Medieplan för Blankabiblioteken
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
blanka.fi
Pargas stadsbibliotek / Blankabiblioteken
Kirjaston osoite : 
Strandvägen 28
21600
Kirjaston puhelin : 
044-3585 880
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parga
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Puhelin : 
040-488 5878
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Hankkeen tavoite: 

Blankabiblioteken ansöker om understöd för att göra upp en medieplan för sin verksamhet och sitt bestånd.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

...

Kuvaus : 

Blankabiblioteken ansöker om understöd för att göra upp en medieplan för sin verksamhet och sitt bestånd.

Blanka är ett biblioteksnätverk som bildades av åtta skärgårdskommuner år 1994. Efter kommunsammanslagningar år 2009 består nätverket av Kimitoöns kommun och Pargas stad. Bibliotekssamarbetet fortsätter inom ramen för de två kommunerna.

 För att få bättre kunskap om mediebestånden och deras cirkulation i de olika biblioteken gjordes en kartläggning år 2011-2012. Kartläggningen gjordes med medel från undervisnings- och kulturministeriet och användes delvis som grund för en gallringsplan i bl.a. Pargas bibliotek. Vid en genomgång av kartläggningen blev det klart att biblioteken behöver en mera omfattande medieplan som också tar hänsyn till e-material.

Medieplanen skall beskriva Blankabibliotekens bestånd, berätta hur de är uppbyggda och mot vilken riktning de skall utvecklas. I planen bestäms de primära målen för utveckling av bestånden. Planen styr bibliotekets verksamhet och ger information om verksamheten för kunder, uppdragsgivare och samarbetspartners.

Planens mål är också att skapa principer för avskrivning, inköp och magasinering för att underlätta det dagliga arbetet. Med hjälp av en plan kan man också garantera beståndsutvecklingens kontinuitet och underlätta för kompetensöverföring vid personalbyten.  Planen skall särskilt innehålla fördelningen mellan tryckt material och e-material i biblioteken.

Syftet med en gemensam medieplan är att få bättre cirkulerande samlingar vilka sparar resurser samtidigt som bestånden utnyttjas effektivare. I samband med utarbetande av en medieplan görs en genomgång av bibliotekens bestånd och utgående från planen görs avskrivning, magasinering och fördelning av material mellan betjäningspunkterna.

Planen kunde ligga som grund för andra bibliotek och nätverk i Svenskfinland.

För projektet anställs en person för för 5 månader. Personen bör intervjua personalen inom de enskilda biblioteken om dagssituationen samt kontakta närliggande bibliotek och utgående från detta göra upp en plan. Arbetet med planen förankras hos personalen och alla kommer att delta i uppgörandet av den. Personalen bistår också med statistiska data om mediebestånden och deras cirkulation. En medieplan ska vara ett levande dokument, den ska konsulteras, revideras och uppdateras och byggs därför upp så att den enkelt kan användas för framtiden.

Som egen finansieringsdel räknas personalens arbetstid.

    

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Blankabiblioteken, dvs biblioteken i Paras stad och Kimitoöns kommun

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektet har slutförts och resulterade i en medieplan för Blankabiblioteken. För projektet anställdes en person och personalen har bistått med statistisk data. Medieplanen innehåller information om beståndet, planer för avskrivning, magasinering etc och konkreta förslag på hur beståndet bättre cirkulerar mellan biblioteken. Projektet har gett biblioteken ett nödvändigt verktyg för beståndsarbetet och prosessen fram till slutresultatet har gett personalen möjlighet att kritiskt granska det.

Jatkotoimenpiteet: 

Medieplanen skall förankras i det dagliga arbetet.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Grunderna för statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhetsutveckling 2014.

 
okm
avi