Modern informationsförmedling i Raseborgs bibliotek
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Raseborgs stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Raseborgsvägen 8
10600
Kirjaston puhelin : 
019-289 2950
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@raseborg.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rapo
Y-tunnus : 
0131297-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Heidi Enberg
Puhelin : 
019-289 2952
Sähköposti : 
henberg@raseborg.fi
Kuvaus : 

Ekenäs bibliotek grundrenoveras under 2012-2013 och verksamheten finns i tillfälliga utrymmen under renoveringstiden. Då biblioteket flyttar tillbaka till de modernt inredda utrymmena under hösten 2013, vill vi i större omfattning utnyttja modern teknik till att informera om vår verksamhet och till undervisning i mediefostran.

Genom detta projekt kunde vi införskaffa en del av den utrustning som behövs; t.ex. en kamera av god kvalitet, 3 bildskärmar och mjukvara för att producera innehåll till skärmarna, och delvis införskaffa materialet (instruktionsfilmer) som köptjänst. På skärmarna kunde vi informera om aktuella händelser i biblioteket, tipsa om böcker och annat lånematerial, spela upp olika instruktionsfilmer t.ex. om hur man använder läsplattor eller webbiblioteket.

Instruktionsfilmerna som produceras i projektet ska även publiceras på bibliotekets hemsida och på det sättet utnyttjas materialet av samtliga bibliotek i Raseborg.

Målen med projektet är

a) bättre kundbetjäning då vi kompletterar sätten att informera kunder om verksamheten och

b) ett nytt sätt att undervisa i mediefostran med hjälp av modern teknik.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Biblioteket har skaffat två infoskärmar med projektmedel, en till Ekenäs bibliotek och en till Karis bibliotek.

Karis bibliotek ligger vid en livlig gata i absoluta centrum av staden, medan Ekenäs bibliotek är lite mera avsides och därför har skärmarna placerats på olika sätt. Skärmen i Ekenäs är placerad inomhus i entréhallen och når endast besökare som redan är inne byggnaden. Informationen som visas på den är till stor del tänkt för biblioteksbesökare. I Karis är skärmen placerad så att innehållet syns ut mot gatan, så där är målgruppen bredare.

Vårt mål är att få "gamla" biblioteksbesökare att använda vår service mångsidigare och att få nya användare att hitta till våra bibliotek tack vare den nya informationskanalen.  

 

Jatkotoimenpiteet: 

Utvecklandet och skapandet av nytt innehållet till skärmarna fortsätter och skärmarna är i användning hela tiden.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 440
Oma rahoitus yhteensä: 
€440

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
4henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

 

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/node/1671

 

 

 
okm
avi