Modern teknik till Kimitos nya bibliotek
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
www.kimitoon.fi
Kimitoöns kommunbibliotek
Bibliotekets adress : 
Tullbacksvägen 7a
25900
Bibliotekets telefonnummer : 
02-4260 266
Bibliotekets e-postadress : 
bibliotek.dalsbruk@kimitoon.fi
ISIL-kod : 
FI-Kimto
FO-nummer : 
01 338 33-7
Ansvarsperson : 
Eija Sjöblom
Telefonnummer : 
02-4260 267
E-post : 
eija.sjoblom@kimitoon.fi
Projektbeskrivning : 

Kimito bibliotek flyttar till nya utrymmen under våren 2013. De nya utrymmena i huset Villa Lande  (byggt år 2006) är i 2 våningar och bibliotekets avdelningar kommer att vara mera utspridda i de nya utrymmena. De publika utrymmena kommer även att vara kvadratmässigt mer omfattande än de är i den nuvarande byggnaden.

Villa Lande är placerat centralt i Kimito centrum nära affärer, busstation etc. Vi räknar med att användningen av biblioteket kommer att öka vilket kräver noggrann planering av verksamheten.

I det nya biblioteket vill vi i större utsträckning utnyttja modern teknik vid användningen av biblioteket och för att informera kunderna om våra tjänster.

Till projektet söks understöd för inköp av:

En Låneautomat för att minska på utlåningsrutinerna och istället ge personalen mera tid för övrig kundservice.

En informations-TV för att informera om bibliotekets verksamhet.  Informations-TVn kommer att informera om aktuella händelser i biblioteket, ge tips om böcker och annat material samt visa instruktionsfilmer om hur man använder sig av bibliotekets tjänster

En touchscreendator / boktipsaren till barnavdelningen.  Till datorn laddas ner filmsnuttar med boktips för barnen. Filmerna görs med det av kommunen inköpta programmet Dreambroker och filmas av bibliotekspersonalen. Som boktipsare fungerar barnen själva eller andra biblioteksanvändare som vill dela med sig av boktips till barn. Filmsnuttarna kommer även att läggas på bibliotekets webbplats och på det sättet förmedlas de även till andra.  

Fyra kunddatorer till barn-, ungdoms-, skönlitteratur och fackavdelningarna.  Idag har vi 2 kunddatorer som kan bokas för 1 h i gången. Med understöd av Undervisnings- och kulturministeriet år 2012 införskaffades 1 kunddator som används för sökning i bibliotekskatalogen. I det nya biblioteket kommer avdelningarna att var utspridda på 2 våningar och behovet av en dator i varje avdelning är därför stort.

Bokningsprogram för kunddatorer för att underlätta för personalen och för kunderna tillgängligheten till kunddatorer på biblioteket.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kimito bibliotek flyttade in till nya utrymmen i huset Villa Lande under våren 2013. Under de gångna två åren har biblioteket där utvecklats till ett populärt vardagsrum för kommuninvånarna. Också barnen och ungdomarna har hittat biblioteket. Under planeringsskedet var fokus speciellt inriktat på barnen. Under det senaste året har ungdomarna varit i fokus. De har själva varit med och planerat både inredning och verksamhet för bibliotekets ungdomsavdelning. Inom det här projektet för modern teknik till biblioteket har också ungdomarna varit en viktig målgrupp. Biblioteket har nu bättre resurser att erbjuda informationsförmedling och utbildning, och bibliotekets kunder har tillgång till ny teknik som bl.a. möjliggör övning i och utveckling av olika mediefärdigheter.

Anskaffningar inom projektet

-          4 kunddatorer för informationssökning, allmän användning och för tillgång till bibliotekets elektroniska medier (e-böcker, e-ljudböcker, e-tidningar). En av kunddatorerna placerad inom barnavdelningen och en inom ungdomsavdelningen.

-          4 iPads för allmän användning och för medieworkshops tillfällen

-          2 infotavlor (väggfasta pekskärmar), för marknadsföring, kommunikation och innehållsdelning. 2 spelkonsoler och 2 TV för användning under bibliotekets spelkvällar mm.

-          Hörlurar och andra tillbehör

-          1 färgprinter

Fortsatta åtgärder: 

Den moderna tekniken inom Kimitoöns kommunbibliotek möjliggör bättre presentationsmöjligheter och en vidare marknadsföring av bibliotekets e-material. För barn och ungdomar ordnas spelkvällar och workshops i mediefärdigheter. Den moderna tekniken möjliggör också t.ex. regelbunden IT-café verksamhet för seniorer. Infotavlorna (en kombinerad informations-TV och pekskärm dator) utgör en knutpunkt för bibliotekets information och presentationsmöjligheter av aktuell verksamhet, såsom barnens egna videobokvinkar.

Projektet börjar : 
02/05/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€13 500
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€14 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€8 234
Egen finansiering: 
€1 234
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€7 000

Myönnettyä avustusta ei voi käyttää lainausautomaatin hankintaan. Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013.