Fixa läsningen!
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kronoby kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Kyrkvägen 6
68500
Kirjaston puhelin : 
0407142175
Kirjaston sähköposti : 
bibl.kronoby@kronoby.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Krono
Y-tunnus : 
0180065-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Katarina Kronlund / Marit Sundkvist
Puhelin : 
0407142172
Sähköposti : 
katarina.kronlund@kronoby.fi
Hankkeen tavoite: 

Inspirera barn och unga till läsning, genom att ordna olika evenemang och workshops i bibliotekens utrymmen. Stöda skolans arbete med den nya läroplanen. 

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Feedback från både elever och lärare. 

Kuvaus : 

Genom olika evenemang och work shops, som utgår från kreativt skapande och där skolans nya läroplan kan beaktas, vill vi väcka lusten att läsa hos barn och unga i Kronoby kommun. För detta ändamål krävs det att vi anlitar personer med rätt kunskaper som kan leda verkstäderna. Möjliga verkstäder kunde vara kodning, drama, bild- och ordkonst.

Under de tidigare åren har vi byggt upp ett välfungerande samarbete med skolorna i kommunen, där en grupp med representanter från skolorna och biblioteket samlas och organiserar läskampanjer av olika slag, som sedan alla lågstadieskolor i kommunen kan delta i. Vi vill arbeta vidare med hjälp av gruppen och använda de planer på läslustverksamhet vi tidigare inte hunnit använda.  I samband med läslustprojekten, vill vi gärna erbjuda skolorna besök av olika läsinspiratörer, både inhemska och svenska. Genom läsprojekt, workshops och andra evenemang vill vi stöda läsningen inom alla skolämnen.

Vi strävar efter att boka läsinspiratörer i samarbete med bibliotek i närliggande kommuner.

Eftersom vi vill att biblioteken ska vara händelsernas centrum, ordnar vi så långt som möjligt evenemang och övrig verksamhet i kommunens bibliotek. Det betyder att de skolor som är belägna längre bort från biblioteken behöver få skjuts ordnad för att kunna delta i aktiviteterna.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kommunens skolor, grannkommunernas bibliotek
Aiemmat hankkeet: 

Läsduellen

Läs- och upplev

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Målet med projektet var att genom att ordna olika evenemang och workshops inspirera barn och unga till läsning och att stöda skolans arbete med den nya läroplanen. Den täta kontakten med lärarna har bidragit till att alla skolor varit engagerade i de olika läsfrämjande workshopparna och evenemangen.
Den egna finansieringen utgörs av bibliotekets personal- och resekostnader. I budgeten ingår inte skolsektorns utgifter. En grupp bestående av lärare och bibliotekspersonalen har planerat och genomfört de läsfrämjande programmen. Utvärderingen av varje enskilt evenemang har skötts gemensamt av lärare och bibliotekspersonal.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Cirkusläsning:  cirkusartister Sara Airola och Elina Holopainen samt lokala artisten Jessica Riippa
Evenemang: Workshops i kommunen lågstadieskolor samt avslutande happening.
Målgrupp: Lågstadieskolor åk 1-2
Tema: workshops / kreativt skapande / läsning
Tidpunkt: 25.9.2017-15.12.2017,
 samt avslutande happening den 20.2.2018
Som läsinspiration inför läsning av böcker med cirkustema i åk 1-2 anlitades cirkusartisterna Sara Airola och Elina Holopainen. De besökte kommunens samtliga lågstadier och höll cirkusundervisning. Barnen fick också själva prova på att t.ex. jonglera, göra enkla akrobatiska övningar och balansera.
Under senvintern/våren genomfördes ett uppföljande läsprojekt i kommunens lågstadier åk 1-2, barnen läste kapitelböcker med ”cirkustema” Dessutom rekommenderades att lärarna laddar ner lärarhandledningen till Martin Widmarks ”Cirkusmysteriet” och att man arbetade speciellt med boken i klasserna.
Som avslutning på detta projekt ordnades en happening för åk 1-2 i kommunens lågstadieskolor den 20.2.2018. Den lokala artisten Jessica Riippa anlitades att delta som clown. Övrigt program arrangerades och genomfördes av lärarna.
Projektet var mycket uppskattat av både elever och lärare.

Ted och Kaj, författare och radiopratare i radio X3M
Evenemang: Författarbesök/Läsinspiratörer. Föredrag i Kronobys högstadium (åk7-9) samt öppet evenemang kvällstid på huvudbiblioteket i Kronoby
Målgrupp: Högstadium åk 7-9, ungdomar
Tema: läsning / serier
Tidpunkt: 17.11.2017
Ted Forsström och Kaj Korkea-Aho berättade om sin nya bok ”Zoo -Virala genier” 
I veckorna efter besöket läste åk 8 boken i skolan.
Ted och Kaj är kända från främst humorprogram i Yle X3M och deras ungdomsbok väckte stort intresse.

Malin Klingenberg, barnboksförfattare
Evenemang: Författarbesök/Läsinspiratör . Föredrag i Kronobys lågstadier (åk3-4) 
Målgrupp: Lågstadieskolor åk 3-4
Tema: läsning / Kick-off inför läsduell
Tidpunkt: 8-9.1.2018
Malin Klingenberg besöker samtliga lågstadier åk 3-4 Hon berättar om sitt författarskap och sina egna böcker. Författarbesöket är en ”kick-off” inför en läsduell för åk 3-4 under VT 2018.
Besöket var uppskattat och Malins böcker lånades flitigt i veckorna efter besöket.

