Lässidan
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Korsnäs kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Silverbergsvägen 9
66200
Kirjaston puhelin : 
06-3479140
Kirjaston sähköposti : 
carola.backstrom@korsnas.fi
ISIL-tunnus : 
ISIL-Korsa
Y-tunnus : 
0179699-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Carola Bäckström
Puhelin : 
06-3479140
Sähköposti : 
carola.backstrom@korsnas.fi
Hankkeen tavoite: 

Målsättningen är att väcka läsintresse hos barn under skolåldern, i samarbete med den kommunala småbarnspedagogikens personal och föräldrar.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Uppföljning sker genom en förväntat högre utlåning av barnböcker, bilderböcker och större antal besök av små barn och deras föräldrar. Ökad efterfrågan och diskussion om barnlitteratur.

Kuvaus : 

Biblioteket bjuder in författare eller andra experter på barnlitteratur. Författare som skrivit bland annat rim och ramsor, sagoberättare, högläsare. Förhoppningsvis kan även Wasa teater i fortsättningen erbjuda sagoläsare, så som under detta år. Biblioteket skapar fem sagolådor enligt modell från Folkhälsans sagolådor, dessa kan sedan cirkulera mellan daghemmen. Föreläsning för personal och andra intresserade, av inspiratörer på berättande och sagoläsning för små barn. Evenemang i det grundrenoverade biblioteket och barnsidan med sagomatta och sagotak, gungfåglar och böcker som inspirerande omgivning.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Biblioteket bjuder in författare eller andra experter på barnlitteratur. Författare som skrivit bland annat rim och ramsor, sagoberättare, högläsare. Förhoppningsvis kan även Wasa teater i fortsättningen erbjuda sagoläsare, så som under detta år. Evenemang i det grundrenoverade biblioteket och barnsidan med sagomatta och sagotak, gungfåglar och böcker som inspirerande omgivning.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Rapportering i text och bilder i kommunens informationstidning KorsnäsNytt (arkiv www.korsnas.fi). Information om evenemangen på sociala medier,  FB.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Wasa teaters sagostunder med dramainstruktör Nina Dahl-Tallgren i biblioteket, 20.9., 17.10, 1.11., 15.11. 2017. Verkligt omtyckta moderna sagor som framfördes dramatiserade. Samtliga dagisgrupper och de lägsta årskurserna inbjudna till biblioteket, som även bekostade resorna, vilket har varit ett villkor för att grupperna skall kunna delta. Även pedagogiskt material till sagan om Pettsson under Nordiska biblioteksveckan. Berätterskan Maria de Serrano besökte Korsnäs skolor och bibliotek med storytelling, skolbesök till Taklax, Molpe och Korsnäs skolor samt en lärarworkshop i biblioteket, 8-9.10. 2017. Även flyktingklassen inbjöds med tolkning av berättelserna till arabiska. Författarbesök av Karin Erlandsson till Korsnäs skola och biblioteket. I oktober 2018 visades Egners Karius och Baktus två gånger, dramatiserad av Wasa teater i biblioteket. Barnens Estrad framförde Pettson och Findus firar jul i Korsnäs kyrkoby skola 10.12. 2017. 

Gästerna är i regel skickliga på att entusiasmera och brinner själva för litteraturen. Även dramatiserade böcker, som teater eller sagoläsning trollbinder den unga publiken.

Bibliotekets evenemang mottas med stor tacksamhet av dagis- och skolpersonalen och genom att samarbeta med dessa, kan biblioteket garanterat nå alla barn, oberoende av föräldrarnas aktivitet, vilket främjar barnens jämlikhet. Deltagare är barn i dagvård och skolornas lägsta klasser, uppskattningsvis 100 barn och deras vuxna ledare.

Jatkotoimenpiteet: 

Vi fortsätter bjuda in författare och teatrar för att stimulera läsintresse och nyfikenhet på böckernas värld och vill sporra till läsning. Vi vill erbjuda ett mångsidigt kulturutbud för kommunens yngsta och inspirera till läsning under alla utvecklingsskeden. Ju tidigare intresset väcks, desto bättre och detta är ett av de viktiga uppdragen som det lokala biblioteket har, i samarbete med andra aktörer.

Lisätietoa: 

Ber om ursäkt för att projektmedlem bokförts under två olika verksamhetskoder, beroende på mitt misstag. Vk 84 Bibliotekens utvecklingsprojekt, merparten samt vk 78 Lässidan, där endast en bråkdel. Bägge bifogas redovisningen.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€750
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 750
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 011
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 011
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
8henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
18kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 800henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000
 
okm
avi