Mångkulturella bibliotek i Mellersta Österbotten
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Joni Virtanen
Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Storgatan 3
67100
Kirjaston puhelin : 
040 806 5124
Kirjaston sähköposti : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Klm
Y-tunnus : 
0179377-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Susann Forsberg
Puhelin : 
044 7809 564
Sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Hankkeen tavoite: 

Kartläggning och strategi av mångkulturella behov i biblioteken i Mellersta Österbotten.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Färdig strategi, antalet konkreta metoder för mångkulturell verksamhet, antalet utbildningsdagar, antalet deltagare i utbildningarna

Kuvaus : 

För att kunna vara en aktiv och möjlighetsskapande del av ett mångkulturellt samhälle finns det ett behov inom biblioteken i Mellersta Österbotten att den mångkulturella verksamheten kartläggs. Vad för slags tjänster och material finns tillgängliga? Hur arbetar man med integrationsfrågor och finns det samarbete med andra organisationer angående integrerande verksamhet? Vad har biblioteken redan nu för idéer och planer inom mångkulturell verksamhet som de vill utveckla? Vilka samarbetspartners i form av organisationer, frivilligorganisationer och föreningar kan biblioteket samarbeta med? Särskilt viktigt är att involvera nyfinländare i kartläggningen och ta reda på vad de verkligen önskar sig för verksamhet på biblioteken och hur biblioteket kan nå och engagera de som kommer för att skapa sig ett nytt liv i våra trakter. Hur vi kan underlätta för dem i vardagen och involvera dem i både det finländska samhället i stort, liksom också i lokala sammanhang. Utgående från detta kan biblioteken gemensamt utarbeta riktlinjer och strategier för sin verksamhet, både genom att bygga upp ett kontaktnät och en struktur och genom att ta fram konkreta verksamhetsmodeller och evenemang, som biblioteken gemensamt kan dra nytta av. Vi vill ge personalen konkreta verktyg att arbeta med, stöd och utbildning, material på flera språk samt inspiration till nya initiativ.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Biblioteket i Karleby kan rekommenderas att ta del av den kartläggning av mångkulturell verksamhet som de närliggande biblioteken i Fredrika-nätverket gjort och den rapport som publiceras inom kort. Det har också gjorts andra kartläggningar som kan vara till hjälp, som den nationella utredning Helsingfors stadsbibliotek – centralbiblioteket för de allmänna biblioteken gjort: http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/selvitys-turvapaikanhakijoiden-palvelutarpeista-%E2%80%93-l%C3%A4ht%C3%B6kohtia-kirjastopalveluiden .