Från robotar till ljusmålning – digiverkstäder för barn och föräldrar
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Sibbo bibliotek
Kirjaston osoite : 
Norra skolvägen 2
04130
Kirjaston puhelin : 
09-23536003
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@sipoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sipoo
Y-tunnus : 
0203433-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Malin Hollmén
Puhelin : 
09-23537024
Sähköposti : 
malin.hollmen@sibbo.fi
Hankkeen tavoite: 

Porsse-biblioteken (Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola) ansöker om understöd för att ordna digiverkstäder för barn i lågstadieåldern och deras föräldrar.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Verkstäder

Kuvaus : 

Porsse-biblioteken (Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola) ansöker om understöd för att ordna digiverkstäder för barn i lågstadieåldern och deras föräldrar. Digiverkstäderna turnerar till de olika biblioteken och ger familjerna möjlighet att tillsammans pröva på till exempel enkel spelkodning och robotik, digiberättande och ljusmålning med digitala kameror. Porsse-biblioteken har nu på gång ett projekt inom mediefostran, där vi skapar materialpaket för olika årskursers besök på biblioteket. Vi vill på det här sättet stöda skolorna, som enligt den nya läroplanen (LP2016) ska jobba för att främja elevernas multilitteracitet och digitala kompetens. Men vi upplever att det också är viktigt att barnen får pröva på den nya tekniken och allt vad den kan erbjuda tillsammans med sina föräldrar. I digiverkstäderna kan de göra detta på ett lekfullt sätt under handledning av en expert. Vi är dessutom intresserade av att testa på att ordna verkstäder vid våra bibliotek, eftersom denna form av verksamhet har blivit populär på andra håll och ger besökarna en möjlighet att aktivt delta och skapa någonting själva. Flera aktörer är preliminärt intresserade av att ordna digiverkstäder på Porsse-biblioteken, bland annat Hantverksskolan Robotti, Sibbofotografen Nina Sivén och spelkodaren Hannu Kankaanpää. Verkstäderna skulle ordnas hösten 2016, våren 2017 och eventuellt ännu hösten 2017. Vid verkstäderna assisterar någon ur bibliotekets personal, som vid de tvåspråkiga biblioteken (Borgå och Sibbo) vid behov också översätter för deltagarna. Vi planerar 6 verkstäder i Borgå, 6 i Sibbo, 2 i Askola och 2 i Borgnäs. Samma verkstad kan turnera till alla bibliotek eller så kan de olika biblioteken erbjuda olika verkstäder. Genomsnittspriset för en verkstad är 500 euro. Vi ansöker om understöd för att köpa verkstäderna/betala arvode åt ledaren (16 x 500 euro = 8 000 euro) samt för marknadsföring av verkstäderna (affischer, annonser = 2 000 euro). Bibliotekens egen insats består av personalens arbetstid under verkstäderna (16 x 3h) samt för att beställa, organisera samt marknadsföra verkstäderna (20 h) = 68 h, ungefär 10 arbetsdagar = ca 1200 euro.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Porsse-biblioteken (Borgå, Askola, Borgnäs)
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Borgå stadsbibliotek - Nylands landskapsbibliotek (Catharina Latvala, catharina.latvala@porvoo.fi, Katja Jokiniemi, katja.jokiniemi@porvoo.fi) Askolan kirjasto (Raija Penttinen, raija.penttinen@askola.fi) Pornaisten kirjasto (Marianne Lindblad, marianne.lindblad@pornainen.fi)

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000
 
okm
avi