Meröppet filialbibliotek
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Bibliotekets bildarkiv
Raseborgs stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Raseborgsvägen 8 A
10600
Kirjaston puhelin : 
019-2892950
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@raseborg.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rapo
Y-tunnus : 
0131297-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Heidi Enberg
Puhelin : 
019-2892952
Sähköposti : 
heidi.enberg@raseborg.fi
Hankkeen tavoite: 

Anskaffning och installation av teknik som möjliggör självbetjäningsöppethållning (s.k. meröppet bibliotek) i ett filialbibliotek.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Biblioteket fungerar enligt meröppet-principen.

Kuvaus : 

Bakgrund

Filialbiblioteket i Tenala fick nya fina lokaler under hösten 2015 och utrustades med en utlåningsautomat där besökare själva kan registrera sina lån. I dagsläget möjliggör detta en utvidgad användning för daghem och skola, som finns på samma gård, då dessa kan besöka biblioteket och använda dess samlingar även då bibliotekspersonal inte finns på plats. Allmänheten har inte ännu denna möjlighet.

Förberedelser, åtgärder

 Lokalen är planerad så att meröppet är enkelt att genomföra. T.ex. belysningen fungerar automatiskt och nödvändiga kabeldragningar har gjorts i byggnadsskedet. Men för att kunna öppna upp biblioteket för allmänheten krävs ännu en del tilläggsutrustning, bl.a. övervakningskameror och tillträdeskontroll. I detta skede har biblioteket inga budgetmedel för att genomföra arbetet och projektbidrag ansöks för detta ändamål.

Målsättning

Då utrustningen är installerad öppnas biblioteket upp för självbetjäning, utan att minska på den bemannade öppethållningen. Biblioteket har nu öppet 14 timmar per vecka med personal på plats. Meröppet skulle det vara åtminstone ytterligare 30 timmar till att börja med.

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Filialbiblioteket i Tenala förseddes med självbetjäningsutrustning under sommaren 2017. Meröppet inleddes den 16.8.2017 i samband med att skolorna började och biblioteket övergick till vinteröppettider. Öppettiderna med personal justerades samtidigt så att det finns personal på plats varannan dag; måndag, onsdag och fredag, för att hålla ordning och rada in material i hyllorna osv.  Tidigare hade biblioteket öppet måndag, tisdag och onsdag, totalt 14 timmar per vecka. Biblioteket är fortfarande öppet med personal 14 timmar i veckan, men utöver det har biblioteket 41 timmar i veckan öppet utan personal.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Skolan som finns intill biblioteket kan nu använda biblioteket flexiblare då man slipper in med bibliotekskort och pinkod. Biblioteket har meröppet varje vardag från kl.8 - 19 utan åldersgränser. Skolan börjar 8.45 så på det här sättet har skolbarnen och deras följeslagare även möjlighet att besöka biblioteket på morgonen innan skolan börjar. Daghemmet som finns i samma byggnad som biblioteket kan gå dit genom egen ingång och har kunnat använda biblioteket redan tidigare utanför de egentliga öppettiderna, då där funnits en låneautomat från förut.

Jatkotoimenpiteet: 

Biblioteket fortsätter med självbetjäningsöpethållning enligt fastslagna tider. Låne- och besöksstatistiken utvärderas och analyseras varje år, och om allting löper utan större problem kan öppethållningen justeras i ett senare skede så att den utökas från nuvarande öppettider. 

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 400
Haettu muu avustus: 
€8 000
Saatu muu avustus: 
€4 000

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 794
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 794
Muualta saatu avustus: 
€4 000
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös