Läsduellen
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kronoby kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Kyrkvägen 6
68500
Kirjaston puhelin : 
040 714 2174 / 040 714 2175
Kirjaston sähköposti : 
bibl.krononby@kronoby.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Krono
Y-tunnus : 
0180065-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Tove Knutar Sjöblom/Mikaela Byskata-Ahlskog
Puhelin : 
0400 980111
Sähköposti : 
Mikaela.Byskata-Ahlskog@Kronoby.fi
Kuvaus : 

Målsättningen är att öka läslusten och framförallt läsförståelsen hos barn i skolåldern genom att ordna olika typer av aktiviteter för skoleleverna i kommunen.

Projektet startar vårvintern 2014 med anordnandet av en lästävling i kommunens åtta lågstadieskolor.  Fokus ligger inledningsvis på årskurserna 3-4. Alla skolor får samma böcker som de läser ett antal veckor. Eleverna delas in i lag som tävlar mot varandra i frågesport.  De vinnande lagen från varje skola möts i en final.  Alla som deltar får ett pris. För att få ihop den mängd böcker som behövs, fjärrlånas böcker.

Som en fortsättning på projektet ordnas inspirationsbesök till skolorna.  Tanken är att alla elever i en viss årskurs skall få träffa en författare. Eventuellt kunde även läsinspiratörer besöka skolorna/biblioteken. Eftersom en del av skolorna är belägna långt från biblioteken behöver skjuts för dem ordnas. För att även nå ut till elevernas föräldrar om läsningens betydelse planeras föräldrakvällar till alla biblioteken.

Biblioteket fortsätter under projektets tid att ha ett nära samarbete med kommunens lågstadieskolor. Författar- alternativt läsinspiratörsbesök ordnas varje termin för att stöda elevernas läsning/skolornas läsprojekt. Både finlandssvenska och rikssvenska författare anlitas. Av tidigare erfarenhet vet vi att besöken uppskattas stort av både lärare och elever, men biblioteket har inga resurser att förverkliga dessa inom ramen för den vanliga budgeten. 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kommunens skolor och grannkommunernas bibliotek.

Aiemmat hankkeet: 

2013 Digitalisering i biblioteket

2012, 2011, 2007, 2006 Resebidrag för internationella möten och konferenser

2011 Läsfrämjande projekt Från ordsmakare till bokslukare

2007 Läsfrämjande projekt Bokmärken & Hundöron 

2006 Understöd för kundterminaler och förbättrande av datakommunikation

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

En artikel om vårens lästävling Läsduellen hittas i Bibban 2/2014.

Österbottens tidning uppmärksammade Läsbingo i en artikel den 5.2 2015 http://online.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/53102

Projektmaterial från de olika läsinsatserna finns tillgängligt på bibliotekets egna webbsidor

https://www.fredrikabiblioteken.fi/lasprojekt

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

I oktober 2013 samlades en arbetsgrupp som bestod av representanter för lärarna i åk 1-6 i kommunen och representanter från biblioteket. Arbetsgruppen utarbetade tillsammans en verksamhetsplan för läsfrämjande verksamhet och fortsatte att hålla möten under projektets gång, både för att planera och utvärdera genomförda läsprojekt.

Läsduellen

Under det första mötet beslöts att ett läsprojekt med tävlingsmoment skulle genomföras under våren 2014. Åk 3-4 fick en lista på böcker som de skulle läsa under en begränsad tid. För att testa deras kunskaper fick de svara på frågor om innehållet i böckerna, under semifinalen fick alla eleverna delta och till finalen skickade varje skola ett lag på 5 elever. Luften var elektrisk när eleverna funderade på frågorna i finalen. Alla finaldeltagare fick en mugg med läsduellens logo och vinnarna fick varsitt presentkort till ortens bokhandel. Logon hade tagits fram i en logotävling för åk 3-4, där arbetsgruppen valde ut det vinnande bidraget.

Under samma tidsperiod arbetade åk 1-2 med sagor. En lista på tio sagor hade tagits fram och skolorna valde själva på vilket sätt de ville arbeta med temat. Det hela avslutades med sagodagar för alla ettor och tvåor, med lekar, teater och sagoberättare. Åk 5-6 ägnade sig åt historiska romaner och presenterade de lästa böckerna på kommunens webbsida.

Läslotten

Sommaren 2014 fick skoleleverna i åk 1-6 delta i nästa läsprojekt, Läslotten. Varje läst bok motsvarade en lottsedel som kunde fyllas i och lämnas in till biblioteken på kommunen. Ca 900 lappar lämnades in och presentkort och andra priser lottades ut bland deltagarna.

Författarbesök

Peter Gissy besökte kommunen 2014 och alla elever i åk 3-4 fick träffa honom.

Läsbingo

I januari fick alla elever i åk 1-6 en bingolapp med olika uppgifter på. Bingolapparna var indelade i tre nivåer, för att passa de olika åldersgrupperna bättre. Exempel på uppgifter var: läs under bordet, läs högt inför klassen, läs i biblioteket, läs i en tidning, läs i en bok av Astrid Lindgren.  Uppgifterna kunde göras både i skolan och hemma, men man fick endast göra en uppgift per dag. När man fått en hel bingorad delade skolan ut en "grattis till bingo"-lapp som sedan fungerade som lott och skulle lämnas in till skolan eller biblioteket. Biblioteket samlade slutligen in alla lappar och drog vinnare.  Som pris lottades presentkort och småsaker ut. Varje elev lämnade i genomsnitt in 4 lottolappar, för att få en lottolapp krävdes ca 15 kryss på bingolappen. Varje kryss innebar ca 15 -20 minuters läsning. 

 Läsprojektet uppmärksammades i Österbottens tidning 5.2.2015.  http://online.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/53102

Läspass

Under sommaren 2015 hade eleverna i årskurs 1-6 möjlighet att delta i tävlingen läspasset. Alla elever fick genom skolan varsitt läspass. Genom att läsa böcker och samla stämplar i sitt läspass deltog man i en tävling och kunde vinna biobiljetter. 

Tävlingen pågick 1.6–31.8 och sammanlagt 254 läspass trillade ner i inlämningslådorna. Det betyder att 1524 böcker blivit lästa inom ramen för tävlingen. Sammanlagt 15 biobiljetter lottades ut bland deltagarna, huvudvinsten bestod av 5 biobiljetter och övriga vinnare fick en biobiljett var. 

Bokprat

Bokprat hölls under hösten och våren 2015 i olika årskurser för sammanlagt 159 elever

I stort sett har effekten av de olika läsprojekten levt upp till förväntningarna. Det finns alltid rum för förbättringar och nya strategier, men vi är nöjda med det som har genomförts och den aktivitet eleverna har visat.

Jatkotoimenpiteet: 

Arbetsgruppen med medlemmar från skola och bibliotek fortsätter att träffas och planera läsinspirerande verksamhet inom ramen för andra projekt. Att träffas med jämna mellanrum ger kontinuitet och vi vill gärna att det goda samarbetet mellan skola och bibliotek fortsätter och utvecklas.  Idéer som fötts men inte hunnit förverkligas inom ramen för detta projekt planeras i stället genomföras i framtiden i mån av möjlighet.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 068
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 565
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
11kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
159henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500
 
okm
avi