Hitta i hyllorna
År 2016 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
www.pargas.fi
Pargas bibliotek
Bibliotekets adress : 
Strandv. 28
21600
Bibliotekets telefonnummer : 
040 354 5284
Bibliotekets e-postadress : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-kod : 
FI-Parga
FO-nummer : 
0136082-5
Ansvarsperson : 
Karolina Zilliacus
Telefonnummer : 
040 4885878
E-post : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Projektbeskrivning : 

I Pargas bibliotek pågår projektet  Omstrukturering av bibliotekets utrymmen sedan våren 2014. Projektet har fått understöd av Undervisnings- och kulturministeriet och kommer att avslutas under december 2015. Målet var att planera utrymmena så att de bättre svarar mot dagens behov. Bl.a. har hyllorna flyttats om  och böckerna har placerats i nya ämnesområden som inte följer klassifikationssystemet. Hyllgavlarna har fått nya skyltar och en karta för de nya placeringarna är under planering.

Böckernas nya placering har fått bra respons av kunderna men det har ändå visat sig att det kan vara svårt att hitta i hyllorna. För att underlätta det planerar biblioteket att låta göra en virtuell karta som byggs in i en touchscreen. Kartan lotsar kunden till det ämne som hen har valt att söka fram på kartan. Programmerings- och installationsarbetet görs i samarbete med en expert inom området.  Möjligt är också att den görs som en app eller motsvarande program och kan användas i kundens egen smarttelefon. Kartan kan då också användas i använadarutbildningen för skolklasser.

Målet med projektet är att skapa en ny användarvänlig produkt för att underlätta för kunder att orientera sig bland bibliotekets samling, Att göra en virtuell karta och inte enbart en papperskarta, visar den  digitala teknikens möjligheter i  biblioteksrummet. 

Projektet börjar : 
03/04/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 000
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€7 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0