Läslov i BYN
År 2016 Hyvä käytänne   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Lärarfoto från Molpe skola.
Korsnäs kommunbibliotek
Bibliotekets adress : 
Silverbergsvägen 23
66200
Bibliotekets telefonnummer : 
06-3479140
Bibliotekets e-postadress : 
biblioteket@korsnas.fi
ISIL-kod : 
Korsa
FO-nummer : 
0179699-5
Ansvarsperson : 
Carola Bäckström
Telefonnummer : 
06-3479140
E-post : 
carola.backstrom@korsnas.fi
Projektets målsättning: 

Visa barnen verk av kända finlandssvenska illustratörer och barnböcker i stort upplagd utställning. Ge barnen möjlighet att arbeta själv med material kring  utställningen. Träffa en av de författare som presenterades på utställningen. Väcka och hålla vid liv ett intresse för läsning och böcker, att själv vara aktiv. Stärka barnens mod att läsa och gilla läsning, kravlös träning tillsammans med en vänlig läshund.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Omedelbar respons-livlig medverkan och intresse för det som visas och författarens presentation.

Ett långsiktigt läsfrämjande arbete vars resultat kommer till synes i längre fram, i form av goda läsare. Öka intresset för böcker och bilder.

Peka på läsning som en meningsfull fritidssysselsättning till nytta och nöje.

Hjälpa flyktingbarn med deras lästräning.

Projektbeskrivning : 

Läslov enligt modell från det rikssvenska Läslov. Läsfrämjande under sommarlovet och de kortare loven under läsåret. Berättande, bloggande, bokbytardagar, skrivande, film i samarbete med olika aktörer. Besöka bilderboksutställningen BY på Kuntsi och ta del av publikarbetet och fortsätta med att skapa eget material i biblioteket. Utställning i biblioteket.

Samarbetspartner/s: 
Författare Carita Nyström, Kuntsis konstmuseum, lärare Ulrika Lindholm
Tidigare projekt: 

Läslov, enligt modell från Sverige.

 

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Läslov enligt modell från det rikssvenska Läslov. Läsfrämjande under sommarlovet och de kortare loven under läsåret. Besök på bilderboksutställningen BYN i Vasa konsthall och ta del av publikarbetet under ledning av två museipedagoger. Barnen indelades i åtta grupper och varje grupp fick bekanta sig mera ingående med ett av konstverken och utföra de uppgifter som fanns i anslutning till detta. Bekanta sig med resten av utställningen inklusive animationsfilm. Museibesöket kombinerades med besök på Vasa stadsbibliotek som presenterades av bibliotekets pedagogiska informatiker. Därefter, 17-18.8. 2016 besöktes Korsnäs av en av de medverkande författarna-illustratörerna, Lena Frölander-Ulf, som besökte samtliga lågstadieskolor och berättade om sina illustrationer och sitt sätt arbeta samt om sina bilderböcker och bakgrunden till dem. Detta skedde under läsårets första vecka, eftersom författarbesök och museibesök enklast kunde organiseras under skolåret. Två lärare deltog i öppningsföreläsning på Vasa stadsbibliotek 15.6.  och vernissage för BYN, i juni 2016.

Läshunden Molly besökte biblioteket fredag 10.6. 2016 och var anträffbar under tre timmar. Barnen från flyktingförläggningen och andra sommarlovsfirare läste för Molly.

Webbsidor, publikationer och material: 

www.korsnas.fi, KorsnäsNytt arkiv 5/2016 sid 19

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Uppskattat museibesök och även besök på stadsbiblioteket, som barnen inte tidigare bekantat sig med. Inspirerande författarbesök av Lena Frölander-Ulf. Omtyckt besök av läshunden Molly.

Fortsatta åtgärder: 

Fortsatt arbete med läsfrämjande åtgärder och författarbesök.

Projektet börjar : 
01/06/2016
Projektet avslutas : 
31/05/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 000
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€11 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 148
Egen finansiering: 
€648
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
11kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
100henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 500