Läsduellen
Evenemang: läsevenemang / lästävling i Kronobys lågstadieskolor
Målgrupp: Åk 3-4
Tema: Läsning 
Tidpunkt: Vårtermin 2018
Alla elever i åk 3-4 läser 13 förutbestämda titlar (bl.a Malin Klingenbergs ”Rakel Mirakel”)  Då alla elever läst böckerna hålls semifinaler och efter det hålls en final med tre utsedda elever från de vinnande klasserna i semifinalerna. Eleverna skall svara på frågor ur böckerna. Den laget får priser (presentkort till bokhandel) och de övriga final-lagen får tröstpriser (penaler).
Lästävlingen berörde ca 160 elever som tillsammans läste totalt över 2000 böcker.

Boktrailers
Evenemang: Lågstadielever läser böcker och skapar egna boktrailers 
Målgrupp: Lågstadium åk 
Tema: Läsning / Kreativt skapande / Workshops
Tidpunkt: Vårterminen 2018
Årskurs 5-6 gjorde boktips i form av boktrailers. Eleverna indelades i grupper om 3-4 st och varje elev i gruppen läste en bok, samt presentade boken för gruppens övriga medlemmar. Sedan röstade eleverna inom gruppen fram den bok de ville göra boktrailer om. Eleverna fick själva väljaböckerna de läste.
Boktrailerprojektet var mycket uppskattat. Efter att alla trailers var klara röstade varje klass fram en favorit som lades ut på Bibliotekets Youtubekanal.

Crowntown comics / Kim Filppula. Serietecknare med egen serie i Österbottens tidning
Evenemang: Föredrag i Ådalens skola (åk7) 
Målgrupp: Högstadium åk 7
Tema: serier / läsning/ multilitteracitet
Tidpunkt: 8.3.2018
Kim Filppula (företag Crowntown comics) besökte åk 7 i Ådalens skola och berättade om serieteckning – i veckorna efter skulle sjuorna teckna egna serier med temat ”En historia från förr”, som avslutning ordnades utställning på huvudbiblioteket.
Kims besök var mycket uppskattat.

Lotta Ventus, dramapedagog
Evenemang: Dramaworkshops med avstamp i Topelius sagor.
Målgrupp: Lågstadieskolor åk 1-6
Tema: Drama / Läsning
Tidpunkt: 3-5.10.2018
Dramapedagogen Lotta Ventus besökte kommunens lågstadieskolor och höll  dramaövningar med avstamp i Topelius sagor ”Hallonmasken” och ”Myran som gick till doktorn”  Skoleleverna i åk 1-6 läste böckerna på förhand och fick göra små dramatiseringar utgående från berättelserna. Under övningarna blandades eleverna årskurserna så att varje dramagrupp bestod av elever från olika årskurser. De äldre eleverna kunde hjälpa de yngre och tillsammans genom drama skapa ”bilder” utgående från Topelius sagor.
Evenemanget var omtyckt och eleverna fick på ett kreativt och intressant sätt bekanta sig med Topelius sagor.

Jonathan Granbacka, programledare i FST
Evenemang: Läsinspiration
Målgrupp: Lågstadieskolor åk 1-2
Tema: Läsning
Tidpunkt: 13.11.2018
Jonathan Granbacka, född och uppvuxen i Kronoby och känd från främst Yle’s barnprogram Buu-klubben besökte samtliga lågstadieskolor åk 1-2 som en kick-off inför Kronoby kommuns 50-årsjubileum år 2019. Jonathan berättade om läsning och högläste kapitel ur utvalda böcker.
Jonathans besök var mycket uppskattat.

Eva-Lott Björklund, musiker
Evenemang: Sångtexter med tema Kronoby
Målgrupp: Lågstadieskolor åk 1-6
Tema: Sångtexter / Läsning / Kreativt skapande / Multilitteracitet
Tidpunkt: 20-21.11.2018
Eva-Lott Björklund, musiker född och bosatt i Kronoby valde ut några sångtexter med Kronoby-anknytning. Skoleleverna fick på förhand läsa och fördjupa sig i texterna. Under besöken i skolorna sjöng de sångerna tillsammans med Eva-Lott. De äldre eleverna fick också själva skriva en text om Kronoby som Eva-Lott tonsätter. Evenemanget var en kick-off inför Kronoby kommuns 50-årsjubileum år 2019.
Att läsa och producera sångtexter som en satsning på multilitteracitet var uppskattat av både lärare och elever.

Monica Vikström-Jokela, barnboksförfattare
Evenemang: Författarbesök/Läsinspiratör . Föredrag i Kronobys lågstadier (åk3-4) 
Målgrupp: Lågstadieskolor åk 3-4
Tema: Läsning 
Tidpunkt: 21-22.11.2018
Monica Vikström-Jokela med släkt och rötter i Kronoby besökte samtliga lågstadier åk 3-4 och berättade om sina böcker. Besöket var en kick-off inför Kronoby kommuns 50-årsjubileum år 2019.
Besöket var uppskattat och Monicas böcker lånades flitigt i veckorna efter besöket.

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Under projekttiden har samarbetet mellan bibliotekspersonal och lärare ytterligare stärkts och gemensamma planerings- och uppföljningsmöten kommer att hållas regelbundet för att planera och genomföra kommande läsfrämjande evenemang i kommunens skolor.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 350
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 350
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 257
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 976
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
54kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 554henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Kronoby kommunbibliotek kan med fördel beviljas understld för verksmheten inom läsprojketet. Däremot enser RFV inte att statsunderstöd för bibliotekens verksamhetsutvecklings kan användas till finansiering av bussresor. Se motiveringspromemoria, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/motiveringspromemoria-2017.

 
okm
avi