Förnya teknisk utrustning i Pargas stadsbibliotek
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pargas stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Strandv. 28
21600
Kirjaston puhelin : 
044 354 5284
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parga
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Puhelin : 
040 488 5878
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Hankkeen tavoite: 

Att marknadföra bibliotekets e-material bättre och att underlätta undervisning i mediefostran

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Statistik på e-materialets användning och antalet undervisningstillfällen

Kuvaus : 

Pargas stadsbibliotek söker understöd för apparatur som kan användas för mediefostran och handledning i informationssökning i biblioteken i staden.

Utbudet av e-material i biblioteket ökar hela tiden. Under nästa år tar biblioteket i bruk tjänsten Zinio med tillgång till e-tidskrifter. Redan nu erbjuder biblioteken e-böcker, e-dagstidningar och e-musik.  För att kunna marknadsföra utbudet bättre och så att personalen kan demonstrera tjänsterna behövs utrustning i biblioteket.  Utrustningen behövs också då biblioteken regelbundet ordnar undervisning i mediefostran och biblioteksanvändning för skolelever och andra målgrupper. 

Biblioteken har visserligen kunddatorer men de är i flitig användning av övriga kunder och därför används ofta personalens egna datorer för ändamålet. De mindre biblioteken i staden har inte alla ens den möjligheten.

För detta ändamål ansöks om understöd för 10 st bärbara datorer eller pekdatorer.

Pargas bibliotek har tre föråldrade kunddatorer och anhåller därför medel för att förnya dem och för headsets till dem.

Med hjälp av statsunderstöd år 2014  har Pargas bibliotek påbörjat projektet "Omstrukturering av bibliotekets utrymmen" vars mål är att planera utrymmen så att de bättre svarar mot dagens behov. Projektet har noterat att det behövs ett mera ändamålsenligt sätt att informera kunderna om bibliotekets verksamhet, händelser och innehåll. Till detta behövs en informations-TV. Informations-TVn kommer att informera om aktuella händelser i biblioteket, ge tips om böcker och annat material samt visa instruktionsfilmer om hur man använder sig av bibliotekets tjänster.

Projektet förverkligas under år 2015 och 2016.  Som egenfinasiering räknas marknadsföring av e-materialet och personalens arbetsinsats med t.ex. skolningstillfällen för kunderna.

Budget:

10  bärbara datorer eller pekdatorer á 500 €                           5000 €

3  kunddatorer á 700 €                                                            2100 €

1  info-tv                                                                                 2000 €   

Personalkostnader                                                                   2000 € (egen finansiering)

Köp av tjänst (marknadsföring)                                                500 €  (egen finansiering)

 

Uppdaterad information 14.4.2016

Projektet har blivit fördröjt och börjar i april 2016. På grund av mindre understöd än vi sökte kommer inte info-tv:n att köpas i det här projektet.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Pargas stadsbibliotek fick understöd för apparatur som kan användas för mediefostran och handledning i informationssökning i biblioteken i staden.

För  understödet anskaffades  10 st ipads och laddningsskåp till dem och en projektor som används i undervisningen av grupper. Understödet räckte inte till för kunddatorer eller info-tv

 

 

Uppdaterad information 14.4.2016

Projektet har blivit fördröjt och börjar i april 2016. På grund av mindre understöd än vi sökte kommer inte info-tv:n att köpas i det här projektet.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Inköp av ipads har underlättat undervisningen i mediefostran

Jatkotoimenpiteet: 

Fortsatt användning av ipads i undervisningen

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 251
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
11kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
250henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 600

Ansökan fyller villkoren ställda med UKM brev OKM/18/691/2014. Svenska enhetens utlåtande har iakttagits.

 
okm
avi