnäs biblioteks bokbuss, utrustad med båda kommunernas material och gemensamt bokbussdatasystem och databas, trafikerar varannan vecka i ägarkommunen Korsnäs och varannan vecka i Närpes stad, som hyr s a s hårdvaran. Båda kommunerna har egen personal i bussen. Som bokbussens ägare vill Korsnäs kommunbibliotek förbättra kundservicen i bokbussen, så att även bokbusskunderna, som oftast finns i periferin, ges tillgång till internet i bokbussen. En lösning med mobilt bredband och bärbar dator med skrivare ansluten och tillgång till internet och kontorsprogram skulle förbättra servicen i bokbussen. Därtill söks medel för införskaffande av läsplattor för utlåning i bokbussen. Fredrikabiblioteken, det svenskösterbottniska nätverket som både Närpes och Korsnäs ingår i, ställer via den rikssvenska e-boksleverantören E-Lib elektroniskt material till kundernas förfogande. Även tillgången till inhemskt material på båda språken förväntas finnas inom en snar framtid. Vi önskar ge även bokbusskunderna möjlighet till att prova på användningen av elektroniskt material, genom att ställa behövlig apparatur till förfogande.

 

Kostnader: bärbar dator 500 euro, skrivare lämplig för bokbussen 300 euro, nätsticka 100 euro, månatlig kostnad första året 12x30 euro

Läsplattor för utlåning 500 euro. Omändringsarbeten och databord i bokbussen 500 euro. Experttjänster för programinstallering 500 euro. Övriga tillbehör 340 euro.

Kundkvällar i bokbussen med satsning på utbildning i användning av internettjänster, kontorsprogram och läsplatta, arvode och resekostnader för utbildare 2000 euro.

 

Förbättra kundservicen och processerna i biblioteket genom att erbjuda de kunder som så önskar att själva registrera sina lån med hjälp av en självbetjäningsautomat. En fördel, eftersom biblioteket på kvällstid endast har en person i tjänst och när denna är upptagen med någon mer tidskrävande uppgift, kan det bli en viss väntetid för även de snabbaste åtgärderna, så som utlåning eller reservering av material.

Ytterligare förbättras kundservicen och processerna genom att ta i bruk anskaffningsmodulen av Abilita Bibliotek. Detta ger kunderna bättre insyn i nytt material som har beställts till biblioteket, redan i beställningsskedet och möjliggör för kunderna att reservera material som ännu inte levererats till biblioteket. Dessutom underlättas personalens hanterande av beställt material.

Kostnader för ibruktagande av självbetjäningsautomat med behövliga tillbehör (touchmonitor, scanner, kvittoskrivare,2400 e) och anskaffningsmodulen(700 euro) av Abilita Bibliotek 3500 euro.

 

 

Korsnäs kommunbibliotek står för marknadsföring och information till kunderna, för underhåll av program och apparatur samt utbildning av personal och de kostnader som hänför sig till den dagliga verksamheten inom ramen för bibliotekets budget 1500 euro.

 

Kostnadsberäkning för projektet: Korsnäs kommunbiblioteks andel 1500 euro, ansökt projektbidrag 8500 euro, summa 10 000 euro.

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Anskaffning av två tablettdatorer, en till bokbussen och en till biblioteket. Ger internettillgång i bokbussen, vilket förbättrar kundservicen avsevärt, då sökning i kataloger som den egna fredrikaportalen är möjlig. Anskaffningsmodulen till bibliotekssystemet. Sjävlbetjäningsautomat med touchmonitor och läsare, förbättrar kundservicen för den som vill sköta låningen på egen hand. Anskaffningsmodulen ger kontroll över beställningar till bokhandeln och kunderna ser i ett tidigare skede.

Två surfdagar, en i biblioteket och en i bokbussen på den nationella seniorsurfdagen 17.10.Nyhet med kursverksamhet i bokbussen, detta skedde i samarbet med Korsnäsnejdens pensionärsförening, vars data-handledare och medlem agerade lärare. Kaffeservering. Surfdag i biblioteken, även i samarbete med pensionärsföreningen och övriga: kommunens nya webbportal presenterades av kommunens vik.datastödsperson, Datero om specialmaterial med pedagogiska handledaren, e-böcker, den lokala banken om banktjänster, bibliotekspersonalen presenterade Fredrikabibliotekens nya webbportal som öppnades 1.10.  Kaffeservering. Information utdelades till hushållen längs bokbussens tisdagsrutt och i kommunens informationstidning KorsnäsNytt.

Jatkotoimenpiteet: 

Fortsatt samarbete med Pensionärsföreningen kring dataskolning för seniorer, kortkurser och även i samarbete med medborgarinstitutet. Fortsatt datautveckling, strävan efter att bokbussen kunde ta i bruk on-lineutlåning, förnyelse av bokbussdatasystemet.

Lisätietoa: 

Samarbetet med pensionärsföreningen, Datero rf och Medborgarinstitutet fortsätter.

Aloituspäivämäärä : 
03/03/2014
Lopetuspäivämäärä : 
01/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 004
Oma rahoitus yhteensä: 
€600
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
40henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000
 
okm
avi