Läsfrämjandet
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Stadsbiblioteket i Kristinestad
Bibliotekets adress : 
Salutorget 1
64100
Bibliotekets telefonnummer : 
06 2216287
Bibliotekets e-postadress : 
bibl@krs.fi
ISIL-kod : 
FI-Krisi
FO-nummer : 
0216509-5
Ansvarsperson : 
Leena Eränen
Telefonnummer : 
06 2216279
E-post : 
leena.eranen@krs.fi
Projektbeskrivning : 

Under året 2013 har stadsbiblioteket i Kristinestad samarbetat med kommunens samtliga skolor med projektet Mediefostran. Syftet med projektet var att presentera biblioteket som en mediecentral. Detta vill man fortsätta med för att ytterligare stimulera läsande och skrivande, speciellt gällande barn och ungdomar.

Biblioteket vill arbeta vidare med samma idé och hitta nya medel för att stimulera läsande, t.ex i form av bokprat. Detta innebär att man anlitar sakkunniga, t.ex i form av författarbesök för svenska och finska låg- och högstadie-eleverna. Dessutom kan bibliotek skaffa ytterligare redskap för elektroniskt material för barn och ungdom. Eftersom personalresurser är begränsade måste en person anställas för en viss tid för att handha projektet.

Tidigare projekt: 

Mediefostran 2013

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Två anställda för projektet, båda studerar till bibliotekarier. Den ena anställningen under tiden 4.8-30.9, Viktoria Grahn och den andra 11.-22.8, Ronja Sandbacka. Projektansvariga har sammanställt litteraturlistor och valt anskaffningar av barn- och ungdomsböcker samt haft ansvaret om åtgärder för läsfrämjandet. Litteraturpresentationer till elever i Härkmeri skola 20.8 och Kristinestads skola 25.8. Presentation av bibliotekets samlingar samt lästips till elevgrupper som besökt biblioteket : Krs högstadieskola årskurs 7a den 2.9 och 7b 3.9. Temadagar av nordiska författare och deras verk, lästips och bokprat : Krs högstadieskola årskurs 9a den 9.9 och 9b 10.9. Presentation av bibliotekets samlingar samt lästips och bokprat med diskussioner om böcker : årskurs 3 från kantakaupungin koulu 17.9, årskurs 4 24.9 och årskurs 8 från Kristiinanseudun koulu. Inverkningar: flera besök till biblioteket, lånerna har stigit, lärarna kontaktat biblioteket för att utveckla vidare samarbetet.

Fortsatta åtgärder: 

Utvecklingen av samarbetet med skolor i mån av resursser.

Projektet börjar : 
02/03/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€20 000
Egen finansiering: 
€4 000
Budget sammanlagt: 
€24 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Egen finansiering: 
€940
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
9kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
183henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000