mediefostran
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Stadsbiblioteket i Kristinestad
Bibliotekets adress : 
Salutorget 1
64100
Bibliotekets telefonnummer : 
06 2216287
Bibliotekets e-postadress : 
bibl@krs.fi
ISIL-kod : 
FI-Krisi
FO-nummer : 
0216509-5
Ansvarsperson : 
Leena Eränen
Telefonnummer : 
06 2216279
E-post : 
leena.eranen@krs.fi
Projektbeskrivning : 

Syftet med projektet är att presentera biblioteket som en mediecentral med ett utbud av till form, innehåll och funktion både traditionella och nya medier. Det skall ordnas temadagar kring ämnet och skolklasser skall undervisas vid deras biblioteksbesök. Om bruket av medier ges handledning och tips ur flera olika perspektiv.

Läsundervisning och stödande av läsintresset har alltid ingått i bibliotekens uppgifter. Också nu är detta viktigt och till och med viktigare än förut. Det är också viktigt att till exempel kunna bedöma hur användbara och tillförlitliga texter är, eller hurdana kunskapskällor uppslagsverken eller de sociala mediernas tjänster utgör.

Man eftersträvar en säker och kritisk förmåga att finna, förstå och producera information, oberoende av vilket medium man har som redskap.

I projektet ingår anställning av en person för sex månader. Biblioteket i Kristinestad har möjlighet att anställa en nyutbildad bibliotekarie (från Åbo Akademi). Hon kan anlitas att lära grupper i olika ålder och språk (svenska, finska samt asylsökande) att använda datorerna, programmen eller till exempel bibliotekets klassifikationssystem för att nå fram till kunskap.

Till biblioteket bör anskaffas bl.a datorer och annat material, därtill hörande böcker och broschyrer samt andra medier för kundernas bruk.

Syftet är att utveckla och stöda de mångahanda färdigheterna och därmed försöka inspirera ytterligare för läsningen.

 

Genomförande av projektet förutsätter följande:

utrymme och material

en kunnig och välmotiverad person

datorer

 

 

Målet med projektet är:

Intressera grupper för att fungera bland medierna på ett mångsidigt sätt

Utveckla mediekompetensen

Inspirera grupper att söka information och att läsa

Informera om bibliotekets tjänster

Vägledning också i de sociala mediernas värld

 

Tidigare projekt: 

-

Webbsidor, publikationer och material: 

broschyren : Bibliotekets tjänster för dig / Kirjastopalvelut sinulle

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Viktoria Grahn anställd på biblioteket 4 månader: hemsidan blev uppdaterad och en inbjudan till biblioteket skickades till samtliga skolor i Kristnestad. 17 olika skolgrupper (tillsammans 254 elever) besökte biblioteket. De undervisades om att anlita biblioteket vid informationssökningen samt webbsökningar och om att anlita bibliotekens webbtjänster. Effekterna blev enligt önskemål : flera ungdomar har 'hittat' biblioteket.

Nya datorer anskaffades till biblioteket.

Fortsatta åtgärder: 

Vill gärna fortsätta från detta läge med att försöka få ungdomar att läsa mera och mångsidigt, läsfrämjandet.

Projektet börjar : 
31/03/2013
Projektet avslutas : 
29/09/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€25 000
Egen finansiering: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€30 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€13 380
Egen finansiering: 
€3 380
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
17kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
254henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Perustelumuistio, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013