Läsfrämjande verksamhet
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Larsmo kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Norra Larsmov. 60
68570
Kirjaston puhelin : 
06 7857266
Kirjaston sähköposti : 
bibl.larsmo@larsmo.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Lars
Y-tunnus : 
0180857-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Beatrice Villman
Puhelin : 
06 7857266
Sähköposti : 
beatrice.villman@larsmo.fi
Kuvaus : 

Larsmo kommunbibliotek planerar att öka läslusten hos yngre barn och skolbarn genom författarbesök och barnteater.

Det har konstaterats att läsupplevelsen blir djupare hos de allra flersta läsare efter en personlig kontakt med författaren.  Inlevelsen i berättelsen fördjupas när man får förståelse för hur en författare arbetar med sina texter.  En väg att locka yngre kunder till böcker och bibliotek är att anordna evenemang som de minns och som ger positiv återkoppling till biblioteks-verksamhet.

Projekt 1.

Diskussioner förs med den finlandssvenska författaren Carina Wolff-Brandt som enligt planerna kommer att besöka Larsmo i april 2014.  Det ingår även i planerna att hon skall besöka åtminstone bibliotek i grannkommunen Kronoby. I Larsmo träffar hon elever från samtliga skolor i kommunen  (Risö, Holm, Näs, Bosund skola samt Cronhjelmskolan).  Hon kommer att berätta om sitt författarskap och om skrivprocessen för samtliga elever i årskurserna 3-7.  I denna stora satsning kommer över 560 elever att få träffa och lyssna på en inspirerande författare. 

Omkostnader för projektet:

Arvoden till författaren, 2 heldagar enligt Läscentrums rekommendationer  800 €,  1 storgruppssamling 350 €, Hotellövernattningar 4 st á 125 € = 500 €,Interna resekostnader 500 €, Dagtrakatementen till förf.,4 st=150€, Personalkostnader, interna 500 €

Sammanlagt:  2800 €

            

Projekt 2.

Som en andra del i vår läsfrämjande verksamhet planerar vi in två föreställningar av "Mästerkatten i stövlar" som uppförs av teaterensamblen Barnens estrad (med Anders Grönroos)  25.2 2014. Pjäsen grundar sig på den klassiska berättelsen om Mästerkatten. Föreställningarna arrangeras av biblioteket och kan vara den första inkörsporten till läsning. De yngre barnen besöker oftast biblioteket efter föreställningen för att låna och läsa böcker tillsammans med föräldrarna. I samband med föreställningen bjuder biblioteket på servering åt barnen och barnen kan bekanta sig med bibliotekets tjänster under trevliga former.

Omkostander för projektet:

Teaterföreställningar i Holm och Bosund, enligt offert Barnens estrad 1200 €, Annonsering 300 €, Servering 300 €, Personal-kostnader, interna 500 €

Sammanlagt: 2300 €

 

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Barnboksförfattaren Malin Klingenberg besökte elever från samtliga skolor i Larsmo. Besöket var uppskattat och sammanlagt träffade Malin Klingenberg 536 elever (från Holm skola, Risö skola, Näs skola, Bosund skola och Cronhjelmskolan) under fem intensiva dagar. Eleverna har inspirerats till läsande och frågat efter hennes böcker efter besöket. Barnteater har arrangerats som öppen föreställning med Barnens Estrad, två olika föreställningar med sammanlagt 450 besökare. Pjäsen som spelades under fritidsveckorna var "Mästerkatten i stövlar". Efteråt bjöds publiken till biblioteket och på saft och kex. Förskolebarnen i Larsmo var inbjudna på till Biblioteket på två föreställningar med Den Klingande Grodan och föreställningen "Grodan Kling och äventyret vid plaskdammen". Pjäsen sågs av 95 barn. Efteråt bjöd biblioteket på en biblioteksrundvandring och saft med kex till barnen.

Jatkotoimenpiteet: 

Vi strävar till att kunna erbjuda varje elev åtminstone ett författarbesök under skoltiden. Vi strävar till att kunna erbjuda 1 barnteaterföreställning per år vid biblioteket.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2014
Lopetuspäivämäärä : 
30/05/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 143
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 643

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
14kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 081henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500
 
okm
avi