Ge ungdomarna plats på biblioteket / Nuoret osaksi kirjastoa
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Sibbo bibliotek
Kirjaston osoite : 
Stora Byvägen 18, PL 7
04130
Yhteyshenkilön nimi : 
Ulla Salento
Puhelin : 
09-23537021
Sähköposti : 
ulla.salento@sipoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Målet med projektet är att stärka bibliotekspersonalens kompetens och ge dem redskap i kontakten med ungdomarna, så att denna kundgrupp blir en naturlig del av biblioteket. Med projektet vill vi också ge ungdomarna ett eget rum, som de själva får vara med och planera, i det nyrenoverade huvudbiblioteket i Sibbo.

Tema 2: Aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet (utveckla invånarnas metoder att delta samt utveckla bibliotekets lokaler som gemenskapsbaserade mötesplatser).

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mål: Att stärka bibliotekspersonalens kompetens och förbättra deras kontakt med de unga. Mätare: Förfrågan till personalen före och efter anställningen av ungdomsarbetaren, samt att följa med om oroligheterna minskar.
Mål: Att tillsammans med ungdomarna skapa ett eget rum för dem på biblioteket, där de trivs och som de tar ansvar för. Mätare: att rummet har förverkligats.

Kuvaus : 

Vi har gjort flera satsningar under den senaste tiden för att stärka kontakten mellan bibliotekspersonalen och ungdomarna, samt för att ge de unga mera ledd verksamhet på biblioteket. Vi har bland annat ordnat träffar med kommunens ungdomsarbetare, som gett personalen goda råd för kontakten med de unga. Ungdomsarbetarna i kommunen är dock så få att de inte har tid att fysiskt vara närvarande på biblioteken eller samarbeta mera intensivt. Hösten 2017 får personalen arbetshandledning när det gäller att bemöta ungdomar (en inköpt kurs på 3 x 1,5 h). I Söderkulla bibliotek har vi startat speldagar för ungdomar och inom ramen för evenemangsserien "De ungas grej" bjuder vi in de unga till biblioteket varje fredag.

Vi upplever ändå att det här inte räcker. För att fortsätta satsa på de unga ansöker vi om understöd för att anställa en ungdomsarbetare till Sibbo kommunbiblioteket för viss tid, med start hösten 2018 när det nyrenoverade huvudbiblioteket i Nickby öppnar. Ungdomsarbetarens uppgift är att vara en länk mellan ungdomarna, som vi förväntar oss att söker sig till det nya biblioteket i stora skaror, och bibliotekspersonalen. Hen är en extra person som rör sig i biblioteket, har tid för ungdomarna, lär känna dem och deras behov. Hen är ett exempel för personalen i kontakten med ungdomarna och kan med sin erfarenhet och utbildning i bagaget skapat en sådan kontakt till de unga som behövs för att de ska hitta sin plats på biblioteket. Genom att dagligen vistas på biblioteket får hen en bra bild av biblioteksvardagen och biblioteket som miljö och mötesplats för inte bara ungdomar, utan besökare i alla åldrar. Med hjälp av den förståelsen kan hen också vara en länk mellan biblioteket och kommunens ungdomstjänster och komma med idéer om framtida samarbete.

Ungdomsarbetaren planerar tillsammans med ungdomarna och bibliotekspersonalen inredning och utrustning för det nya ungdomsrummet i Sibbo huvudbibliotek och ny verksamhet för unga på bägge biblioteken.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Ungdomstjänsterna i Sibbo
Aloituspäivämäärä : 
01/08/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€38 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€14 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€52 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000