Morgondagens bibliotek
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Malax kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Malmgatan 5
66100
Yhteyshenkilön nimi : 
Maria Kronqvist-Berg
Puhelin : 
040 650 7984
Sähköposti : 
maria.kronqvist-berg@malax.fi
Hankkeen tavoite: 

Målet är att planera om befintliga biblioteksutrymmen så att de kan motsvara dagens och morgondagens krav på flexibla lokaler som är tillgängliga för alla. Projektet hänför sig till tema 3: Livslångt lärande.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Både i planeringens startskede och slutskede kan biblioteksanvändarnas åsikter efterfrågas genom enkäter eller öppna diskussioner. Inredningsplanen kommer att presenteras för kommunens beslutsfattare för utvärdering.

Kuvaus : 

Projektet genomförs under tiden 2.5.2018-2.5.2019. En inredningsplanerare kommer att anställas eller ett företag anlitas för att tillsammans med bibliotekets personal (bibliotekschef Kronqvist-Berg och biblioteksfunktionär Fogde) planera bibliotekets utrymmen tillsammans. Det är viktigt att få experthjälp med inredningen för att kunna maximera bibliotekslokalens potential. Kontakten med inredningsplaneraren sker genom möten på plats och via e-post och telefonsamtal. Slutmålet är en kartläggning av bibliotekets utrymmen och en ny inredningsplanering som tillgodoser behovet av flexibla, innovativa och kostnadseffektiva lösningar som också andra bibliotek har nytta av.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
02/05/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000
 
okm
avi