Mikset sinä lue minulle? Varför läser du inte för mig?
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotek
Bibliotekets adress : 
Isokatu 3
67100
Ansvarsperson : 
Liisa Kivioja
Telefonnummer : 
0408065140
E-post : 
liisa.kivioja@kokkola.fi
Projektets målsättning: 

Genom samarbete med dagis och skolor når biblioteket kommunens barn, men tyvärr når vi inte fram till föräldrarna på samma sätt. Eftersom statistiken för högläsning i hemmen visar allt lägre siffror och läsningen bland barn minskar, vill vi satsa på att nå ut till föräldrarna till barn under skolåldern och framför allt till de föräldrar som inte brukar besöka biblioteket. Temat är livlångt lärande.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Antalet besök till bl.a. daghem, rådgivningar samt antalet deltagare vid besöken. 

Projektbeskrivning : 

I ett tvåspråkigt projekt vill vi med hjälp av en projektanställd (vid behov två stycken) nå föräldrarna genom besök till daghemmens föräldramöten, barnrådgivningen och förstahem och skyddshem för att berätta om läsningens betydelse och tipsa om litteratur samt ge en positiv bild av läsning tillsammans. Målet är att alla föräldrar till barn under skolåldern ska nås.

Vi vill också knyta verksamheten till biblioteket genom t.ex. träffverksamhet på biblioteket för föräldrar med barn hemma, där också tips och läsinspiration skulle ingå. Gärna skulle vi ordna olika evenemang med läsinspiratörer som kunde rikta sig både till föräldrar och personalen inom småbarnsfostran. Om möjlighet finns vill vi också ordna olika slag av pop-up-verksamhet med t.ex. sagostunder där vi kan nå familjerna, liksom annan läsinspirerande verksamhet.

I förhoppning om att skapa ett bestående samarbete med t.ex. barnrådgivningen vill vi ta fram material som kan delas ut till alla föräldrar och föreläsningsmaterial som vi kan använda oss av i framtiden. Både materialet och olika modeller för utåtriktad verksamhet vill vi gärna sprida till andra bibliotek i Anders-nätverket, eller andra intresserade.

Barn vill bli lästa för, det måste föräldrarna få veta.

Projektet börjar : 
01/09/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€30 000
Egen finansiering: 
€8 100
Budget sammanlagt: 
€38 100
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000