Fråga experten
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kimitoöns kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Tullbacksvägen 7a
25900
Kirjaston puhelin : 
02-4260 266
Kirjaston sähköposti : 
bibliotek.dalsbruk@kimitoon.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kimto
Y-tunnus : 
01 338 33-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Sjöblom
Puhelin : 
02-4260 267
Sähköposti : 
eija.sjoblom@kimitoon.fi
Kuvaus : 

Utlåningen av facklitteratur har minskat på biblioteken vilket säkert till en del beror på informationsflödet på internet. Bibliotekspersonalen försöker på olika sätt lyfta fram den facklitteratur som köps in men alltid hittar inte böckerna sina låntagare eller låntagarna hittar inte de böcker de behöver.

Projektet ”Fråga experten” är ett sätt att lyfta fram facklitteraturen genom att bjuda in personer som är experter inom olika områden eller fackboksförfattare. Tanken är att arrangera  temaföreläsningar en kväll i månaden på kommunens bibliotek. I samband med föreläsningarna ger biblioteket boktips i anslutning till temat. Föreläsningarna är avgiftsfria liksom även den traktering som bjuds under kvällen.

Syftet med projektet är att lyfta fram facklitteraturen på biblioteket och att locka besökare till biblioteket som kanske normalt inte använder bibliotekets tjänster. Syftet är också att marknadsföra biblioteket som en mångsidig plats för evenemang.  Samtidigt ger projektet en möjlighet för biblioteket att  stärka sitt samarbete med lokala experter och föreningar.

Projektet förverkligas i samarbete med Kimitoöns vuxeninstitut. Övriga samarbetspartners är föreningar och utbildningar som inom sin verksamhet tangerar de teman som behandlas i föreläsningarna.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kimitoöns vuxeninstitut

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kimitoöns bibliotek har hållit sammanlagt 10 tillfällen inom serien Fråga experten, där experter har berättat om sina ämnesområden och svarat på allmänhetens frågor. Tillfällena marknadsfördes aktivt, både i lokalpressen, på bibliotekets hemsidor och i sociala medier. Ämnesområdena täckte ett brett spectrum, från antik till naturprodukter, och från bankrådgivning till krukväxter. Alla ämnesområden drog kanske inte önskat antal besökare, men biblioteken nådde iallafall i någon mån ny publik och nya kunder. Vid sidan av publiktillfällena presenterades relaterad facklitteratur samt också biblioteken och deras service. Med hjälp av projektet ökades kännedomen om biblioteket och vi nådde människor som annars inte hade besökt biblioteket.  Mycket viktigt för projektet var att hitta lokala samarbetsparter. Samarbetet med företag, banker och andra aktörer på Kimitoön var intressant och givande, och samarbetet kommer också att fortsätta i framtiden.

Aloituspäivämäärä : 
02/09/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/04/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 800
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 806
Oma rahoitus yhteensä: 
€102
Muualta saatu avustus: 
€204

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
75henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 500

Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012 Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland: utlåtande

 
okm
avi