Kom till biblioteket!
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Korsnäs kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Silverbergsvägen 9, PB 5
66200
Yhteyshenkilön nimi : 
Carola Bäckström
Puhelin : 
0408308891
Sähköposti : 
carola.backstrom@korsnas.fi
Hankkeen tavoite: 

Utöka samarbetet med barnomsorgen och grundläggande undervisningen och övriga grupper i lokalsamhället. Stöda daghemmens arbete i enlighet med den nya småbarnspedagogiken och skolornas arbete utgående från den nya läroplanen. Uppmuntra övriga grupper till förkovran och tillägnande av ny kunskap, hela livet. Målgrupp 0-100 år. Tema 3. Livslångt lärande.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Utvärdering sker genom diskussion med samarbetsparterna, till exempel genom att tillsammans utarbeta redovisningen av detta projekt. Vilken del av verksamheten önskar målgruppen en fortsättning på och vad var mindre lyckat, hur kunde saker gjorts på annat sätt? Ett mått på genomslagskraft är naturligtvis också antal deltagare och deltagarfrekvens i de olika evenemangen. 

Kuvaus : 

Biblioteket diskuterar med samarbetsparterna för att uppnå största möjliga framgång med projektet. Utomstående sakkunniga och experter anlitas. Verksamheten börjar från nyblivna föräldrar, som får information om vikten av läsning, för framtida inlärning. Daghemmen önskar babypoesi för de allra yngsta. Sagan används i det pedagogiska arbetet, i mediefostran. Att använda läsplatta eller andra medier för att skapa egna sagor av figurer, teckningar. Detta filmas sedan. Att undersöka bilderbokens möjligheter som pedagogiskt verktyg. Att inspirera till drama. Besök av dramaledare, minst 2-3 gånger per daghem och skola. Besök av läshund. Sagostunder och författarbesök önskas fortsättningsvis. Introducera konsolspel i biblioteket för ungdomar. Undersöka hur fostran till kritiskt tänkande kan utformas tillsammans med pedagogerna.
Bjuda in vuxengrupper till biblioteket i temacaféer, läsning för invandrarkvinnor, stickgrupper med litteraturinslag. För förkovran och för att peka på möjligheten och visa vägen till ny kunskap.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
29/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 000
Haettu muu avustus: 
€1 500
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Projektansökan  innehåller inte avgörande nya elementer. Verksamheterna som uppger i verksamhetsplanen är basverksamhet.

 
okm
avi