Meröppet på Purmo bibliotek
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Pedersöre kommunbibliotek / Purmo bibliotek
Kirjaston osoite : 
Lillbyvägen 205
68940
Kirjaston puhelin : 
06-7850572
Kirjaston sähköposti : 
purmo.bibl@pedersore.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pedro
Y-tunnus : 
0198517-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Solveig Lund
Puhelin : 
06-7850277
Sähköposti : 
solveig.lund@pedersore.fi
Hankkeen tavoite: 

Ordna meröppet på Purmo bibliotek

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Förbättra biblioteksservicen för kunder samt skola och förskola. Meröppet ger flexibilitet i biblioteksanvändningen, vilket kan frigöra mer resurser för läsfrämjande aktiviteter

Kuvaus : 

Kulturnämnden har fattat principbeslut om att möjligheten att ordna meröppet ska beaktas i alla byggnads- och renoveringsprojekt. Nu just byggs Purmo bibliotek, men meröppet rymdes inte med i budgeten. Biblioteket är beläget i en större helhet, där skolan utgör merparten. Också förskola kommer att finnas i huset. Skolan används under kvällstid av medborgarinstitutet som ordnar kurser där. Biblioteket blir med Purmo skolas nybygge en naturlig del av skolans lärmiljö. I och med att skolan har planerats utifrån modernt pedagogiskt tänkande och med beaktande av utökade lärmiljöer kunde Purmo bibliotek bli ett pilotbibliotek i kommunen. Utvärdering av erfarenheterna av meröppet i Purmo bibliotek kunde ligga till grund för beslut om meröppet på övriga biblioteksenheter i kommunen. Huset blir klart sommaren 2017. Under hösten följs användningen av meröppet upp. Biblioteket blir med Purmo skolas nybygge en naturlig del av skolans lärmiljö. I och med att skolan har planerats utifrån modernt pedagogiskt tänkande och med beaktande av utökade lärmiljöer kunde Purmo bibliotek bli ett pilotbibliotek i kommunen. Utvärdering av erfarenheterna av meröppet i Purmo bibliotek kunde ligga till grund för beslut om meröppet på övriga biblioteksenheter i kommunen. För att kunna förverkliga meröppet i biblioteket krävs anskaffning av apparatur och kringutrustning, såsom passagekontroll, utlåningsautomat, kameraövervakning, centralhögtalare, besöksräknare, larmsystem, samt installering av allt detta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kommunens tekniska avdelning, byggnadsentreprenörer
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kommunens tekniska avdelning, byggnadsentreprenörer

Aiemmat hankkeet: 

Utveckling av användarutbildning, beviljat 2014 Nya tekniska lösningar på Pedersöre kommunbibliotek, beviljat 2014 Bibban Rules!, beviljat 2012 Förnyande av teknisk utrustning på Pedersöre kommunbibliotek, beviljat 2012 Målgrupp 2010: den finska språkgruppen, beviljat 2010

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

En egen finansiering är för liten. Se också motiveringspromemoria, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/motiveringspromemoria-2017.