Fråga experten
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kimitoöns kommunbibliotek
Bibliotekets adress : 
Tullbacksvägen 7a
25900
Bibliotekets telefonnummer : 
02-4260 266
Bibliotekets e-postadress : 
bibliotek.dalsbruk@kimitoon.fi
ISIL-kod : 
FI-Kimto
FO-nummer : 
01 338 33-7
Ansvarsperson : 
Eija Sjöblom
Telefonnummer : 
02-4260 267
E-post : 
eija.sjoblom@kimitoon.fi
Projektbeskrivning : 

Utlåningen av facklitteratur har minskat på biblioteken vilket säkert till en del beror på informationsflödet på internet. Bibliotekspersonalen försöker på olika sätt lyfta fram den facklitteratur som köps in men alltid hittar inte böckerna sina låntagare eller låntagarna hittar inte de böcker de behöver.

Projektet ”Fråga experten” är ett sätt att lyfta fram facklitteraturen genom att bjuda in personer som är experter inom olika områden eller fackboksförfattare. Tanken är att arrangera  temaföreläsningar en kväll i månaden på kommunens bibliotek. I samband med föreläsningarna ger biblioteket boktips i anslutning till temat. Föreläsningarna är avgiftsfria liksom även den traktering som bjuds under kvällen.

Syftet med projektet är att lyfta fram facklitteraturen på biblioteket och att locka besökare till biblioteket som kanske normalt inte använder bibliotekets tjänster. Syftet är också att marknadsföra biblioteket som en mångsidig plats för evenemang.  Samtidigt ger projektet en möjlighet för biblioteket att  stärka sitt samarbete med lokala experter och föreningar.

Projektet förverkligas i samarbete med Kimitoöns vuxeninstitut. Övriga samarbetspartners är föreningar och utbildningar som inom sin verksamhet tangerar de teman som behandlas i föreläsningarna.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kimitoöns vuxeninstitut

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kimitoöns bibliotek har hållit sammanlagt 10 tillfällen inom serien Fråga experten, där experter har berättat om sina ämnesområden och svarat på allmänhetens frågor. Tillfällena marknadsfördes aktivt, både i lokalpressen, på bibliotekets hemsidor och i sociala medier. Ämnesområdena täckte ett brett spectrum, från antik till naturprodukter, och från bankrådgivning till krukväxter. Alla ämnesområden drog kanske inte önskat antal besökare, men biblioteken nådde iallafall i någon mån ny publik och nya kunder. Vid sidan av publiktillfällena presenterades relaterad facklitteratur samt också biblioteken och deras service. Med hjälp av projektet ökades kännedomen om biblioteket och vi nådde människor som annars inte hade besökt biblioteket.  Mycket viktigt för projektet var att hitta lokala samarbetsparter. Samarbetet med företag, banker och andra aktörer på Kimitoön var intressant och givande, och samarbetet kommer också att fortsätta i framtiden.

Projektet börjar : 
02/09/2012
Projektet avslutas : 
29/04/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 800
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€3 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€1 806
Egen finansiering: 
€102
Extern finansiering: 
€204

Statistik:
Antalet evenemang: 
10kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
75henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 500

Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012 Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland: utlåtande