Marknadsföringsfilmer och videotutorials
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Raseborgs stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Raseborgsvägen 8
10600
Kirjaston puhelin : 
019-2892950
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@raseborg.fi
ISIL-tunnus : 
Rapo
Y-tunnus : 
0131297-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Heidi Enberg
Puhelin : 
019-2892952
Sähköposti : 
heidi.enberg@raseborg.fi
Kuvaus : 

Inom projektet görs 5-10 st. filmer á 1 - 3 minuter där olika bibliotekstjänster presenteras. För att garantera en bra kvalitet och på det sättet locka tittare görs filmerna i samarbete med ett professionellt produktionsbolag. Biblioteket står för sakinnehållet och lokalerna, filmbolaget för det praktiska genomförandet (ljud, ljus, bild, klipp) med att producera filmerna.

Filmerna kan ses både på bibliotekets och stadens egna sidor, visas på infoskärmarna i biblioteken, delas på olika sociala medier, användas av personalen vid presentationer i biblioteket och ses hemma av gemene man i lugn och ro.

Exempel på filmer som vi planerar att göra:

1.Allmän marknadsföringsfilm

Vi visar hur biblioteket har följt med utvecklingen och moderniserats. Vi visar upp fräscha och fina bibliotekslokaler, den utmärkta servicen samt de olika tjänsterna som finns tillgängliga. Stadens invånare får se hur många olika sorters bibliotek det finns i Raseborg, filmen skulle locka invånarna  att bekanta sig med dem (obs. man får returnera vart man vill). Filmen skulle vara ett slags "turné"... som gör att man lär känna sin hembygd samtidigt.
Filmens syfte är att väcka nyfikenhet och intresse och fungera som en reklamfilm för biblioteket som koncept. Den skall locka såväl gamla som nya besökare.

2. Elektroniska tjänster

Här presenterar vi vilka elektroniska tjänster det finns på biblioteket, bl.a.webbiblioteket och hur man kan förnya och reservera böcker på nätet, våra elektroniska tidskrifter, e-böcker, e-musiktjänster.

3. Film för invandrare

En grundläggande informationsvideo där man lyfter fram bibliotekets koncept och vision för nya medborgare i Finland, samt förklarar vad biblioteket är och hur det fungerar, att biblioteket är gratis och hur man skaffar sig ett bibliotekskort.

4. Barn och småbarnsföräldrar

En video riktad till barn och småbarnsföräldrar om vilka tjänster som erbjuds dem. Här kunde sagostunder, pysselverkstäder samt andra evenemang som arrangeras på biblioteket presenteras. Även bibliotekslokalen som en trygg och kravlös plats att vistas är värt att lyfta fram.

5.Video för de äldre besökarna

Tidningsläsesalar, datorer och trådlösa nät, allting kostnadsfritt och lätt tillgängligt och vid behov handledning av kompetent personal. I denna korta video presenterar vi tjänsterna som erbjuds för studeranden, vuxna och pensionärer.

6.- 10. "Tutorials"

Filmer som snabbt och enkelt visar och förklarar i praktiken hur man gör något. Fördelen med filmer är att man kan se dem hemma just i det ögonblick man behöver få svar på sin fråga och kan se dem igen om något blev oklart.

Tutorials kunde göras bl.a. om hur man får ett bibliotekskort, hur man lånar och returnerar böcker, hur man förnyar och reserverar böcker i webbiblioteket samt hur man lånar en e-bok.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

Inom projektet gjordes 3 filmer á 1 minut där olika bibliotekstjänster presenteras. För att garantera en bra kvalitet och på det sättet locka tittare gjordes filmerna i samarbete med ett professionellt produktionsbolag. Biblioteket stod för sakinnehållet och lokalerna, filmbolaget för det praktiska genomförandet (ljud, ljus, bild, klipp) med att producera filmerna.

Filmerna kan visas på infoskärmarna i biblioteken, har delats på olika sociala medier, används av personalen vid presentationer i biblioteket och kan ses hemma av gemene man i lugn och ro eftersom de publicerats på Youtube.

Kort presentation över filmerna som vi gjorde:

1. Film för nya användare

En grundläggande informationsvideo där man lyfter fram bibliotekets koncept och vision för nya användare och nya medborgare i Finland, samt förklarar vad biblioteket är och hur det fungerar, att biblioteket är gratis och hur man skaffar sig ett bibliotekskort.

2. Barn och småbarnsföräldrar

En video riktad till barn och småbarnsföräldrar om vilka tjänster som erbjuds dem. Bl.a. sagostunder, pysselverkstäder samt andra evenemang som arrangeras på biblioteket presenteras. Även bibliotekslokalen som en trygg och kravlös plats att vistas är värt att lyfta fram.

3.Video för de äldre besökarna

Tidningsläsesalar, datorer och trådlösa nät, allting kostnadsfritt och lätt tillgängligt och vid behov handledning av kompetent personal. I denna korta video presenterar vi tjänsterna som erbjuds för studeranden, vuxna och pensionärer.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Via nedanstående länk kommer man till samtliga filmer som producerades med hjälp av projektbidraget. Tre filmer i tre språkversioner, totalt alltså nio olika versioner.

https://www.youtube.com/channel/UCwRQwjsnMiJbZ7cdGBUGnKA

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Biblioteket har i samarbete med ett produktionsbolag gjort marknadsförings- och informationsfilmer om sin verksamhet. Bibliotekets personal planerade innehållet för filmerna, skrev texterna, skaffade statister och stod för utrymmen. Produktionsbolaget skötte den tekniska delen (ljud, ljus, bild, editering). 

De tre filmerna är gjorda med tanke på olika målgrupper; småbarnsföräldrar, nya invånare och vuxna biblioteksbesökare. Filmerna är tillräckligt allmänna för att kunna utnyttjas av alla biblioteksenheter inom Raseborgs stadsbibliotek och t.o.m. av andra bibliotek, även om själva inspelningen gjordes vid ett bibliotek.

Biblioteket har publicerat filmerna på YouTube, där de är tillgängliga för vem som helst.

Tack vare detta projekt har bibliotekspersonalen lärt sig en hel del om filmproduktion och marknadsföring och biblioteket fått en ny marknadsförings- och informationskanal.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Filmerna kommer att användas i olika sammanhag; t.ex. visas vid gruppbesök, för att informera och marknadsföra bibliotekets service,marknadsföras via sociala medier och hemsida så att människor kan bekanta sig med bibliotekets serviceutbud hemifrån samt visas på infoskärmar i biblioteket.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 952
Oma rahoitus yhteensä: 
€452
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 500

Se Motiveringspromemoria 2016 http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/motiveringspromemoria-2016 . Enligt grunderna för beviljandet av statsunderstöd inte beviljas till enskilda biblioteks marknadstidningar och broschyrer. En del av filmerna i projektplanen kan likställas med sådant material, till exempel allmänna marknadsföringsfilmen. Däremot kan filmerna 3.-5. motiveras, eftersom man med dem söker nya användargrupper eller marknadsför nya tjänster.

 
okm
avi