Mikset sinä lue minulle? Varför läser du inte för mig?
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Isokatu 3
67100
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Kivioja
Puhelin : 
0408065140
Sähköposti : 
liisa.kivioja@kokkola.fi
Hankkeen tavoite: 

Genom samarbete med dagis och skolor når biblioteket kommunens barn, men tyvärr når vi inte fram till föräldrarna på samma sätt. Eftersom statistiken för högläsning i hemmen visar allt lägre siffror och läsningen bland barn minskar, vill vi satsa på att nå ut till föräldrarna till barn under skolåldern och framför allt till de föräldrar som inte brukar besöka biblioteket. Temat är livlångt lärande.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Antalet besök till bl.a. daghem, rådgivningar samt antalet deltagare vid besöken. 

Kuvaus : 

I ett tvåspråkigt projekt vill vi med hjälp av en projektanställd (vid behov två stycken) nå föräldrarna genom besök till daghemmens föräldramöten, barnrådgivningen och förstahem och skyddshem för att berätta om läsningens betydelse och tipsa om litteratur samt ge en positiv bild av läsning tillsammans. Målet är att alla föräldrar till barn under skolåldern ska nås.

Vi vill också knyta verksamheten till biblioteket genom t.ex. träffverksamhet på biblioteket för föräldrar med barn hemma, där också tips och läsinspiration skulle ingå. Gärna skulle vi ordna olika evenemang med läsinspiratörer som kunde rikta sig både till föräldrar och personalen inom småbarnsfostran. Om möjlighet finns vill vi också ordna olika slag av pop-up-verksamhet med t.ex. sagostunder där vi kan nå familjerna, liksom annan läsinspirerande verksamhet.

I förhoppning om att skapa ett bestående samarbete med t.ex. barnrådgivningen vill vi ta fram material som kan delas ut till alla föräldrar och föreläsningsmaterial som vi kan använda oss av i framtiden. Både materialet och olika modeller för utåtriktad verksamhet vill vi gärna sprida till andra bibliotek i Anders-nätverket, eller andra intresserade.

Barn vill bli lästa för, det måste föräldrarna få veta.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€38 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi