Modern informationsförmedling i Raseborgs bibliotek
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Raseborgs stadsbibliotek
Bibliotekets adress : 
Raseborgsvägen 8
10600
Bibliotekets telefonnummer : 
019-289 2950
Bibliotekets e-postadress : 
biblioteket@raseborg.fi
ISIL-kod : 
FI-Rapo
FO-nummer : 
0131297-0
Ansvarsperson : 
Heidi Enberg
Telefonnummer : 
019-289 2952
E-post : 
henberg@raseborg.fi
Projektbeskrivning : 

Ekenäs bibliotek grundrenoveras under 2012-2013 och verksamheten finns i tillfälliga utrymmen under renoveringstiden. Då biblioteket flyttar tillbaka till de modernt inredda utrymmena under hösten 2013, vill vi i större omfattning utnyttja modern teknik till att informera om vår verksamhet och till undervisning i mediefostran.

Genom detta projekt kunde vi införskaffa en del av den utrustning som behövs; t.ex. en kamera av god kvalitet, 3 bildskärmar och mjukvara för att producera innehåll till skärmarna, och delvis införskaffa materialet (instruktionsfilmer) som köptjänst. På skärmarna kunde vi informera om aktuella händelser i biblioteket, tipsa om böcker och annat lånematerial, spela upp olika instruktionsfilmer t.ex. om hur man använder läsplattor eller webbiblioteket.

Instruktionsfilmerna som produceras i projektet ska även publiceras på bibliotekets hemsida och på det sättet utnyttjas materialet av samtliga bibliotek i Raseborg.

Målen med projektet är

a) bättre kundbetjäning då vi kompletterar sätten att informera kunder om verksamheten och

b) ett nytt sätt att undervisa i mediefostran med hjälp av modern teknik.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Biblioteket har skaffat två infoskärmar med projektmedel, en till Ekenäs bibliotek och en till Karis bibliotek.

Karis bibliotek ligger vid en livlig gata i absoluta centrum av staden, medan Ekenäs bibliotek är lite mera avsides och därför har skärmarna placerats på olika sätt. Skärmen i Ekenäs är placerad inomhus i entréhallen och når endast besökare som redan är inne byggnaden. Informationen som visas på den är till stor del tänkt för biblioteksbesökare. I Karis är skärmen placerad så att innehållet syns ut mot gatan, så där är målgruppen bredare.

Vårt mål är att få "gamla" biblioteksbesökare att använda vår service mångsidigare och att få nya användare att hitta till våra bibliotek tack vare den nya informationskanalen.  

 

Fortsatta åtgärder: 

Utvecklandet och skapandet av nytt innehållet till skärmarna fortsätter och skärmarna är i användning hela tiden.

Projektet börjar : 
01/09/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 

Kommun

Landskap

InfluensområdeFinansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 000
Egen finansiering: 
€500
Budget sammanlagt: 
€4 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 440
Egen finansiering: 
€440

Statistik:
Utbildningar: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
4henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 000

 

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/node/1671