Författaren i biblioteket
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Raseborgs stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Raseborgsvägen 8
10600
Kirjaston puhelin : 
019-289 2950
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@raseborg.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rapo
Y-tunnus : 
0131297-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Heidi Enberg
Puhelin : 
019 289 2952
Sähköposti : 
heidi.enberg@raseborg.fi
Kuvaus : 

Raseborgs bibliotek har begränsade ekonomiska resurser för författarbesök. Genom projektet vill vi erbjuda möjligheter för fler författarbesök vid de olika biblioteken i Raseborg. Till Raseborgs bibliotek hör Ekenäs, Karis och Pojo bibliotek samt filialerna i Tenala, Österby, Bromarv och Svartå.  Tanken är att inom ramarna ordna både finskspråkiga och svenskspråkiga författarbesök.  Vi satsar främst på de lokala författarna. 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Så som de stod i projektplanen var det meningen att främst erbjuda lokala författare möjlighet att presentera sig för läsarna i hemtrakten. Tack vare detta projekt kunde biblioteken i Raseborg ordna författarträffar och andra litterära evenemang i flera av stadens bibliotek.

Vid Ekenäs bibliotek ordnades fyra olika programtillfällen under hösten 2012- våren 2014.

Kura skymning med Ami Aspelund och Anne Ingman med temat Helene Scherfbeck och Venny Soldan-Brofeldt.

Författarbesök med de lokala författarna Mary Kuusisto (två gånger) och Karl Augustson.

I Karis ordnades författarbesök med Irja Bergman, Gungerd Wikholm, Sirkka Turkka, Jörn Donner, Carina Wolff-Brandt. Ulrika Wikström berättade om lokala författare vars produktion finns bevarad i bibliotekens magasin. Utöver det barnprogram med Robin Hund och Mörön unisukat.

I Svartå ordnades program en kväll med Leena Lehtolainen.

Carina Wolff-Brandt besökte Tenala under en dag och träffade skolbarn.

Alla dessa besök var ämnade till att främja intresset för litteratur och locka besökare till biblioteken, för att påminna om bibliotekens betydelse. Programpunkterna lyckades väl och författarna som besökte biblioteken var ofta aktuella med nyligen utgivna böcker och intressanta att lyssna till.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Tyvärr tog tiden slut och några planerade program blev inte ännu genomförda under detta projekts tidsram.

Men arbetet med program och evenemang fortsätter. Bl.a. Ekenäs och Karis bibliotek har planerat in några programpunkter var för hösten 2014.

Aloituspäivämäärä : 
29/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
28/09/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 800
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
17kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
402henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi