Meröppet
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pedersöre kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Mjölvägen 1
68910
Yhteyshenkilön nimi : 
Solveig Lund
Puhelin : 
06-7850 277
Sähköposti : 
solveig.lund@pedersore.fi
Hankkeen tavoite: 

Tema 4 Kvalitet, genomslagskraft och innovationer
Inleda meröppet på Purmo bibliotek och utgående från de erfarenheter det ger utvidga meröppetkonceptet till två andra enheter.
Kulturnämnden fattade 29.9.2015 principbeslut om meröppet

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Uppföljning av besöksstatistik
Uppföljning av hur invånarna använt det meröppna biblioteket, vilka för- och nackdelar det inneburit.
Efter att erfarenheterna från Purmo biblioteks meröppet analyserats, kan planeringen och förverkligandet av meröppet på två övriga bibliotek inledas

Kuvaus : 

Våren 2018: anskaffning och montering av teknisk utrustning, planering av verksamheten, användningsregler od. Hösten 2018: meröppet på Purmo bibliotek förverkligas
Våren 2019: analys av erfarenheterna från Purmo biblioteks meröppet
Hösten 2019: utvidgning av meröppet till ytterligare två enheter

Aloituspäivämäärä : 
05/02/2018
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€43 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€54 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi