Läslov i BYN
Vuoden 2016 Hyvä käytänne   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Lärarfoto från Molpe skola.
Korsnäs kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Silverbergsvägen 23
66200
Kirjaston puhelin : 
06-3479140
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@korsnas.fi
ISIL-tunnus : 
Korsa
Y-tunnus : 
0179699-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Carola Bäckström
Puhelin : 
06-3479140
Sähköposti : 
carola.backstrom@korsnas.fi
Hankkeen tavoite: 

Visa barnen verk av kända finlandssvenska illustratörer och barnböcker i stort upplagd utställning. Ge barnen möjlighet att arbeta själv med material kring  utställningen. Träffa en av de författare som presenterades på utställningen. Väcka och hålla vid liv ett intresse för läsning och böcker, att själv vara aktiv. Stärka barnens mod att läsa och gilla läsning, kravlös träning tillsammans med en vänlig läshund.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Omedelbar respons-livlig medverkan och intresse för det som visas och författarens presentation.

Ett långsiktigt läsfrämjande arbete vars resultat kommer till synes i längre fram, i form av goda läsare. Öka intresset för böcker och bilder.

Peka på läsning som en meningsfull fritidssysselsättning till nytta och nöje.

Hjälpa flyktingbarn med deras lästräning.

Kuvaus : 

Läslov enligt modell från det rikssvenska Läslov. Läsfrämjande under sommarlovet och de kortare loven under läsåret. Berättande, bloggande, bokbytardagar, skrivande, film i samarbete med olika aktörer. Besöka bilderboksutställningen BY på Kuntsi och ta del av publikarbetet och fortsätta med att skapa eget material i biblioteket. Utställning i biblioteket.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Författare Carita Nyström, Kuntsis konstmuseum, lärare Ulrika Lindholm
Aiemmat hankkeet: 

Läslov, enligt modell från Sverige.

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Läslov enligt modell från det rikssvenska Läslov. Läsfrämjande under sommarlovet och de kortare loven under läsåret. Besök på bilderboksutställningen BYN i Vasa konsthall och ta del av publikarbetet under ledning av två museipedagoger. Barnen indelades i åtta grupper och varje grupp fick bekanta sig mera ingående med ett av konstverken och utföra de uppgifter som fanns i anslutning till detta. Bekanta sig med resten av utställningen inklusive animationsfilm. Museibesöket kombinerades med besök på Vasa stadsbibliotek som presenterades av bibliotekets pedagogiska informatiker. Därefter, 17-18.8. 2016 besöktes Korsnäs av en av de medverkande författarna-illustratörerna, Lena Frölander-Ulf, som besökte samtliga lågstadieskolor och berättade om sina illustrationer och sitt sätt arbeta samt om sina bilderböcker och bakgrunden till dem. Detta skedde under läsårets första vecka, eftersom författarbesök och museibesök enklast kunde organiseras under skolåret. Två lärare deltog i öppningsföreläsning på Vasa stadsbibliotek 15.6.  och vernissage för BYN, i juni 2016.

Läshunden Molly besökte biblioteket fredag 10.6. 2016 och var anträffbar under tre timmar. Barnen från flyktingförläggningen och andra sommarlovsfirare läste för Molly.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

www.korsnas.fi, KorsnäsNytt arkiv 5/2016 sid 19

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Uppskattat museibesök och även besök på stadsbiblioteket, som barnen inte tidigare bekantat sig med. Inspirerande författarbesök av Lena Frölander-Ulf. Omtyckt besök av läshunden Molly.

Jatkotoimenpiteet: 

Fortsatt arbete med läsfrämjande åtgärder och författarbesök.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 148
Oma rahoitus yhteensä: 
€648
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
11kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
100henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500
 
okm
avi