Förnyande av teknisk utrustning på Pedersöre kommunbibliotek
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pedersöre kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Vasavägen 1
68910
Kirjaston puhelin : 
06-7850 280
Kirjaston sähköposti : 
bibl.pedersore@pedersore.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pedro
Y-tunnus : 
0198517-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Solveig Lund / Anita Löfdahl 1.3 - 31.8.2012
Puhelin : 
06-7850 277
Sähköposti : 
solveig.lund@pedersore.fi / anita.lofdahl@pedersore.fi
Kuvaus : 

1) Pedersöre kommunbibliotek har 9 enheter, varav 7 har kunddatorer dels för användning av bibliotekets katalog, dels för användning av internet. Datorerna är skaffade för många år sedan och motsvarar inte dagens krav. Därför planerar biblioteket att ta i bruk datorer som bättre lämpar sig för kundbruk och som bättre motsvarar kundernas behov, s.k. all in one-datorer.

14 st all-in-one-datorer á 700 e = 9800

2) Biblioteket undervisar regelbundet skolelever och studerande i biblioteksanvändning och mediefostran utan att ha relevant teknik för detta. På huvudbiblioteket innebär det att anordningar får lånas ihop från annat håll, samt att personalens datorer används när eleverna ska genomföra övningar. De övriga enheterna har inte ens dessa möjligheter.

Från äldrerådet i kommunen har kommit önskemål om internetcafé, där de i huvudsak med varandras hjälp, men också med hjälp av bibliotekspersonalen oa kan lära sig att använda för dem nya tjänster på internet.

Utrustningen kommer också att användas i förverkligandet av projektet Tema: ungdom

För att på ett praktiskt och ändamålsenligt vis ordna biblioteksundervisning och mediefostran samt för att med samma utrustning ge seniorerna möjlighet till internetcafé anskaffas bärbara datorer/iPad, en för personalen, 10 st för elever/seniorer, videokanon med tillhörande skärm, högtalaranläggning.

De bärbara datorerna bör kunna användas på alla bibliotekets enheter, därfär bör trådlösa accesspunkter och publikt nätverk installeras på 6 av enheterna.

11 st bärbara datorer / iPad á 700 e =7700 e

videokanon, skärm och högtalaranläggning = 1000 e

trådlösa accesspunkter o publikt nätverk till 6 enheter á 500 e = 3000 e

 

Egen andel: installation av ovanstående, ca 2000 e

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kommunens ikt-avdelning

Aiemmat hankkeet: 

Målgrupp 2010: den finska språkgruppen, beviljat 26.3.2010

Utveckling av Fredrika-nätverket 2009-2010, beviljat 8.4.2009 (användes alltså inte för enbart Pedersöre kommunbibliotek)

Vilse i bokskogen?, beviljat 12.12.2006

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

1. Biblioteket har helt förnyat alla sina kunddatorer.  Eftersom kunddatorerna alla var många år gamla var det alldeles nödvändigt att förnya dem för att kunna ge en relevant, aktuell och trovärdig service.

2. Biblioteket har skaffat  utrustning för biblioteksundervisning: videokanon, bärbar dator, och 5 st iPad samt trådlösa accesspunkter till alla enheter för att iPads ska kunna användas var som helst inom biblioteksväsendet. Den utrustning som skaffades för biblioteksundervisningen har använts vid flera tillfällen, också vid intern fortbildning, och har visat sig vara användbar.

Som egen andel angavs i ansökan installation av all utrustning. Det arbete som utförts är ca 32  timmar, dvs ca 2400 e

 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
30/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/08/2012
 

Maakunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€17 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 400


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi