Nya tekniska lösningar på Pedersöre kommunbibliotek
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pedersöre kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Vasavägen 1
68910
Kirjaston puhelin : 
06-7850 280
Kirjaston sähköposti : 
bibl.pedersore@pedersore.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pedro
Y-tunnus : 
0198517-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Solveig Lund
Puhelin : 
06-7850 277
Sähköposti : 
solveig.lund@pedersore.fi
Hankkeen tavoite: 

Att införa ny teknik som möjliggör dels en mångsidig användning, dels främjar tillgängligheten.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Anskaffning av datorer (+ tillgång till tidningar och tidskrifter, utanför detta projekts budget)
Marknadsföring och information av användning av de nya tjänsterna

Kuvaus : 

Målet är att, med tanke på bibliotekets roll som mediefostrare, införa ny teknik som möjliggör dels en mångsidig användning, dels som främjar tillgänglighet. Biblioteket anskaffar s.k. multimode table PC:s med tillhörande ställning och andra tillbehör såsom hörlurar mm. 2 st skaffas till det nya huvudbiblioteket samt en vardera till två andra av bibliotekets enheter, som kommer att renoveras under 2015-16, sammanlagt alltså 4 stycken. Apparaterna kostar ca 1500 e per styck + ställning ca1000 e + övriga tillbehör ca 500 e. Dessa apparater har en pekskärm på ca 27 tum. Skärmen kan användas i stående läge, men också i liggande läge, den placeras på en ställning som ger olika möjligheter. Tillbehör såsom hörlurar mm finns. Här ett exempel på den typ av apparat vi tänkt oss: http://shop.lenovo.com/us/en/desktops/ideacentre/horizon-series/horizon-2/ Vi ser dem som utmärkta för kunderna att t.ex. läsa e-material på, använda som internet-dator, spela enklare spel på. Skärmen är tillräckligt stor för att också de med nedsatt syn kan ha användning för dem, och det är också lättare att använda den som pekskärm för dem som tycker att en iPad och liknande är för liten. Enheten är dessutom mobil. Det finns alltså många användningsmöjligheter för många olika grupper. Därutöver kommer biblioteket att anställa en person för ca en månad för att utröna alla användningsområden för apparaturen, och för att instruera både personal och kunder i användningen av den. Egen finansiering består av bibliotekets kostnader för användning av ikt-avdelningens tjänster samt bibliotekspersonalens arbetstid samt resor mellan biblioteksenheterna.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
kommunens ikt-avdelning
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kommunens IKT-avdelning:
lukas.haasiosalo@pedersore.fi

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Till biblioteket har skaffats 5 stycken datorer med pekskärm. Det var inte möjligt att skaffa den typ av datorer som vi gav exempel på i ansökan, den som skaffades är inte lika mångsidig men fungerar bra för sitt ändamål.
Vi inledde projektet med att söka den rätta lösningen för att ta i bruk tidningar i e-format. Tanken var först att göra de dagstidningar som vi prenumererar på i pappersform tillgängliga för kunderna i e-format, vilket för de flesta ingår i prenumerationsavgiften. IKT-avdelningen lade ner många arbetstimmar på att hitta en fungerande och säker lösning för detta, men lyckades inte. Pga flytten till ny lokal dröjde det innan vi kom igång med sökandet efter den rätta lösningen, och de många försöken och misstagen blev projektet försenat och kunde inte förverkligas inom utsatt tid.
När vi sedan gick med i FinElibs upphandling av PressReader var det mycket lättare att gå vidare. Också då fick IKT-avdelningen arbeta en del med att anpassa nätverkslösningar mm för att möjliggöra tillgången till tjänsten, men denna gång med bättre resultat eftersom det var fråga om en standardiserad tjänst. I april placerades så de två första datorerna ut på huvudbiblioteket, och under Läsveckan vecka 16 introducerades tjänsten för allmänheten. Det skedde i form av marknadsföring på vår hemsida, på facebook, och under ett två dagars evenemang där våra specialsamlingar, inklusive tjänsterna på dessa datorer presenterades för allmänheten.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tjänsten är ännu så ny att det är svårt att säga något om dess genomslagskraft, men de kunder som hittat tjänsten har varit nöjda.

Jatkotoimenpiteet: 

De tre andra datorerna placeras i dessa dagar ut på andra enheter. Vi kommer att ha fler informationstillfällen om PressReader, och vi kommer också att fortsätta planera annan användning av datorerna. Den långa tid vi använde för att hitta den bästa lösningen har lärt oss en hel del.

Aloituspäivämäärä : 
01/10/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi