Konsten att göra läsare
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Raseborgs stadsbibliotek
Bibliotekets adress : 
Raseborgsvägen 8
10600
Bibliotekets telefonnummer : 
019 289 2950
Bibliotekets e-postadress : 
biblioteket@raseborg.fi
ISIL-kod : 
FI-Rapo
FO-nummer : 
0131297-0
Ansvarsperson : 
Lisa Strömsholm
Telefonnummer : 
019 289 2955
E-post : 
lisa.stromsholm@raseborg.fi
Projektets målsättning: 

Målet är att uppmuntra samarbete mellan bibliotek och skolor samt att utveckla nya verksamhetsmodeller med vilka biblioteken kan arbeta med läsning och multilitteracitet på ett långsiktigt sätt.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Antalet handledda klassbesök på biblioteken. Nya samarbetsformer som utvecklas och konstateras fungera.

Projektbeskrivning : 

Lukas-biblioteken anhåller om bidrag för ett utvecklingsprojekt för att hitta nya modeller för skapandet av läslust i samarbete med lärare i åk 1–6. Projekten genomförs på biblioteken i Hangö, Raseborg och Ingå. Syftet med projektet är att inspirera dem som arbetar med barns läsande och att utveckla fungerande samarbetsformer mellan skola och bibliotek, så att vi tillsammans kan arbeta läsfrämjande på lång sikt utifrån de olika bibliotekens förutsättningar och skolornas behov.

Den nya läroplanen innebär utmaningar för såväl skolorna som biblioteken och det har uppstått ett behov att utveckla och anpassa bibliotekens service. Biblioteken i ifrågavarande kommuner är små och lider av personalbrist, vilket betyder att de egna resurserna inte räcker till till dylika utvecklingsprojekt. Samarbete med skolorna finns, men det behöver utvecklas och breddas.

Projektet börjar med träffar, som leds av Agneta Möller-Salmela, flerfaldigt prisbelönad för sitt läsningsinspirationsarbete. Träffarna hålls på respektive bibliotek och ordnas på svenska och finska, deltagare är bibliotekets personal och inbjudna lärare. Möller-Salmela visar exempel på sina metoder, bl.a. högläsning, muntligt berättande, massagesagor och skapande av temamiljö för läsningen med betoning på multilitteracitet. Utgående från detta diskuterar deltagarna vilka behov som finns i skolorna och vilket stöd biblioteken kan erbjuda. Tillsammans besluter deltagarna hur samarbetet ska se ut i framtiden.

I regionen finns 27 skolor med undervisning i åk 1–4 eller 1–6, 17 svenska och 10 finska (specialskolor ej medräknade).  Det finns fem bibliotek och fem filialbibliotek. För att tillräckligt många lärare ska ha möjlighet att delta uppskattar vi att det behövs 10 träffar på olika bibliotek. Information till skolorna ges under våren 2017 och träffarna hålls hösten 2017. Därefter håller skolorna och biblioteken kontakt och fortsätter utveckla samarbetet enligt vad man kommit överens om under träffen. Projektet följs upp i slutet av vårterminen 2018 och under höstterminen 2018, de nya samarbetsmodellerna utvärderas och justeras vid behov. Efter att projektet avslutas garanteras kontinuiteten genom årliga träffar med bibliotekspersonal och lärare.

Målet är dels att initiera långsiktiga samarbeten med skolorna, dels att utveckla verksamhetsmodeller som kan användas också på andra bibliotek. En rapport över projektet kommer att publiceras och göras allmänt tillgänglig.

 

Samarbetspartner/s: 
Hangö stadsbibliotek, Ingå kommunbibliotek
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Hangö stadsbibliotek, Agneta Möller-Salmela, agneta.moller-salmela@hanko.fi, 040-7419691

Ingå kommunbibliotek, Raija Selén, raija.selen@inga.fi, 050-3732 167

Tidigare projekt: 

Inga motsvarande projekt har genomförts i regionen.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Lukas-biblioteken anhöll om bidrag för ett utvecklingsprojekt för att hitta nya modeller för skapandet av läslust i samarbete med lärare i åk 1–6. Projekten genomfördes på biblioteken i Hangö, Raseborg och Ingå. Syftet med projektet var att inspirera dem som arbetar med barns läsande och att utveckla fungerande samarbetsformer mellan skola och bibliotek, så att vi tillsammans kan arbeta läsfrämjande på lång sikt utifrån de olika bibliotekens förutsättningar och skolornas behov.

Den nya läroplanen innebär utmaningar för såväl skolorna som biblioteken och det har uppstått ett behov att utveckla och anpassa bibliotekens service. Biblioteken i ifrågavarande kommuner är små och lider av personalbrist, vilket betyder att de egna resurserna inte räcker till till dylika utvecklingsprojekt. Samarbete med skolorna finns, men det behöver utvecklas och breddas.

Projektet började med en enkät, sedan träffar, som leddes av Agneta Möller-Salmela, flerfaldigt prisbelönad för sitt läsningsinspirationsarbete. Träffarna hölls på respektive bibliotek och ordnades på svenska och finska, deltagare var bibliotekets personal och inbjudna lärare. Möller-Salmela visade exempel på sina metoder, bl.a. högläsning, muntligt berättande, massagesagor och skapande av temamiljö för läsningen med betoning på multilitteracitet. Utgående från detta diskuterade deltagarna vilka behov som finns i skolorna och vilket stöd biblioteken kan erbjuda. Tillsammans beslöt deltagarna hur samarbetet ska se ut i framtiden.

I regionen finns 27 skolor med undervisning i åk 1–4 eller 1–6, 17 svenska och 10 finska (specialskolor ej medräknade).  Det finns fem bibliotek, fem filialbibliotek och en bokbuss som trafikerar i Raseborg. För att tillräckligt många lärare ska ha möjlighet att delta uppskattade vi att det behövs ca. 10 träffar på olika bibliotek. Tyvärr gick det så att färre lärare än väntat anmälde sig sedan när det gällde, trots att förhandsintresse funnits, och därför ordnades inte alla träffar som planerats. Tre grupper med lärare åkte på studiebesök till Hangö stadsbibliotek och upplevelserummet där.

Information till skolorna gavs under våren 2017 och träffarna hölls hösten 2017. Därefter håller skolorna och biblioteken kontakt och fortsätter utveckla samarbetet enligt vad man kommit överens om under träffen. Ett slutseminarium ordnades på våren 2018 med presentation av det elektroniska skolbiblioteket Ebban och e-läromedlet Läsväskan.

Målet var dels att initiera långsiktiga samarbeten med skolorna, dels att utveckla verksamhetsmodeller som kan användas också på andra bibliotek. En rapport över projektet kommer att publiceras och göras allmänt tillgänglig. Målet nåddes delvis, samarbetet med vissa skolor har intensifierats medan andra fortfarande är svåra att engagera. Problemet med att få till stånd systematiskt, långsiktigt samarbete kvarstår.

Webbsidor, publikationer och material: 

Projektrapporten ska ännu översättas innan den publiceras.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Vi har sammanfört bibliotekspersonal och lärare genom lärarträffar på biblioteken, studiebesök på Hangö bibliotek och ett lässeminarium. Dessutom gjordes en enkät bland lärare, där vi frågade om hur det nuvarande samarbetet fungerar och hur det borde se ut i framtiden. Under träffarna har vi diskuterat vidare kring de frågorna, många önskemål har kommit fram och en del har kunnat förverkligas.

Före projektet hörde vi oss för hos skolorna om intresse för en dylik satsning och de var positiva, men när det kom till kritan var det få lärare som engagerade sig. Från några skolor deltog större delen av lärarkåren och även rektorer, i dessa fall gick det bra att få igång bra samarbete. Från de flesta skolor deltog dock endast enstaka lärare och då är det svårt att initiera systematiskt samarbete med hela skolan, vilket var målet. Antagligen borde projektet ha förankrats bättre hos skolornas ledning och bildningscheferna för att få önskat resultat.

Fortsatta åtgärder: 

Projektet är nu avslutat, men samarbetet med skolorna fortsätter enligt vad vi kommit överens om i form av mer eller mindre regelbunda besök, bokpaket och nyhetsbrev. Vissa utvecklingsförslag behöver följas upp och förverkligas på längre sikt, främst önskemål gällande bibliotekens bokbestånd. Lukas-biblioteken har nyligen uppgått i Helle, och det återstår att se hur denna organisationsförändring påverkar barnbiblioteksarbetet och samlingarna.

Ytterligare information: 

Kostnaderna för egen arbetstid blev högre än beräknat, medan arvoden som betalades med projektmedel blev mindre. Agneta Möller-Salmela har arbetat med projektet som frilans, arbetsinsatsen från bibliotekarierna i Raseborg och Ingå har räknats som egen andel.

Normal
0

21

false
false
false

SV-FI
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normal tabell";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Garamond",serif;
mso-ascii-font-family:Garamond;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Garamond;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

Egen arbetstid: 132 timmar X 23€/timme=3036€
Planering: 24
Enkät: 10
Träffar: 62
Uppföljning och rapportering: 36

Projektet börjar : 
03/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 500
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€11 000
Övriga understöd som ansökts: 
€2 000
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€10 312
Egen finansiering: 
€3 036
Extern finansiering: 
€2 000
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
21henkilö/person
Antalet evenemang: 
6kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
46henkilö/person