Kirlittan - barnens kulturlördagar på biblioteket
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Sibbo kommunbibliotek/Sibbo huvudbibliotek
Kirjaston osoite : 
Norra skolvägen 2
04130
Kirjaston puhelin : 
09-23536003
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@sipoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sipoo
Y-tunnus : 
02035338
Yhteyshenkilön nimi : 
Malin Hollmén
Puhelin : 
09-23537024
Sähköposti : 
malin.hollmen@sibbo.fi
Kuvaus : 

Sibbo bibliotek ansöker om understöd för evenemangsserien Kirlittan – barnens kulturlördagar på biblioteket. Kirlittan är ett led i bibliotekets satsning på barnfamiljer och på att vara ett vardagsrum där Sibboborna kan mötas och njuta av kulturupplevelser. Med Kirlittan erbjuder vi familjerna i Sibbo högklassig barnkultur på svenska och finska. Kulturlördagarna ordnas ungefär en gång i månaden och består av en cirka 45 minuter lång föreställning (teater, musik, dans, clowneri m.m.). Efteråt serveras deltagarna saft, kex och boktips. Biblioteket är öppet under Kirlittan och vi ställer fram nytt barnmaterial och material som aknyter till dagens föreställning. När vi väljer teaterföreställningar och konserter prioriterar vi sådant som anknyter till barnlitteratur eller lokal kultur, men ett mångsidigt utbud är viktigt för att locka alla slags barnfamiljer till biblioteket. Kirlittan riktar sig till barn under skolåldern med familjer och inträdet är fritt. Kirlittan ordnas huvudsakligen i Sibbo huvudbibliotek, där vi har en stor konsertsal. En gång per termin ordnas Kirlittan i aulan i filialbibiblioteket Söderkulla bibliotek (Kirlittan Goes Söderkulla). Förutom cirka fyra större föreställningar per termin (två på svenska, två på finska), ordnar vi några Mini-Kirlittan. Mini-Kirlittan ordnas på vardagskvällar, omväxlande i huvudbiblioteket och Söderkulla bibliotek. Mini-Kirlittan är mindre föreställningar för en publik på max 60 personer och till dessa föreställningar delar vi ut fribiljetter på förhand. Mini-Kirlittan kan vara dockteater, mindre konserter eller teaterföreställningar och ordnas i huvudbibliotekets kaféutrymme eller i en avgränsad del av aulan i Söderkulla bibliotek. Vi ansöker om understöd för att ordna Kirlittan-lördagar och Mini-Kirlittankvällar 2015-2016. Våren 2015: 4 Kirlittanlördagar, 2 Mini-Kirlittan Hösten 2016: 4 Kirlittanlördagar, 2 Mini-Kirlittan Våren 2016: 4 Kirlittanlördagar, 2 Mini-Kirlittan Understödet ansöker vi om för artisternas arvoden: 12 x 800 euro (ungefärligt pris för större föreställningar) = 9 600 euro, 6 x 400 euro (ungefärligt pris för mindre föreställningar) = 2 400 euro, sammanlagt 12 000 euro Bibliotekets egen finansiering består av utgifter för marknadsföring (annonser i lokatidiningarna i början av varje termin samt affischer, 3 000 euro), servering av saft och kex på lördagarna (300 euro) samt personalens arbetsinsats.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Se promemoria över motiveringar 2015: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/motiveringspromemoria-2015